Vysokohorská medicína – ohrožení života v zóně smrti / MUDr. Kristina Höschlová

Kongres primární péče 25. 2. 2017

TOP HOTEL Praha****
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika
GPS: 50˚2’28.32“N; 14˚29’46.22“E

Doprava MHD: Metro trasa C, stanice Chodov – přestup na bus č. 115 – přímo před hotelem
zastávka Městský archiv

Parkování: TOP HOTEL Praha disponuje parkovištěm pro více jak 800 automobilů.
Automobil 140,- Kč/den

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/vysokohorska-medicina-ohrozeni-zivota-v-zone-smrti-mudr-kristina-hoschlova/

Kříšení obětí lavinových nehod – inovovaný checklist dle ERC Guidelines 2015

Inovovaný checklist pro pro kříšení obětí lavinových nehod, který respektuje poslední doporučení pro resuscitaci oběti lavinových nehod – ERC GL 2015: Kottmann A, et al. Avalanche Victim Resuscitation Checklist adaption to the 2015 ERC Resuscitation
guidelines. Resuscitation (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.01.008

Koncept checklist znamená, že každý pacient má svou kartu, použitelnou pro poskytovatele první pomoci i lékaře. V kartě je zapracován algoritmus. Není třeba se lekat množství polí na vyobrazení checklistu, v současnosti jsou tři pole vypuštěna a zahrnuta do jiných. Karta má formát A6 a má být laminována. Bílá pole jsou pro poskytovatele první pomoci, červená pro lékaře resp. školeného záchranáře. Rozhodujícím kritériem je doba zasypání. Na zadní straně je místo pro vyplnění přítomnosti vzduchové kapsy a její velikosti a údaje o poskytovateli léčení, vysvětlivky a poznámky. Checklist musí po celou dobu zůstat u pacienta. Podrobný návod na vyplnění je předmětem školení, dle výukové prezentace. (27. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny  29. – 30. 10. 2016)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/checklist-pro-obeti-lavinove-nehody/

Alpinmedizinischer Rundbrief 56, 2017 Jänner

Časopis Rakouské společnosti alpské a horské medicíny (Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin) a Německé společnosti horské a expediční medicíny (Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin, BExMed).

Obsahuje, kromě řady organizačních i medicínských informací, první část Doporučení Lékařské komise UIAA o užívání a zneužívání léků v horách „Drug Use and Misuse in the Mountains: A UIAA MedCom Consensus Guide for Medical Professionals“, zprávu o Konferenci horské medicíny při příležitosti 20. výročí Německé společnosti horské a expediční medicíny 11. – 13. 11. 2016 v Garmisch-Partenkirchenu, informace o kurzech horské medicíny Rakouské lékařské komory a tradičních kurzech alpské medicíny a zprávu o podzimním zasedání Mezinárodní komise pro alpskou akutní medicínu (ICAR Alpine Emergency Medicine Commission, ICAR MEDCOM).

Na Dr. med. Bruno Durrera (1953-2016) vzpomíná prezident ICAR MEDCOM Dr. med. Fidel Elsensohn, článek přeložil MUDr. Igor Miko.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/alpinmedizinischer-rundbrief-56-2017-janner/

Bruno Durrer 1953 – 2016 (vzpomínka)

Bruno Durrer bol „horským lekárom“ v pravom zmysle slova. Nie podľa pred­lohy z televízneho seriálu, ale z vlast­ného oduševnenia pre horolezectvo a z výzvy, ktorou mu bola naliehavá me­dicína.  V tom, dovtedy lekárom sotva zaopatrenom  údolí Lauterbrunnen  (ktorému mnohí hovoria aj roklina), začal v roku 1987 pracovať ako praktický lekár, zároveň vykonávajúc aj urgentnú medicínu… ďalej

(Fidel Elsensohn,Alpinmedizinischer Rundbrief 56, 2017 Jänner, preložil Igor Miko)

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/bruno-durrer-1953-2016-vzpominka/

Akutní horská nemoc – aktuální přehled

Akutní horská nemoc – aktuální přehled: Luks AM, Swenson ER, Bärtsch P. Acute high-altitude sickness. Eur Respir Rev 2017;
26: 160096 [https://doi.org/10.1183/16000617.0096-2016].

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/akutni-horska-nemoc-aktualni-prehled/

Informace pro členy Společnosti 2017-01

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zasíláme letošní informaci a podklady pro aktualizaci členství.

Dále

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/informace-pro-cleny-spolecnosti-2017-01/

Zasiahnutie bleskom v horách – MUDr. Igor Miko

Popudom k tomuto článku mi boli tri skutočnosti. Sezóna – turistická, ale aj výskytu bleskov, vrcholí. Novší materiál, ktorý sa mi dostal sa do rúk v podobe „medicínskej štúdie o výskyte blesku v rakúskych Alpách“ (1), ojedinelej svojím rozsahom. A napokon nedávne nehody spod vrcholu Slavkovského štítu a v Západných Tatrách…

Dále

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/zasiahnutie-bleskom-v-horach-mudr-igor-miko/

Akutní horská nemoc – léčení a prevence

Akutní horská nemoc – léčení a prevence

Časopis Očkování a cestovní medicína Vol 07, 2016, 2: 7-14 (Centrum Očkování a cestovní medicíny, Divize společnosti Avenier a.s.;
časopis není cíleně na internetu přístupný) je určen především pro odbornou veřejnost, laická veřejnost si o něj může zažádat prostřednictvím ocm@avenier.cz.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/akutni-horska-nemoc-leceni-a-prevence/

Lavinová medicína – update 2016. Medicínske poznámky k záchrane z lavín – stav k r. 2016

Z článku v rakouské ročence připravil stručný výtah MUDr. Igor Miko

Medicínske poznámky k záchrane z lavín – stav k r. 2016

Súhrn. Z nedávno publikovaných štúdií vyplýva, že napriek odborným odporúčaniam sa do nemocníc dostáva stále veľa osôb so zastavením srdca a obehu v dôsledku udusenia v lavíne, za účelom mimotelovému ohrevu a oživovania. Tiež, že sa behom transportu strácajú informácie nevyhnutné pre ich správne vytriedenie. (Ako príklad slúži autorom lavína z 12. Marca 2016, v Ahrntalu v Južnom Tirolsku, so šiestimi mŕtvymi a iba jedným preživším – viď ďalej).

V roku 2015 prepracoval  ERC (European resuscitation Council) dovtedy platné odporúčania prvej pomoci v predklinickej fáze starostlivosti o zasypaných lavínou, publikované ako algoritmus. Hranice pre pokračujúcu resuscitáciu a transport do nemocnice kvôli mimotelovému ohrevu upravil pre dĺžku zasypania z 35 na 60 min.; pre teplotu v telesnom jadre z 32 na 30 °C; pre kálium v sére z 12 na 8 mmol/l. Dále:

Podľa: Hermann Brugger, Fidel Elsensohn, Matthias Hofer, Christian Masoner, Claudio Gecele, Werner Beikircher, Peter Paal; Lawinenmedizin 2016 – ein Update, Jahrbuch 2016, str.11-24 (Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin), stručný výber – Igor Miko, jan. 2017.

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/lavinova-medicina-update-2016-medicinske-poznamky-k-zachrane-z-lavin-stav-k-r-2016/

Ročenka Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny – JAHRBUCH 2016

Lavinová medicína – update (Brugger a spol.) – & – Kauza „Acetazolamid“ – vše o tomto inhibitoru karboanhydrázy (Domej) – & – K úloze arteriálních chemoreceptorů v regulaci elektrolytového a vodního hospodářství v podmínkách akutní hypoxie (Honig) – & – Přednemocniční manažment u obětí zasypání lavinou v Tyrolsku – je uváděna do praxe směrnice IKAR MEDVOM o třídění pacientů? (Plankensteiner a spol.) – & – Aktivace hnědé tukové tkáně chladem (Domej) – & – Alpské zkušenosti s nasazením záchranářského vrtulníku u polytraumatizovaných pacientů (Ausserer a spol.) – & – Horské sporty po kloubních náhradách (Dalus a Domej) – & – Efekt vícedenního podávání nitrolátek na vytrvalostní schopnosti při akutní hypoxii (Höllriger a spol.) – & – Excentrická zátěž v alpském sportu – účinky – příprava – přizpůsobení (Morawetz a spol.) – & – Opakovaná 1 hodinu trvající expozice hypoxii za účelem preaklimatizace u osob náchylných k akutní horské nemoci (Pocecco a spol.) – & – Stimulace imunity vůči aktinické keratóze (Domej) – & – Zasypání lavinou – limity oživování laiky a kamarádské záchrany (Moroder a Mair) – & – Letecké nehody v horském terénu Rakouska od roku 2005 do roku 2015 (Woyke a spol.)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/rocenka-rakouske-spolecnosti-alpske-a-vyskove-mediciny-jahrbuch-2016/

Starší příspěvky «