Emmanuel Cauchy (1960-2018) – z rozloučení v Chamonix 7. 4. 2018

Mezinárodní společnost horské medicíny (ISMM) se se rozloučila slovy profesora Jean-Paul Richaleta:

Emmanuel («Manu») Cauchy zemřel 2. dubna 2018, když jej náraz laviny odvál na skály Aiguilles Rouges poblíž Chamonix.

Manu byl lékař, který se specializoval na horskou medicínu, byl také horský průvodce. Byl průkopníkem horské záchrany v masivu Mont-Blancu a jedním z prvních, který podpořil přítomnost lékaře v záchranném vrtulníku, aby byla první lékařská pomoc poskytnuta již v terénu před příjmem na pohotovost. Mezi četnými záchrannými akcemi, kterých se účastnil, byl pozoruhodný příběh Jamie Andrewa, skotského horolezce, který uvíznul v severní stěně „Droites“ (10).

Manu vyvinul novou koncepci diagnostiky, prognózy a léčby omrzlin (1-3,5). Navrhl novou klasifikaci omrzlin, založenou na časné scintigrafii 99mTc a stanovil protokol pro užívání přípravku Iloprost v rané léčbě těžkých omrzlin (1). Tento protokol byl nedávno použit při mimořádné záchraně Elisabeth Revol na Nanga Parbatu (9).

V roce 2004 založil Manu Institut pro vývoj a výzkum horské medicíny (IFREMMONT). Hlavním cílem bylo vyvinout systém telemedicíny fungující 24 hodin denně, který by reagoval na jakoukoli výzvu alpinistů nebo horolezců kdekoli na světě, žádající o radu v případech akutní výškové nemoci a poškození chladem (SOS MAM).

Zúčastnil se mnoha expedic po celém světě (Everest, Kergueleny, Jižní Georgie, Andy atd.). Byl aktivním členem vědecké expedice Sajama (Bolívie) v roce 1991, kde skupina 4 žen a 6 mužů strávila 4 týdny ve výšce 6 542 m při zkoumání možného zhoršování fyziologických a kognitivních funkcí při dlouhém vystavení těžké hypoxii (12). Jako vědec a dobrovolník se účastnil výzkumného projektu „Operace Everest III“ v zařízení COMEX v Marseille v roce 1997, kdy osm pokusných osob v průběhu 31 dnů expozice v hypobarické komoře dosáhlo simulované výšky vrcholu Everestu (4,11).

Jako „Docteur Vertical“ napsal řadu lékařských kazuistik, přehledů, recenzí a knih, čerpajících z jeho zkušeností horského lékaře-záchranáře (6,7). Aktivně se účastnil několika lékařských výzkumných projektů týkajících se chladových poranění (8).

Zúčastnil se nebo uspořádal několik seminářů a kurzů mezinárodního diplom horské medicíny pro lékaře a záchranáře v Alpách nebo v Nepálu, (i v Česku).

Neměl absolutně žádné myšlenkové zábrany a produkoval stovky nápadů za minutu … byť některé výstřední, však jiné velmi úspěšné! Velice přátelský a vynikající společník na laně, jeho neustálá a komunikující dobrá nálada byla drahocennou pomocí zejména ve stresových podmínkách vysoké nadmořské výšky.

Více než 300 osob se zúčastnilo jeho pohřbu 7. dubna v Chamonix před obecním kostelem a kanceláří horských vůdců, v pozadí s Mont-Blankem, kde absolvoval tolik záchranných akcí. Byl svobodnou myslí a nyní byl osvobozen od pozemských zátěží. Ať nás jeho život inspiruje!

Salut Manu!

Jean-Paul Richalet

Manu – Sajama 1991

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/emmanuel-cauchy-1960-2018-z-rozlouceni-v-chamonix-7-4-2018/