Zpět na HORSKÁ MEDICÍNA

Podchlazení a omrzliny

Podchlazení

Aktuality:

Kasuistika účinného a úspěšného zahřívání podchlazené osoby s teplotou tělního jádra 23 °C oboustrannou pleurální laváží při 3,5 hodiny trvající manuální reanimaci:

Omrzliny

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/horska-nemoc/omrzliny-podchlazeni/

Podchlazení – aktuality

Zahřívání pleurální/mediastinální laváží Kasuistika účinného a úspěšného zahřívání podchlazené osoby s teplotou tělního jádra 23 °C oboustrannou pleurální laváží při 3,5 hodiny trvající manuální reanimaci:          Accidental hypothermic cardiac arrest and rapid mediastinal warming with pleural lavage: a survivor after 3.5 hours of manual           CPR. Dr George Little (Naas General …

Omrzliny – první pomoc a léčení

Problematika omrzlin je typickou oblastí horské medicíny. Jako lékaři jsme se o omrzliny začali zajímat již dlouho před založením Společnosti horské medicíny, v rámci zdravotnických komisí horolezeckého svazu. V roce 1982 jsme vydali přehledovou publikaci Omrzliny a podchlazení v horolezectví (1982), jako reakci na nové poznatky a zavádění alfa-sympatolytik do léčení omrzlin. V dalších letech následovaly doplňující text – „Současný …