27. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“ 28.-30.10. 2016

27pscoverPozvánka – přihláška zde

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/27-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-27-10-2016/