Zpět na Omrzliny – první pomoc a léčení

Přehled problematiky omrzlin za uplynulých 40 let (1982-2022)

40 LET OMRZLIN

Omrzliny na webu Společnosti horské medicíny 1982-2022 www.horska-medicina.cz

1982

Omrzliny a podchlazení v horolezectví (1982). MUDr. Ivan Rotman. Metodický dopis. Český ústřední výbor,Československého svazu tělesné výchovy – Výbor horolezeckého svazu. 216 stran. Praha 1982. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Omrzliny_a_podchlazeni-1982_Rotman.pdf

1985

Současný stav znalostí v problematice poškození chladem“ (1985). MUDr. Ivan Rotman. 38 stran. Horská služba ÚV ČSTV. 1986. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/Omrzliny_a_podchlazeni-1985_Rotman.pdf

1986

Současný stav znalostí v problematice poškození chladem. MUDr. Ivan Rotman. s. 7-29*

Praktické zkušenosti a postupy při léčení omrzlin. MUDr. Jiří Pelikán. s. 30-34*

Léčení poškození chladem při horolezeckých výpravách. MUDr. Jiří Chládek. s. 35-36*

Místní poranění chladem Předběžné sdělení o zkušenostech s nových postupem patogenetické léčby omrzlin MUDr. Jaroslav Harlas. s. 37-39*

Omrzliny – pokroky v prognóze a terapii na základě 1000 případů. MUDr. Milan Sekanina. s. 40-47*

Dr. Jacques Foray: Lékař chladu Rozhovor pro Rhȏne Alpes Santé (oblastní informační zpravodaj pro lékaře) z března 1984. MUDr. Josef Fiala. s. 49-50*

Sporné otázky v léčení poškození chladem. Dr. med. G. Neureuther: Kontroversen bei der Therapie von Kälteschäden. Münch. Med. Wschr., 127, 1985, 42: 991-995. s. 52-54*

*Horolezectví a zdraví. Lékařské aspekty v horolezectví III. Přednášky ze seminářů Zdravotnické komise Horolezeckého svazu ČÚV a ÚV ČSTV 11. – 13. 10. 1985 v Sedmihorkách a 30. 11. – 1. 12. 1985 v Tatranské Lomnici. MUDr. Ivan Rotman a kolektiv Děčín 1986 – 2016. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2018/04/sbornik-3.pdf

1988

Omrzliny. W. J. Mills (Anchorage, Alaska) zkušeností s léčením 1130 pacientů s omrzlinami,… s. 7*

Omrzliny. G. Martinez Villén a spol. (Zaragoza) provedli experimenty na 80 krysách s. 7-8*

*Mountain Medicine – Safety in Alpinism Horská medicína – Bezpečnost v horolezectví. Mezinárodní symposium v Davosu, 14.-17. záři 1988). http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2018/02/davos-1988-lectures-report.pdf

1989

Omrzlá anebo „zákopová“ noha? Frostbite or Trench Foot? J.R. Morandeira; F.J. Senosiain; G. Martínez Villen; R. Arregui Departamento de Cirugía Hospital Clinico Universitario de Zaragoza. s. 19-20*

Současný stav léčby omrzlin a jejich následků. Estado actual del tratamiento de las congelaciones y sus secuelas. Dr. Martínez Villén (España. Servicio de Cirugía Experimental del H.C.V. de Zaragoza). s. 20*

Laserový Doppler jako technika pro vyšetření cév při chladovém poranění. Interest in the laser-doppler as a technique for vascular exploration in injuries located by the effect of cold. Martinez Villen G., Geindre F., Marsigny B., Morandeira J., Foray J. Hospital de Chamonix Mont Blanc. s. 20*

Léčebné výsledky u 8 případů omrzlin pomocí neurostimulace. Results of the Treatment of Frostbite on 8 cases by means of Neurostimulation J.R. Morandeira; R. Arregui, G. Martínez Villen; F.J. Senosian. Departamento de Cirugía, Hospital Clinico Universitario de Zaragoza. s. 21*

*Pokroky v patologii vyvolané chladem. Mezinárodní kongres Horské medicíny, Oviedo 1989. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2020/07/oviedo-kongres-1989-rotman.pdf

Časový faktor jako vážné prognostické znamení při léčbě omrzlin. MUDr. Jaroslav Harlas (Bioklimatologie sportu – 3. Hornofovy tělovýchovně lékařské dny v Plzni 5.-6. 10. 1989)

Bulletin Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny v roce 1989, s. 35-37. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2020/07/bull-1989-v-2020.pdf

Další literatura: Pplk. MUDr. Jaroslav Harlas: Místní poškození chladem – Omrzliny. Měření kožních teplot při patogenetické léčbě. První sdělení. Vojenské zdravotnické listy 56, 1987, 4: 152-155.

