Zpět na SPOLEČNOST

HISTORIE

Zdravotnická komise horolezeckého svazu Českého ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy

Lékařská komise Českého horolezeckého svazu

Sekce horské medicíny České společnosti tělovýchovného lékařství, 1990

Společnost horské medicíny, 1992

Lékaři horolezeckého svazu a horské medicíny u nás
MUDr. Leoš Chládek; předneseno na Pelikánově semináři v r. 2010

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/spolecnost/historie/