SPOLEČNOST

VÝBOR SPOLEČNOSTI:

 • MUDr. Ivan Rotman (prezident)
 • MUDr. Jana Kubalová (viceprezident, předsedkyně Lékařské komise ČHS)
 • MUDr. Jaroslava Říhová (sekretář)
 • MUDr. Lucie Bloudková (pokladník)
 • RNDr. Jan Pala, PhD. (člen)
 • MUDr. Lenka Horáková (členka)
 • MUDr. Hana Kubinová (členka)
 • Michal Lollok (člen)

REVIZOŘI SPOLEČNOSTI:

 • MUDr. Igor Herrmann
 • Ing. Ladislav Sieger, CS.
 • Dis. Martin Honzík

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/spolecnost/

ČLENSTVÍ A STANOVY

ŘÁDNÉ = členem se může stát každý zájemce o činnost SHM MIMOŘÁDNÉ = členem se můžou stát  fyzické, nebo právnické osoby podporují činnost SHM členským příspěvkem ČESTNÉ = mohou získat fyzické osoby na základě návrhu výboru nebo valného shromáždění. Členství schvaluje valné shromáždění a člen je osvobozen od členského příspěvku = členství není vázáno na …

KONTAKT

Společnost horské medicíny ČR MUDr. Ivan Rotman 407 13 Ludvíkovice 71 e-mail: i.rotman@volny.cz www: www.horska-medicina.cz facebook: www.facebook.com/horskamedicina.cz IČ: 47606274 Registrace MVČR: VSC/1-12778/92-R Bankovní spojení: 2100338796 / 2010 (Kč) eurový účet: IBAN: CZ6920100000002800723206 BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX (účet u České spořitelny 920624369/0800 byl zrušen)

HISTORIE

Zdravotnická komise horolezeckého svazu Českého ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy Lékařská komise Českého horolezeckého svazu Sekce horské medicíny České společnosti tělovýchovného lékařství, 1990 Společnost horské medicíny, 1992 Lékaři horolezeckého svazu a horské medicíny u nás MUDr. Leoš Chládek; předneseno na Pelikánově semináři v r. 2010  

%d blogerům se to líbí: