23. MEZINÁRODNÍ KONGRES LÉKAŘŮ HORSKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB, INNSBRUCK 9. 11. 2013

23. Internationale Bergrettungsärztetagung, Innsbruck 9. November 2013
pořádaly

Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin der Medizinischen Universität Innsbruck

Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin (ÖGAHM)

Institut für Alpine Notfallmedizin der Europäischen Akademie Bozen

Österreichischer Bergrettungsdienst (ÖBRD)

Christophorus Flugrettungsverein

Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol

Bergwacht Bayern

Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen (IKAR)

Ärztekammer für Tirol

Amt der Tiroler Landesregierung und Stadt Innsbruck

und weitere Rettungsorganisationen

(Účast za Lékařskou komisi České horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny: MUDr. Ivan Rotman)

Letošní setkání lékařů a záchranářů bylo věnované sporným otázkám oživování (reanimace) – kříšení oběhu a dýchání v mimořádných a extrémních podmínkách. Tyto hraniční oblasti reanimace jsou při záchranných akcích v horském prostředí spíše pravidlem. Směrnice a doporučení mezinárodních společností zde nepřinášejí odpověď, neboť nejde o medicínu založenou na důkazech, případná existující doporučení jsou stručná a málo konkrétní (Dr. Peter Mair a Dr. Marc Kaufmann). S pomocí zkušeností z praxe však lze navrhnout způsoby jednání pro časnou defibrilaci v terénu, možnosti a hranice reanimace při zástavě oběhu způsobené dušením nebo indikaci a techniku dlouhodobého oživování pacientů se zástavou rezistentní na léčení. Důležitým tématem je otázka přerušení záchranné akce při zvláště kritických a nebezpečných podmínkách pro záchranáře. Na konkrétních případech bylo pojednáno o lékařských, taktických, avšak i lidských a forenzních aspektech přerušení a ukončení záchranné akce.

Obvyklá směs lékařských a záchranářsko-taktických témat zahrnovala následující sdělení:

Kříšení oběhu a dýchání

Možnosti a hranice oživování při pozemní záchranné akci (Axel Dembeck)

Automatické defibrilátory v horském terénu – zkušenosti z praxe (Regina Unterpertinger)

Oživování osob zasypaných lavinou – kde jsou ti, co přežili? (Matthias Hohlrieder)

Úspěšné oživení po 90 minutách míhání srdečních komor (Gabriel Putzer)

Dlouhotrvající oživování – indikace a technika (Birgit Mair)

Aktuality (Update) 2013

Endotracheální intubace – zlatý standard zajištění průchodných dýchacích cest (Winfried Roth)

Léčení bolesti bez nitrožilního přístupu – Je to iluze? (Franz Ploner)

Kříšení a polytraumata – musíme změnit své myšlení? (Marc Kaufmann)

Úraz hrudníku – staré problémy, nová řešení? (Herbert Mayer)

Z praxe

Úraz v horách z pohledu oběti (Felix Brunner)

Hranice pozemní záchranné akce (Franz Hackl, Helmut Steinmassl)

Traumatická kardiopulmonální resuscitace v horském prostředí (Joachim Koppenberg)

Nečekaná záchrana – noční letecká záchrana na laviništi (Joachim Koppenberg)

Přijatelné zbytkové riziko anebo přerušení akce?

Zásah v severní stěně Ortleru (Georg Hofer, Olaf Reinstadler)

Smrtelný konec jedné letecké záchranné akce (Karl Burtscher)

Přerušení zásahu – jde o týmové rozhodnutí? (Ludwig Ney)

Jaké riziko můžeme a jaké riziko musíme akceptovat? (Norbert Hofer)

 

Přednášky byly nahrávány na audio CD a spolu s některými prezentacemi jsou k disposici. K jednotlivým tématům se budeme vracet.

 Střípky z kongresu: http://www.rotman.cz/Innsbruck2013Stripky.pdf

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/23-mezinarodni-kongres-lekaru-horskych-zachrannych-sluzeb-innsbruck-9-11-2013/