1990

Omrzliny a podchlazení v horolezectví – MUDr. Jaroslav Harlas

Aktuální problémy horské medicíny. Diagnostické a léčebné metody v horách. Sborník přednášek 1. Pelikánova semináře, Praha 20. 3. 1990. s. 59-64. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2020/10/01Pelikan1990.pdf

1991

Poškodenie chladom, spôsob ošetrenia. COLD INJURY: A REGIMEN OF CARE W.J. Mills Jr.; Center for High Latitude Health Research, University of Alaska, Anchorage, (USA). s- 41*

Fyziologická a experimentálna báza liečenia omrzlin. PHYSIOLOGICAL AND EXPERIMENTAL BASIS OF THE TREATMENT OF FROSTBITE J. R. Morandeira, R. Arregui, Department of Surgery, Universitary Hospital, Zaragoza (Spain). s. 41*

Nove trendy v diagnóze a prognóze omrzlín, prípad ťažkého omrznutia. NEW TRENDS IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF FROSTBITE, ABOUT ONE CASE OF SEVERE FROSTBITE. J. Foray, B. Marsigny, S. Abrassar, Hospital, Chamonix (France). s. 41*

Přínos třífázové kostní scintigrafie v prognóze omrzlin. APPORT DE LA SCINTIGRAPHIE OSSEUSE TROIS PHASES DANS LE PRONOSTIC DES GELURES Got Ph., Mehier H., Marsigny R., Bouvier J., Foray J.; Laboratoire Biophysique, Fac Méd GrangeBlanche, Lyon; 69008, France – Centre Hospitalier, Chamonix, 74400, France. s. 42*

Patofyziológia omrzliny a časná intraarteriálna trombolýza (poster). GELURES ET THROMBOLYSE INTRA-ARTÉRIELLE PRECOCE Dr. Bernard Marsigny, Hôpital Chamonix, 74400 France. s. 42*

*Nové léčebné trendy v léčení poškození chladem – Omrzliny. Mezinárodní kongres horské medicíny CRANS-MONTANA 10. – 14. 4. 1991. Bulletin Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny 1991. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2018/05/bull-1991-v-2018.pdf

Úloha hyperbarické oxygenoterapie v léčbě následků omrzlin. Jordi Desola. CRIS – Jednotka hyperbarické terapie. Nemocnice Cruz Roja Barcelona. s. 89*

Změny mikrocirkulace při omrzlinách. J.R. Morandeira, K. Messmer. Servicio de Biomedicina y Biomateriales (Universidad de Zaragoza), Abteilung fur Experimentelle Chirurgie (University of Heidelberg). s. 89-90*

Přístup k racionální patologicko fyziologické léčbě omrzlin. J.R. Morandeira, F.J. Senosiain, F. Arregui a G. Martínez-Villen. Servicio de Biomedicina y Biomateriales (Univ. de Zaragoza. s. 90*

Účinnost ticlopidinu v léčbě omrzlin. J.R. Morandeira & J.A. Carrasquer. Servicio de Biomedicina y Biomateriales Universidad de Zaragoza. s. 90*

*Nové poznatky v léčení omrzlin. 10. Mezinárodní kongres medicíny a záchrany v horách, Barcelona 31. 10. – 3. 11. 1991. Bulletin Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny 1991. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2018/05/bull-1991-v-2018.pdf

Poškození chladem – omrzliny a podchlazení: novinky literatury. New Horizons in Management of Hypothermia and Frostbite Injury* (LD Britt & al), Surg Clin North Am 71, 1991, 2: 345-370. Abstract. 26 stran, 162 citací

Bulletin Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny 1991, s. 142. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2018/05/bull-1991-v-2018.pdf

