Doplněno na webu: 690 slov o přednášce Vysokohorská nemoc 2017

Horská nemoc – v 690 slovech o přednášce:

Vysokohorská nemoc – MUDr. Kristina Höschlová
Předneseno na XI. kongresu primární péče v TOP Hotelu Praha dne 25. 2. 2017

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/doplneno-na-webu-690-slov-o-prednasce-vysokohorska-nemoc-2017/