PELIKÁNŮV SEMINÁŘ

Pelikánův seminář je možnost setkání pro všechny, kdo se zajímají o problematiku horské medicíny.

Seminář nese jméno výborného českého horolezce a lékaře – Jiřího Pelikána. MUDr. Jiří Pelikán se narodil v roce 1952. Vystudoval Lékařskou fakultu v Praze a  v roce 1976 nastoupil na chirurgické oddělení do Jablonce nad Nisou, kde si jako specializaci vybral traumatologii. Byl jedním z nejlepších lezců jabloneckého oddílu LIAZ – už v roce 1976 přelezl severní stěnu Eigeru a Mnicha. V dalších letech podnikal náročné zimní průstupy v oblíbených Julských Alpách, lezl na Kavkaze, Pamíru a ve Fanských horách. Byl členem expedice na Dhaulagiri 1984, v roce 1987 vystoupil na vrchol Shivlingu. Jiří Pelikán pracoval na svých výpravách jako expediční lékař a horolezec, stál u zrodu horské medicíny u nás. Především však byl špičkový horolezec, který se chtěl plně věnovat funkci expedičního lékaře až později, až nebude mít ambice na sportovní cíle nejvyšší úrovně. Bohužel se toho nedožil. Zahynul dne 1. 10. 1988 na Annapurně ve výšce téměř 8000 m n.m.

První Pelikánův seminář se konal v Praze v roce 1990 a od roku 1992 pak nahradil dřívější semináře zdravotníků Českého horolezeckého svazu. Do roku 2016 se uskutečnilo 27 seminářů – konferencí. Od svého vzniku byl Pelikánův seminář hlavně pracovní setkání členů Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny. Od roku 2008 se přeměnil na odbornou konferenci přístupnou nejen odborné zdravotnické, ale i poučené laické veřejnosti. Koná se vždy jednou ročně na podzim.

Hlavními tématy jsou novinky v horské a wilderness medicíně, úrazovost českých horolezců, kazuistiky související s horolezeckou činností, bezpečnost, záchrana a další témata. Večerní program obvykle pokračuje fotoreportážemi z expedic a cest do odlehlých oblastí světa.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/pelikanuv-seminar/

VZPOMÍNKA NA MUDr. JIŘÍHO PELIKÁNA

Přínos MUDr. Jiřího Pelikána k vývoji horské medicíny (MUDr. Leoš Chládek, předneseno na 1. Pelikánově semináři „Aktuální problémy horské medicíny“ 20. března 1990 v Praze) S Jirkou Pelikánem jsme pracovali v sousedních zdravotnických zařízeních a byli jsme spolu v jednom horolezeckém oddíle. Byl to člověk veselý, tvůrčí, neklidný, energický, provokující, věčně nespokojený. Typ člověka, který žene vývoj dopředu. Takový byl jako …

Pelikánovy semináře 1990 – 2021

Již před rokem 1990, před založením Sekce horské medicíny v rámci České společnosti tělovýchovného lékařství, se konaly semináře Zdravotnické komise Horolezeckého svazu Českého ústředního výboru a Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV) ekonomicky zajišťované Tělovýchovnou školou ČSTV. Ze seminářů a Mezinárodní konference horské medicíny UIAA v Praze v roce 1988 byly vydány tyto sborníky: Semináře v roce 1984: Horolezectví …