Čeká nás další revize doporučení pro léčení podchlazení?

V případech podchlazení doporučují poslední evropská pokyny Rady pro resuscitaci zvážit zahřívání mimotělním oběhem, jestliže je teplota tělesného jádra <32 °C a hladina draslíku <8,0 mmol/l, a to na základě publikací, že nejvyšší zaznamenaná hladina draslíku v séru u dospělého, který byl úspěšně resuscitován, byla 7,9 mmol/l. Pánové Mathieu Pasquier (Lausanne), Tomasz Darocha (Katowice) a Paul Husby (Bergen) objevili, v rámci aktuálně probíhajícího výzkumného projektu o náhodné hypotermii, případ hypotermie u 38letého muže se zástavou srdce, s tělesnou teplotou 26,7 °C a s hladinou draslíku v séru 9,0 mmol/l, který byl úspěšně zahřát pomocí teplé hrudní, žaludeční a peritoneální laváže a následného kardiopulmonálního bypassu (Am. J. Med. 18 (2000) 418-422)….

Pasquier M, Darocha T, Husby P.: Survival of a cardiac arrested victim with hypothermia despite severely elevated serum potassium (9.0 mmol/L). Cryobiology 2017 Oct; 78:128-129.
doi: 10.1016/j.cryobiol.2017.07.008.  Epub 2017 Jul 25. PubMed PMID: 28754211.
(Knihovna Společnosti horské medicíny)

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/ceka-nas-dalsi-revize-doporuceni-pro-leceni-podchlazeni/