29. Pelikánův seminář Společnosti horské medicíny a Lékařské komise ČHS 2018

Doplněna podrobná zpráva o semináři od MUDr. Lenky Horákové a MUDr. Jany Kubalové 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/29-pelikanuv-seminar-spolecnosti-horske-mediciny-a-lekarske-komise-chs-2018/