Novinky v literatuře – Podchlazení a omrzliny [Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(22)]

Speciální tematické číslo

„Accidental and Environmental Hypothermia“
[Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(22)]
obsahuje 16 článků věnovaných aktuálním problémům tématu

● prognóza po mimotělní podpoře – ● léčebná hypotermie po zástavě oběhu – ● hypotermie u dětí
● osud pacientů po ECMO – ● měření teploty tělního jádra – ● chladové poškození typu „zákopová noha“ – ● postup při záchraně po zasypání lavinou – ● účinnost hemodialýzy při zahřívání podchlazené osoby ● hodnocení kvality pomoci oběti laviny – ● sport za nízkých teplot – ● ovlivnění kognitivních procesů chladem – ● trvalé následky po omrznutí – ● hypotermie a trauma – ● perioperační hypotermie u dětí ● hluboká hypotermie v kardiochirurgii

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/accidental_environmental_hypothermia

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/novinky-v-literature-podchlazeni-a-omrzliny-int-j-environ-res-public-health-2021-1822/