SPOLEČNOST

VÝBOR SPOLEČNOSTI:

  • MUDr. Lenka Horáková (prezidentka)
  • MUDr. Jana Kubalová (viceprezidentka, předsedkyně Lékařské komise Českého horolezeckého svazu)
  • MUDr. Lucie Bloudková (pokladník)
  • RNDr. Jan Pala, PhD. (člen)
  • MUDr. Hana Kubinová (členka)
  • Ing. Ladislav Sieger, CS.
  • Dis. Martin Honzík

 

REVIZOŘI SPOLEČNOSTI:

  • JUDr. Jiří Žák
  • MUDr. Jaroslava Říhová
  • MUDr. Igor Herrmann

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/spolecnost/

O nás

Interview s členy Společnosti horské medicíny 4. 12. 2018 MUDr. Ivan Rotman: Medicína mezi nebem a zemí

ČLENSTVÍ A STANOVY

ŘÁDNÉ = členem se může stát každý zájemce o činnost SHM MIMOŘÁDNÉ = členem se můžou stát  fyzické, nebo právnické osoby podporují  činnost SHM členským příspěvkem ČESTNÉ = mohou získat fyzické osoby na základě návrhu výboru nebo valného shromáždění. Členství schvaluje valné shromáždění a člen je osvobozen od  členského příspěvku = členství není vázáno na …

KONTAKT

Společnost horské medicíny, z.s. c/o MUDr. Hana Kubinová Metyšova 465 514 01 Jilemnice ADRESA PRO KORESPONDENCI: MUDr. Lenka Horáková prezidentka Společnosti horské medicíny, z.s. e-mail:  lenhorakova@email.cz www: www.horska-medicina.cz facebook: www.facebook.com/horskamedicina.cz IČ: 47606274 Registrace MVČR: VSC/1-12778/92-R L 11614 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Bankovní spojení: 2100338796 / 2010 (Kč) eurový účet: IBAN: CZ6920100000002800723206 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX (účet …

HISTORIE

Zdravotnická komise horolezeckého svazu Českého ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy Lékařská komise Českého horolezeckého svazu Sekce horské medicíny České společnosti tělovýchovného lékařství, 1990 Společnost horské medicíny, 1992 Lékaři horolezeckého svazu a horské medicíny u nás MUDr. Leoš Chládek; předneseno na Pelikánově semináři v r. 2010  

Ochrana osobních dat GDPR

GDPR General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma …