Zpět na Podchlazení a omrzliny

Omrzliny – první pomoc a léčení

Problematika omrzlin je typickou oblastí horské medicíny. Jako lékaři jsme se o omrzliny začali zajímat již dlouho před založením Společnosti horské medicíny, v rámci zdravotnických komisí horolezeckého svazu. V roce 1982 jsme vydali přehledovou publikaci Omrzliny a podchlazení v horolezectví (1982), jako reakci na nové poznatky a zavádění alfa-sympatolytik do léčení omrzlin. V dalších letech následovaly doplňující text – „Současný stav znalostí v problematice poškození chladem“ (1985) a kapitola „Omrzliny a podchlazení v horolezectví“ byla součástí sborníku 1. Pelikánova semináře Aktuální problémy horské medicíny – Diagnostické a léčebné metody v horách 20. března 1990 v Praze. Od té doby se téma omrzliny stalo pravidelnou součástí následujících ročníků Pelikánových seminářů formou přednášek MUDr. Jaroslavy Říhové z Ústavu tělovýchovného lékařství v Praze.

Ve své praxi se MUDr. J. Říhová zabývá léčením omrzlin od roku 2003 a za 18 let prošlo její péčí na 300 omrzlých pacientů a mnoho dalších případů řešila telefonicky a on-line. Převážně to byli horolezci, ale také lidé provozující turistiku či omrzlí při výkonu svého zaměstnání. Jen asi 3 % musela podstoupit amputaci. Avšak to byly většinou lidé, u kterých léčba začala pozdě nebo se jednalo o 4. stupeň omrzliny. Důvodem byla nemožnosti zahájit včasnou správnou infuzní medikaci, kdy k omrznutí došlo ve vzdálených končinách, daleko od odborné lékařské pomoci.

O aktuálních poznatcích referovala MUDr. Jaroslava Říhová na konferenci České společnosti   tělovýchovného lékařství v březnu 2013 v Poděbradech – Léčba omrzlin – nové poznatky“.

Všichni horolezci by měli být seznámeni s doporučením „Omrzliny – místní poškození chladem – První opatření a léčba v terénu (doporučení pro laiky)“.

Doporučení pro lékaře by si měl přečíst každý lékař přicházející do styku s omrzlinami.

Přehled problematiky omrzlin na našem webu za uplynulých 40 let (1982-2022) zde

Kontakt na MUDr. Jaroslavu Říhovou: jarka.rihova@seznam.cz, telefony: 224965722 (úterý a středa), 732727148.

AKTUALITY

OMRZLINY – RARITNÍ DIAGNÓZA? – Případ roku 2020 od MUDr. Jaroslavy Říhové ze Společnosti horské medicíny

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/horska-nemoc/omrzliny-podchlazeni/omrzliny-prvni-pomoc-a-leceni/

Přehled problematiky omrzlin za uplynulých 40 let (1982-2022)

40 LET OMRZLIN Omrzliny na webu Společnosti horské medicíny 1982-2022 www.horska-medicina.cz 1982 Omrzliny a podchlazení v horolezectví (1982). MUDr. Ivan Rotman. Metodický dopis. Český ústřední výbor,Československého svazu tělesné výchovy – Výbor horolezeckého svazu. 216 stran. Praha 1982. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Omrzliny_a_podchlazeni-1982_Rotman.pdf 1985 Současný stav znalostí v problematice poškození chladem“ (1985). MUDr. Ivan Rotman. 38 stran. Horská služba ÚV ČSTV. 1986. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Omrzliny_a_podchlazeni-1985_Rotman.pdf 1986 Současný …