Novinky v časopisu High Altitude Medicine & Biology

Aging, High Altitude, and Blood Pressure: A Complex Relationship
Gianfranco Parati, Juan Eugenio Ochoa, Camilla Torlasco, Paolo Salvi, Carolina Lombardi, Grzegorz Bilo
READ NOW

Management of Multi-Casualty Incidents in Mountain Rescue: Evidence-Based Guidelines of the International Commission for Mountain Emergency Medicine (ICAR MEDCOM)
Marc Blancher, François Albasini, Fidel Elsensohn, Ken Zafren, Natalie Hölzl, Kyle McLaughlin, Albert R. Wheeler III, Steven Roy, Hermann Brugger, Mike Greene, Peter Paal      READ NOW

Practical Tips for Working as an Expedition Doctor on High-Altitude Expeditions
Anne Brants, Tracee Metcalfe  READ NOW

The STAR Data Reporting Guidelines for Clinical High Altitude Research
Maeder Monika Brodmann, Hermann Brugger, Matiram Pun, Giacomo Strapazzon, Tomas Dal Cappello, Marco Maggiorini, Peter Hackett, Peter Bärtsch, Erik R. Swenson, Ken Zafren, and the STAR Delphi Expert Group
READ NOW

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/novinky-v-casopisu-high-altitude-medicine-biology/

Novinky v léčení hypotermie

Další kazuistika invazivního zahřívání lavážemi tělesných dutin

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/novinky-v-leceni-hypotermie/

Pohled do historie – rok 1991 v horské medicíně

V roce 1991 jsme se zúčastnili těchto akcí:

(Members´ Access – ZPRÁVY Z KONGRESŮ)

CRANS-MONTANA 10. – 14. 4. 1991: ISMM INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN MEDICINE
Z Československa se Kongresu zúčastnilo celkem 14 lékařů (Dr. Skřička, Dr. Rotman; Dr. Miko, Dr. Horn a Dr. Hradil (Horská služba) a 10 dalších lékařů – Dr. Chládek, Dr. Pelikánová, Dr. Říhová, Dr. Vokurka, Dr. Ehler, Dr. Šmíd, Dr. Holub, Dr. Herrmann, Dr. Harlas, Dr. Laho. Rada Horské služby ČSFR vydala v Praze v nákladu 300 ks v roce 1991 pro vnitřní potřebu sborník s překlady abstrakt „Mezinárodní kongres horské medicíny – Švýcarsko, Crans-Montana 12. – 14. dubna 1991, Překlady referátů a posterů“. Ze zahraničních materiálů přeložili účastníci kongresu MUDr. Igor Miko a MUDr. Miroslav Horn (tisk Středisko vědeckotechnických informací IKEM, Praha).
Tyto stránky obsahují doplněné a opravené překlady všech 81 abstrakt.

RUDOLFSHÜTTE 20.-22. 9. 1991 Trénink ve výšce v teorii a praxi – Höhentraining in Theorie und Praxis, Alpinzentrum
(tato zpráva je přístupná bez přihlášení; pokud se nenačítá, stránku aktualizujte)

BARCELONA  31. 10. – 3. 11. 1991: X. Mezinárodní kongres medicíny a záchrany v horách

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/pohled-do-historie-rok-1991-v-horske-medicine-test-zasilani-novych-prispevku-registrovanym-uzivatelum/

Tělesná zátěž a srdce ve zdraví a nemoci – Das bewegte Herz

Předběžný program symposia DAS BEWEGTE HERZ rakouské Společnosti pro výzkum srdce a oběhu a další vzdělávání za spolupráce Rakouské společnost alpské a výškové medicíny v Linci  16.-17. 11. 2018. Registrace.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/telesna-zatez-a-srdce-ve-zdravi-a-nemoci-das-bewegte-herz/

Emmanuel Cauchy (1960-2018) – z rozloučení v Chamonix 7. 4. 2018

Mezinárodní společnost horské medicíny (ISMM) se se rozloučila slovy profesora Jean-Paul Richaleta:

Emmanuel («Manu») Cauchy zemřel 2. dubna 2018, když jej náraz laviny odvál na skály Aiguilles Rouges poblíž Chamonix.

Manu byl lékař, který se specializoval na horskou medicínu, byl také horský průvodce. Byl průkopníkem horské záchrany v masivu Mont-Blancu a jedním z prvních, který podpořil přítomnost lékaře v záchranném vrtulníku, aby byla první lékařská pomoc poskytnuta již v terénu před příjmem na pohotovost. Mezi četnými záchrannými akcemi, kterých se účastnil, byl pozoruhodný příběh Jamie Andrewa, skotského horolezce, který uvíznul v severní stěně „Droites“ (10).

Manu vyvinul novou koncepci diagnostiky, prognózy a léčby omrzlin (1-3,5). Navrhl novou klasifikaci omrzlin, založenou na časné scintigrafii 99mTc a stanovil protokol pro užívání přípravku Iloprost v rané léčbě těžkých omrzlin (1). Tento protokol byl nedávno použit při mimořádné záchraně Elisabeth Revol na Nanga Parbatu (9).

