SPOLEČNOST

VÝBOR SPOLEČNOSTI:

 • MUDr. Ivan Rotman (prezident)
 • MUDr. Jana Kubalová (viceprezident, předsedkyně Lékařské komise ČHS)
 • MUDr. Jaroslava Říhová (sekretář)
 • MUDr. Lucie Bloudková (pokladník)
 • RNDr. Jan Pala, PhD. (člen)
 • MUDr. Lenka Horáková (členka)
 • MUDr. Hana Kubinová (členka)
 • Michal Lollok (člen)

REVIZOŘI SPOLEČNOSTI:

 • MUDr. Igor Herrmann
 • Ing. Ladislav Sieger, CS.
 • Dis. Martin Honzík

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/spolecnost/

ČLENSTVÍ A STANOVY

ŘÁDNÉ = členem se může stát každý zájemce o činnost SHM MIMOŘÁDNÉ = členem se můžou stát  fyzické, nebo právnické osoby podporují činnost SHM členským příspěvkem ČESTNÉ = mohou získat fyzické osoby na základě návrhu výboru nebo valného shromáždění. Členství schvaluje valné shromáždění a člen je osvobozen od členského příspěvku = členství není vázáno na …

KONTAKT

Společnost horské medicíny, z.s. c/o MUDr. Hana Kubinová Metyšova 465 514 01 Jilemnice ADRESA PRO KORESPONDENCI: Společnost horské medicíny, z.s. c/o MUDr. Ivan Rotman 407 13 Ludvíkovice 71 e-mail: i.rotman@volny.cz www: www.horska-medicina.cz facebook: www.facebook.com/horskamedicina.cz IČ: 47606274 Registrace MVČR: VSC/1-12778/92-R L 11614 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Bankovní spojení: 2100338796 / 2010 (Kč) eurový …

HISTORIE

Zdravotnická komise horolezeckého svazu Českého ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy Lékařská komise Českého horolezeckého svazu Sekce horské medicíny České společnosti tělovýchovného lékařství, 1990 Společnost horské medicíny, 1992 Lékaři horolezeckého svazu a horské medicíny u nás MUDr. Leoš Chládek; předneseno na Pelikánově semináři v r. 2010  

Ochrana osobních dat GDPR

GDPR General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna …

%d blogerům se to líbí: