Zpět na AKTUALITY

Zprávy z minulých kongresů

Další zprávy jsou ve členské sekci

POSLEDNÍ AKCE

2021

BASIC Scotland Virtuální konference „Základy hypotermie – mezinárodní přístup, únor  2021“

Pod názvem BASICS Scotland Virtual Conference – The BASICS of Hypothermia: An International Approach uspořádala od 15. do 20. února 2021 skotská charitativní organizace – BASICS Scotland (British Association of Immediate Care), poskytující zdravotnickým pracovníkům podporu vysoce kvalitní akutní přednemocniční péče, virtuální konferenci o hypotermii. BASICS Scotland má sídlo v malé vesnici Aberuthven v County of Perth (Pertshire) ve středním Skotsku.

Během pěti večerů a jednoho pozdního odpoledne odeznělo 16 sdělení.

PROGRAM

Náhodná hypotermie – Dr. Peter Paal
Podchlazení v Japonsku – pohled ze subtropů. – Dr. Naoto Ishimaru
Historie hypotermie, vývoj definice a výzvy pro záchranu v horách. – Dr. Duncan Trip
Přednemocniční hodnocení hypotermie. – Dr. John Ellerton
Klasifikace hypotermie: revize švýcarského systému – Dr. Martin Musi
Přednemocniční způsoby ošetření obětí podchlazen – Dr. Sam Oliver
Doba přežití ve studené vodě: jaký význam má podchlazení – Prof. Mike Tipton
Hypotermie I. a II. stadia v přednemocničním prostředí – Dr. Martin McCallum a spol.
Hypotermie při traumatu. – Dr. Zoe Smeed
Ochrana před chladem v terénu. – Dr. Otto Henriksson
Těžké náhodné podchlazení: přednemocniční terapie srdeční zástavy a léčení v periferním zdravotnickém zařízení. – Dr. Les Gordon
Mezinárodní registr pro hypotermii. – Dr Beat Walpoth
Náhodná hypotermie z pohledu horské záchrany. – Dr Alastair Glennie a Dr Duncan Scott
Kritická rozhodnutí – aplikace triáže obětí těžkého podchlazení. – Dr Pete Davis
Ošetření obětí podchlazení v terénu – aktualizace 2021 – .Dr Hermann Brugger

Podrobná zpráva: http://www.horska-medicina.cz/members-access/zpravy-z-kongresu/

CHRONOLOGICKY

1983

MALOJA 1983: MEDICÍNA V HORÁCH
Sborník* o 30 stranách s 22 přednáškami uvádí Pietro Segantini (*Knihovna Společnosti)
Nejdůležitějším úkolem, kromě výzkumu, zpracovávání, diskusí a zveřejňování všech problémů souvisejících s lékařskými aspekty vysokých hor, je obecně a srozumitelně zprostředkovat horolezcům poznatky horské medicíny s cílem ochránit je před negativními vlivy výšky a vést je k fyziologicky racionálnímu a bezpečnému chování v horách. Skromným prostředkem k dosažení tohoto cíle je právě tato publikace. Z Úvodu k publikaci. Dále…
Menší část přednášek již byla publikována ve sborníku Horolezectví a zdraví III, strana 147-149 

 

1984

High Altitude Deterioration, Chamonix 1984
Horolezectví a zdraví III: strana 154-164 

1988

Safety in Alpinism – Davos 1988

1991

CRANS-MONTANA 10. – 14. 4. 1991: ISMM International Congress of Mountain Medicine
Z Československa se Kongresu zúčastnilo celkem 14 lékařů (Dr. Skřička, Dr. Rotman; Dr. Miko, Dr. Horn a Dr. Hradil (Horská služba) a 10 dalších lékařů – Dr. Chládek, Dr. Pelikánová, Dr. Říhová, Dr. Vokurka, Dr. Ehler, Dr. Šmíd, Dr. Holub, Dr. Herrmann, Dr. Harlas, Dr. Laho. Rada Horské služby ČSFR vydala v Praze v nákladu 300 ks v roce 1991 pro vnitřní potřebu sborník s překlady abstrakt „Mezinárodní kongres horské medicíny – Švýcarsko, Crans-Montana 12. – 14. dubna 1991, Překlady referátů a posterů“. Ze zahraničních materiálů přeložili účastníci kongresu MUDr. Igor Miko a MUDr. Miroslav Horn (tisk Středisko vědeckotechnických informací IKEM, Praha).
Tyto stránky obsahují doplněné a opravené překlady všech 81 abstrakt.

