X. World Congress on High Altitude Medicine and Physiology & Mountain Emergency Medicine

úplný program kongresu:
http://www.ismm2014.org/GeneralInformation/Pages/News.aspx

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/x-world-congress-on-high-altitude-medicine-and-physiology-mountain-emergency-medicine-2/

X. World Congress on High Altitude Medicine and Physiology & Mountain Emergency Medicine

Příblížil se termín kongresu v Bolzanu 25. – 31. 5. 2014 viz dopis níže a ISMM World Congress_Flyer, ISMM World Congress Poster a ISMM World Congress_Preliminary programme.

V průběhu kongresu se uskuteční zasedání Lékařské komise UIAA, má zpráva pro komisi zde: CzechReport2013-2014_Rotman

ISMM Bolzano2014

Dear MUDr. Rotman,

We are pleased to announce that the “X. World Congress on High Altitude Medicine and Physiology & Mountain Emergency Medicine” will take place in Bolzano, Italy, from 25-31 May 2014.

The World Congress on High Altitude Medicine and Physiology & Mountain Emergency Medicine is an initiative of the International Society for Mountain Medicine (ISMM) and the International Commission for Alpine Rescue (ICAR MEDCOM) to share knowledge and competence in the broad field of mountain medicine, including high altitude physiology and patophysiology, high altitude illness, cold injuries, hypothermia, trauma and rescue, in an exchange between scientists, paramedics and mountaineering professionals.

Registration must be completed through the online registration system: http://www.ismm2014.org/Registration/Pages/OnlineRegistration.aspx.

More information can be found on the official website: www.ismm2014.org.

We kindly ask you to spread this information to your members and to insert the announcement of the congress on your website or in your newsletter.

Thank you and best regards,

Institute of Mountain Emergency Medicine

EURAC research

Viale Druso 1, I – 39100 Bolzano

t +39 0471 055 541

f +39 0471 055 549

www.ismm2014.org

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/x-world-congress-on-high-altitude-medicine-and-physiology-mountain-emergency-medicine/

Hyperkapnie a difuse plynů pod sněhovou lavinou

Dne 4. 3. 2014 obhájil PhDr. Michal Mašek, Ph.D. svou disertační práci „Hyperkapnie a difuse plynů pod sněhovou lavinou“. Obhajoba se konala v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze. Abstrakt v češtině (Masek-Abstrakt-CZ) a v angličtině (Masek-Abstrakt-EN).

Výzkumná práce si dala za cíl přispět k vysvětlení mechanismů, které umožňují přežití osob po zasypání lavinou…

Od základu jsou přehledně vysvětlena teoretická východiska respirační fyziologie zasypání lavinou resp. fyziologie vzduchové kapsy (lze uvést v různém pořadí): závažnost a důsledky lavinového nebezpečí a pádu laviny, statistiky příčin úmrtnosti, vznik a klasifikace lavin, možnosti předvídání pádu laviny, osud a chování lavinou stržené osoby, možnosti lokalizace a záchrany po zasypání, používání záchranných prostředků. Tyto mají charakter pomůcek jednak bránících úplnému zasypání (Avalanche Air Bag Systém (ABS), K2 Avalanche Ball), jednak prodlužujících možný pobyt pod sněhem, o jehož délce rozhoduje dýchání (AvaLung). Pomůcky první se snaží vzdorovat obrovských přírodním silám, ty druhé skýtají neméně elegantní a sofistikované řešení. Udušení ve sněhu, který může být z poloviny a více tvořen vzduchem, je totiž hlavní a nejčastější příčinou smrti.

