Zpět na SPOLEČNOST

ČLENSTVÍ A STANOVY

  • ŘÁDNÉ = členem se může stát každý zájemce o činnost SHM
  • MIMOŘÁDNÉ = členem se můžou stát  fyzické, nebo právnické osoby podporují  činnost SHM členským příspěvkem
  • ČESTNÉ = mohou získat fyzické osoby na základě návrhu výboru nebo valného shromáždění. Členství schvaluje valné shromáždění a člen je osvobozen od  členského příspěvku

= členství není vázáno na státní příslušnost

= o přijetí rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky

= členství končí úmrtím člena, písemným prohlášením o vystoupení, zrušením pro neplacení příspěvků po dobu dvou let, vyloučením projednání, které je neslučitelné s posláním společnosti

 

PRÁVA A POVINNOSTI:

  • podílet se na činnosti a všech akcích společnosti
  • platit členské příspěvky
  • dodržovat stanovy

 

JAK SE STÁT ČLENEM?

zde

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/spolecnost/clenstvi/