V roce 2004 založil Manu Institut pro vývoj a výzkum horské medicíny (IFREMMONT). Hlavním cílem bylo vyvinout systém telemedicíny fungující 24 hodin denně, který by reagoval na jakoukoli výzvu alpinistů nebo horolezců kdekoli na světě, žádající o radu v případech akutní výškové nemoci a poškození chladem (SOS MAM).

Zúčastnil se mnoha expedic po celém světě (Everest, Kergueleny, Jižní Georgie, Andy atd.). Byl aktivním členem vědecké expedice Sajama (Bolívie) v roce 1991, kde skupina 4 žen a 6 mužů strávila 4 týdny ve výšce 6 542 m při zkoumání možného zhoršování fyziologických a kognitivních funkcí při dlouhém vystavení těžké hypoxii (12). Jako vědec a dobrovolník se účastnil výzkumného projektu „Operace Everest III“ v zařízení COMEX v Marseille v roce 1997, kdy osm pokusných osob v průběhu 31 dnů expozice v hypobarické komoře dosáhlo simulované výšky vrcholu Everestu (4,11).

Jako „Docteur Vertical“ napsal řadu lékařských kazuistik, přehledů, recenzí a knih, čerpajících z jeho zkušeností horského lékaře-záchranáře (6,7). Aktivně se účastnil několika lékařských výzkumných projektů týkajících se chladových poranění (8).

Zúčastnil se nebo uspořádal několik seminářů a kurzů mezinárodního diplom horské medicíny pro lékaře a záchranáře v Alpách nebo v Nepálu, (i v Česku).

Neměl absolutně žádné myšlenkové zábrany a produkoval stovky nápadů za minutu … byť některé výstřední, však jiné velmi úspěšné! Velice přátelský a vynikající společník na laně, jeho neustálá a komunikující dobrá nálada byla drahocennou pomocí zejména ve stresových podmínkách vysoké nadmořské výšky.

Více než 300 osob se zúčastnilo jeho pohřbu 7. dubna v Chamonix před obecním kostelem a kanceláří horských vůdců, v pozadí s Mont-Blankem, kde absolvoval tolik záchranných akcí. Byl svobodnou myslí a nyní byl osvobozen od pozemských zátěží. Ať nás jeho život inspiruje!

Salut Manu!

Jean-Paul Richalet

Manu – Sajama 1991

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/emmanuel-cauchy-1960-2018-z-rozlouceni-v-chamonix-7-4-2018/

Doplňte si informace o kinesiotapingu

ve sborníku z Pelikánova semináře z roku 2016 (strana 844-874) a z roku 2017 (strana 292-295) v letošním prvním čísle časopisu Svět outdooru 2018 (1)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/doplnte-si-informace-o-kinesiotapingu/

Forum Alpinum 2018 – vyšlo letní číslo

Vyšlo letní číslo časopisu Švýcarské společnosti horské medicíny Forum Alpinum

Z obsahu: Telemedicína v horách  do mobilu (strana 5) – Se srdečním onemocněním do hor (9) – Poučit se z chyb druhých: pád do trhliny (11) – Stavba klimatické komory EURAC v Bolzanu finišuje (20) .

Archiv předchozích čísel od roku 2012

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/forum-alpinum-2018-vyslo-letni-cislo/

Lavina u Chamonix usmrtila renomovaného doktora – Dr. Emmanuel Cauchy 21.2.1960 – 2.4.2018

Members of the Czech Society for Mountain Medicine express their deepest condolences to Dr Emmanuel Cauchy’s family, friends and colleagues. Not all knew him personally, however some of us many times heard his excellent lectures and red his interesting and inspiring papers. Many Czech mountaineers know his book “Petit guide medical pour le voyage” which Dr Kristina Hoeschlová has translated in 2011. Thirty-Six Czech medical doctors and mountain rescuers knew him personally from both International Mountain Medicine Course in the Czech Republic organized by Kristina in 2016 and 2017.

„Be in mourning for somebody means to live with him in eternity“.

On behalf of the Society
Dr. Ivan Rotman
President of the Czech Society for Mountain Medicine
UIAA Medical Commission Corresponding Member
CZ-407 13 LUDVÍKOVICE 71
CZECH REPUBLIC
www.horska-medicina.cz
http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2014.pdf

Homage for Manu Cauchy (Kurz horské medicíny)
Pro Manu CAUCHYho /Kurz horské medicíny)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/lavina-u-chamonix-usmrtila-renomovaneho-doktora-dr-emmanuel-cauchy-21-2-1960-2-4-2018/

12. Světový kongres horské medicíny, Káthmándú 21.-24.11.2018 – zahájena registrace

http://www.ismm2018.org/

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/12-svetovy-kongres-horske-mediciny-kathmandu-21-24-11-2018-zahajena-registrace/

6th International Symposium on Accidental Hypothermia Tromsø 26th April 2018

V rámci jarního zasedání ICAR MedCom se 24. dubna 2018 uskuteční v Tromsø 6. mezinárodní symposium o podchlazení:

ads/2018/03/tromso-2018.pdf“]

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/6th-international-symposium-on-accidental-hypothermia-tromso-26th-april-2018/