Return to HORSKÁ MEDICÍNA

Podchlazení a omrzliny

Podchlazení

Aktuality:

Kasuistika účinného a úspěšného zahřívání podchlazené osoby s teplotou tělního jádra 23 °C oboustrannou pleurální laváží při 3,5 hodiny trvající manuální reanimaci:

Omrzliny

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/horska-nemoc/omrzliny-podchlazeni/

Podchlazení – aktuality

Zahřívání pleurální/mediastinální laváží Kasuistika účinného a úspěšného zahřívání podchlazené osoby s teplotou tělního jádra 23 °C oboustrannou pleurální laváží při 3,5 hodiny trvající manuální reanimaci:          Accidental hypothermic cardiac arrest and rapid mediastinal warming with pleural lavage: a survivor after 3.5 hours of manual           CPR. Dr George Little (Naas General Hospital, Kildare, …

Omrzliny – první pomoc a léčení

Na časté dotazy k léčení omrzlin zveřejňujeme poslední přednášku MUDr. Jaroslavy Říhové na konferenci České společnosti tělovýchovného lékařství v březnu 2013 v Poděbradech Léčba omrzlin – nové poznatky. Současné světově uznávané postupy ošetření a léčení omrzlin lze nalézt na webu Českého horolezeckého svazu (www.horosvaz.cz). Všichni horolezci by měli být seznámeni s doporučením „Omrzliny – místní poškození chladem – První opatření …