1993

Těžké omrznutí na Mont Blancu: Komplexní přístup. Bengt Kayser et al. A case of severe frostbite on Mt Blanc: a multi-technique approach. J Wilderness Medicine 1993; 4: 167-174

Bulletin Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny 1993 s. 71. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2020/08/pel-bull-1993-v-2020.pdf

2001

Klinické léčení omrzlin (H. Biedermann, Innsbruck, A.). s. 46*

Nové patofyziologické aspekty omrznutí (A. Marsigny, Chamonix F), s. 46*

Omrzliny v extrémní výšce (H.J. Hansen, Kodaň, DK),s. 47*

Preklinické léčení omrzlin (A. Syme (IKAR), Perthshire, UK). S. 47*

*INTERNATIONAL COLD CONGRESS BRUNECK 22.–23.9.2000.  s. 38-39. Bulletin Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny 2001. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/pel2000_003650_bull2001.pdf

2005

Omrzliny v horách – omrzliny prstů po roce. MUDr. Jaroslava Říhová

Bulletin Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny 2005, s.13-18. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/pel2004_003646_bull2005.pdf

2006

Omrzliny-nikdy se nevzdávat II – je nezbytné opakovat poučení. MUDr. Jaroslava Říhová

Bulletin Lékařské komise ČHS a Společnosti horské medicíny 2006, s. 15-22. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/pel2005_003645_bull2006.pdf

Omrzliny – MUDr. Kristina Höschlová- Frankofonní kongres horské medicíny Zinal 2006 –

Sborník přednášek ze XVII. Pelikánova semináře v roce 2006 s. 91-96. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2006.pdf

Následky omrzlin a jejich léčení – Omrzliny 2006. MUDr. Jaroslava Říhová

Sborník přednášek ze XVII. Pelikánova semináře v roce 2006 s. 592-619. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2006.pdf

2007

Omrzliny – místní poškození chladem – První opatření a léčba v terénu (doporučení pro laiky)“. Lékařská komise ČHS, doporučení č. 5. MUDr. Jana Kubalová a MUDr. Jaroslava Říhová. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2020/01/omrzliny-laik-chs-2007-002366.pdf

Místní poškození chladem – léčba omrzlin – doporučení pro lékaře. Lékařská komise ČHS, doporučení č. 6. MUDr. Jaroslava Říhová. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2020/01/omrzliny-lekar-chs-2007-002367.pdf

2008

Nové přístupy v léčbě omrzlin – aneb ty věčné omrzliny; MUDr. Jaroslava Říhová 398-403*

Wobenzym (nejen) v léčbě omrzlin; Marta Honzíková 404-442*

Frostbite; Hamid Mosaedian 443-558

*Mezinárodní konference Lékařské komise UIAA – 19. Pelikánův semináře v roce 2008. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2008.pdf

Trochu jiné chronické rány – omrzliny v létě. MUDr. Jaroslava Říhová. Medical Tribune 4, č. 23, s. B1-B2. https://www.tribune.cz/archiv/trochu-jine-chronicke-rany-omrzliny-v-lete/

2009

Omrzliny dolních končetin versus následek hyperviskózního syndromu po dlouhodobém pobytu v extrémních výškách. MUDr. Ivan Náhlík, Acta chirurgiae orthopedicae et traumatologicae čechoslovaca 76, 2009, 247-248http://www.achot.cz/detail.php?stat=274

Pozdní následky omrzlin. MUDr. Jaroslava Říhová

Sborník přednášek z 20. Pelikánova semináře v roce 2009, s. 368-382. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2009.pdf

2010

Omrzliny 2009 – 2010. Konečně lehčí případy omrzlin – lidé jsou poučeni či náhoda? – MUDr. Jaroslava Říhová. Sborník přednášek z 21. Pelikánova semináře v roce 2010, s. 154-161. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2010.pdf

2011

Neobvyklý způsob a průběh omrzlin (kryosauna – dobrý sluha, ale zlý pán?). MUDr. Jaroslava Říhová. Sborník přednášek z 22. Pelikánova semináře  v roce 2011, s. 320-325. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2011.pdf

2012

Omrzliny Radka Jaroše. MUDr. Kristina Höschlová. s. 38-67*

Léčba omrzlin nové poznatky. MUDr. Jaroslava Říhová. s. 68-83*

XE-DERMA. Xe – Derma – praktické použití pro hojení ran. MUDr- Pavel Veselý, CSc. 84-103*

*Sborník přednášek z 23. Pelikánova semináře v roce 2012. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2012.pdf

2013

Zrádné omrzliny. MUDr. Jaroslava Říhová.