RUDOLFSHÜTTE 20.-22. 9. 1991 Trénink ve výšce v teorii a praxi – Höhentraining in Theorie und Praxis, Alpinzentrum  

BARCELONA  31. 10. – 3. 11. 1991: X. Mezinárodní kongres medicíny a záchrany v horách

1993

Historicko-vědecký mezinárodní kongres „Cento anni della Capanna Osservatorio Regina Margherita“ 26.-28. 8. 1993, Varallo, Itálie

XIII. Mezinárodním kongresu lékařů horské záchranné služby 6. 11. 1993 v Innsbrucku

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hory a sport – současné postavení horské a sportovní medicíny v systému zdravotnictví, Ramsau am Dachstein 2013
Společného kongresu ARGE-Alpinmedizin, Rakouské společnosti pro alpskou a výškovou medicínu a Rakouské společnosti pro sportovní medicínu a prevenci ve dnech 9. – 11. 11. 2012 v nádherném prostředí Ramsau pod Dachsteinem se zúčastnilo 250 osob. 4 zasedání s 16 přednáškami pojednávaly na téma… dále Ramsau 2012 a  obrazová příloha. Sborník: strana 380-511

High Altitude Tolerance, Heidelberg 2013
U příležitosti svého odchodu do důchodu světově uznávaný odborník na sportovní a výškovou medicínu profesor Dr. med. Peter Bärtsch, po 22 letech činnosti v oboru sportovní medicíny na univerzitě v Heidelbergu pozval představitele vědecké elity horské medicíny a fyziologie z celého světa, aby 200 účastníkům referovali o aktuálním stavu poznání v oboru velkých výšek v celém jeho spektru. Za slavnostní a srdečné nálady se uskutečnilo 22 přednášek, při kterých žádný z referujících neopominul vzpomenout a říci něco přátelského, milého či vtipného na téma uplynulé vědecké činnosti, spolupráce a společně prožitých událostí. Dále Heidelberg 2013 a obrazová příloha. Sborník: strana 512-760

2nd International Congress New Advances in Mountain Medicine and Emergency, Varese 2013
Ve dnech 18.-19.4.2013 se v kongresovém hotelu Atahotel v severoitalské metropoli Lombardie pod hřebenem Alp uskutečnilo několik akcí:
Konference Lékařské komise Club Alpino Italiano (CAI) s přednáškami „Doctors expedition“ (anglicky Urs Hefti) a „Sluneční záření a oční patologie ve velké výšce (italsky, Paolo Conci)
Konference Národní alpské a speleologické záchranné služby (Corpo Nazionale Socccorso Alpino e Speleologico, CNSAS) a Švýcarské letecké záchranné služby REGA (Schweizerische Rettungsflugwacht / Garde Aérienne Suisse De Sauvetage) na téma „Minulost, současnost a budoucnost“ (italsky, překlad do němčiny),
Konference Italské společnosti horské medicíny (SiMeM) na téma „Srdce a mozek ve velké výšce“ v jazyce italském, a konečně druhý den vlastní kongres
„Nové postupy v horské medicíně a akutní medicíně“ s 25 přednáškami a panelovou diskusí (v angličtině).
dále Varese 2013 a obrazová příloha. Podrobně ve sborníku: strana 33-80 (Höschlová) a 761-1180 (Rotman)

 23. Mezinárodní kongres lékařů horských záchranných služeb, Innsbruck 9. 11. 2013
pořádaly organizace Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin der Medizinischen Universität Innsbruck, Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin (ÖGAHM), Institut für Alpine Notfallmedizin der Europäischen Akademie Bozen, Österreichischer Bergrettungsdienst (ÖBRD), Christophorus Flugrettungsverein, Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol, Bergwacht Bayern, Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen (IKAR), Ärztekammer für Tirol, Amt der Tiroler Landesregierung und Stadt Innsbruck, und weitere Rettungsorganisationen
Letošní setkání lékařů a záchranářů bylo věnované sporným otázkám oživování (reanimace) – kříšení oběhu a dýchání v mimořádných a extrémních podmínkách. Tyto hraniční oblasti reanimace jsou při záchranných akcích v horském prostředí spíše pravidlem. Směrnice a doporučení mezinárodních společností zde nepřinášejí odpověď, neboť nejde o medicínu založenou na důkazech, případná existující doporučení jsou stručná a málo konkrétní (Dr. Peter Mair a Dr. Marc Kaufmann). S pomocí zkušeností z praxe však lze navrhnout způsoby jednání pro časnou defibrilaci v terénu, možnosti a hranice reanimace při zástavě oběhu způsobené dušením nebo indikaci a techniku dlouhodobého oživování pacientů se zástavou rezistentní na léčení. Důležitým tématem je otázka přerušení záchranné akce při zvláště kritických a nebezpečných podmínkách pro záchranáře. Na konkrétních případech bylo pojednáno o lékařských, taktických, avšak i lidských a forenzních aspektech přerušení a ukončení záchranné akce.
Obvyklá směs lékařských a záchranářsko-taktických témat zahrnovala následující sdělení (strana 1019) ve sborníku (1019-1204). Přednášky byly nahrávány na audio CD a spolu s některými prezentacemi jsou k disposici v Knihovně Společnosti. Střípky z kongresu 

2014

X. World Congress on High Altitude Medicine and Physiology & Mountain Emergency Medicine – Hypoxie a chlad – od vědy k léčbě, Bolzano 2014úvodní zpráva, podrobně: Sborník: strana 100-708 (Rotman) a 709-724 (Höschlová)

2015

2016

 

Další zprávy jsou ve členské sekci

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/aktuality/pristi-seminare-konference-kongresy/