Vzduch ve sněhu je k dýchání nevyužitelný, avšak složení sněhu umožňuje difusi plynů. Příčinou udušení není však primárně nedostatek kyslíku, nýbrž hromadění oxidu uhličitého (CO2) a hyperkapnie s následným bezvědomím a zástavou dýchání, jak si vysvětlujeme. Tento mechanismus asfyxie je označován jako asfyxie z vytěsnění (displacement asphyxia*) – nasycení okolí CO2 snižuje dostupnost kyslíku, v souhlase s rovnicí pro alveolární plyny je kyslík vytěsněn oxidem uhličitým. Ukázalo se navíc, že hyperkapnie urychluje pokles tělesné teploty při zasypání sněhem (Grissom et al., 2004).

Ne zcela zodpovězenými otázkami zůstávají dynamika fyziologických parametrů ventilace a výměny dýchacích plynů a doba, po kterou lze v lavině dýchat, tedy doba přežití do nálezu zasypané osoby a vyproštění.

Celý text posudku zde: posudek

Více o problematice zde

a také: MAŠEK, Michal a Ladislav SIEGER. Přežití pod sněhovou lavinou. Česká kinantropologie. 2011, roč. 15, č. 2, s. 33-48.

 

 


* Baum G.L. and E. Wolinsky. Textbook of Pulmonary Diseases. Vol 1. 5th ed. New York, NY: Little, Brown & Co; 1993. P. 901–906. Citováno v Radwin et al. 2001 v seznamu disertace.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/hyperkapnie-a-difuse-plynu-pod-snehovou-lavinou/

Zpráva o 24. Pelikánově semináři 2013 a přednesené přednášky

S odstupem interní zpráva o semináři: 24PelSem2013zprava

Dostupné přednášky (1223 stran, 80 MB) ke tažení: http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2013.pdf

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/zprava-o-24-pelikanove-seminari-2013-a-prednesene-prednasky/

JAHRBUCH 2013 – Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin

24. ročenka Rakouské společnosti pro alpskou a výškovou medicínu

Jahrbuch2013-cover50Jahrbuch2013inhalt50x2

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/jahrbuch-2013-osterreichische-gesellschaft-fur-alpin-und-hohenmedizin/

Informace pro členy společnosti 2014/1

SHMinfo2014-1

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/informace-pro-cleny-spolecnosti-20141/

Alpinmedizinischer Rundbrief 49

Nové číslo časopisu – zpravodaje Rakouské společnosti pro alpskou a výškovou medicínu – zveřejněno na webu zdeAlpinmedizinischer Rundbrief 49

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/alpinmedizinischer-rudnbrief-49/

Psychologie pro horolezce a dobrodruhy

Pozvání na sérii přednášek o psychologii pro horolezce a dobrodruhy

Vážení kolegové,

Vaše pozitivní reakce na přednášku věnovanou psychologii pro horolezce, prezentovanou v rámci letošního Pelikánova semináře v Tatrách, mě převedla na myšlenku uspořádat tématické přednášky ve spolupráci s katedrou psychologie University Karlovy.

Rád bych Vás tedy touto cestou srdečně pozval na tuto sérii přednášek o psychologii pro horolezce, horské vůdce a expediční cestovatele.

Podrobnosti a možnost registrace naleznete na stránkách www.outdoor-psychology.cz/prednasky

Účast členů Českého horolezeckého svazu a Společnosti horské medicíny je bezplatná.

V případě dotazů jsem k dispozici.

Těším se na setkání

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Pozvanka_outdoor-psychology

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/psychologie-pro-horolezce-a-dobrodruhy/

Průvodce horskou a cestovní medicínou

PHaCM

Průvodce horskou a cestovní medicínou (ukázky). E. Cauchy. Podrobná recenze zde.

Překlad: MUDr. Kristina Höschlová. Kč 199,-. K dostání např. zde

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/pruvodce-horskou-a-cestovni-medicinou/

23. MEZINÁRODNÍ KONGRES LÉKAŘŮ HORSKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB, INNSBRUCK 9. 11. 2013

23. Internationale Bergrettungsärztetagung, Innsbruck 9. November 2013
pořádaly Continue reading

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/23-mezinarodni-kongres-lekaru-horskych-zachrannych-sluzeb-innsbruck-9-11-2013/