Sborník přednášek z 24. Pelikánova semináře v roce 2013. s. 202-223. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2013.pdf

Akcidentální hypotermie – omrzliny – vysokohorská nemoc – kasuistika a novinky MUDr. Kristina Höschlová. 43-55*

Omrzliny a podchlazení, novinky v léčení a kasuistika. Emmanuel Cauchy (Chamonix): s. 769-770*

Omrzliny. Urs Hefti. s. 803-810*

*Kongres „Nové postupy v horské medicíně a akutní medicíně“. Varese (Itálie) 2013. Sborník přednášek z 24. Pelikánova semináře v roce 2013. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2013.pdf

Léčba omrzlin – nové poznatky. MUDr. Jaroslava Říhová. Konference české společnosti tělovýchovného lékařství, Poděbrady 2013. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2013/05/Lecba_omrzlin_Podebrady2013_Rihova-upraveno.pdf

2014

Praktické medicínské problémy v základním táboře velehorských expedic. Peter Hackett. s. 170-177*

Pokroky v léčení omrzlin – o postupu rozhodují možnosti lékařské péče v daném prostředí (E. Cauchy a F. Becker, Francie). 527-557*

Léčení omrzlin – Protokol Planica (Jurij Gorjanc a spol., Slovinsko). 558-560*

Chladová vazodilatace (CIVD) jako předpovědní faktor omrznutí (freezing cold injury, FCI). Jurij Gorjanc a spol., Slovinsko/Rakousko/Kanada. s. 602-608*

Résumé kongresu horské medicíny.  10. světový kongres výškové medicíny a fyziologie a a akutní horské medicíny Bolzano 2014). MUDr. Kristina Höschlová

Portable Hyperbaric Chamber and Management of Hypothermia and Frostbite: An Evident Utilization Emmanuel Cauchy, MD, Sandra Leal, MD, Marie-Anne Magnan, MD, and Hugo Nespoulet, PhD. High altitude medicine and biology, Volume 15, No 1, 2014. s. 724*

*10. světový kongres výškové medicíny a fyziologie a a akutní horské medicíny Bolzano 2014 – IV. Mezinárodní symposium o hypotermii. Bolzano 2014. Sborník přednášek z 25. Pelikánova semináře v roce 2014. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2014.pdf

Zamyšlení nad vlastní zodpovědností, doplnění lokální léčby omrzlin. MUDr. Jaroslava Říhová. Sborník přednášek z 25. Pelikánova semináře v roce 2014. s. 860-877. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2014.pdf

2015

Novinky a staré pravdy v léčení omrzlin. MUDr. Jaroslava Říhová

Sborník přednášek z 26. Pelikánova semináře v roce 2015. s. 348-358. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2015.pdf

2016

Co je nejdůležitější při léčbě omrzlin? MUDr. Jaroslava Říhová

Sborník přednášek z 27. Pelikánova semináře v roce 2016. s. 680-692. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/PelSem2016.pdf

2017

Ty věčné omrzliny – nové náhledy. MUDr. Jaroslava Říhová

Sborník přednášek z 28. Pelikánova semináře v roce 2017. s. 74-78. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2018/11/pelsem2017.pdf

2018

Poučení z letošního neobvyklého množství případů omrzlin a některé novinky. MUDr. Jaroslava Říhová.

Sborník přednášek z 29. Pelikánova semináře v roce 2018. S. 10-21. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2020/01/pelsem-sbornik-2018.pdf

2021

Kazuistiky omrzlin. MUDr. Kristina Höschlová. s. 18-19*

Dlouhodobá léčba polytraumatu s omrzlinami. MUDr. Jaroslava Říhová. s. 69-74*

*Sborník přednášek z 31. Pelikánova semináře v roce 2021. http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/securepdfs/2022/01/pelsem-sbornik-2021.pdf

PDF

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/horska-nemoc/omrzliny-podchlazeni/omrzliny-prvni-pomoc-a-leceni/prehled-problematiky-omrzlin-za-uplynulych-40-let-1982-2022/