Univ.-Prof. Dr. med. Franz Berghold 1948-2023

Čas plyne a po osobnostech horské medicíny, fyziologie a záchrany v horách zůstávají jen smutek a milé vzpomínky – za posledních necelých dvacet let to byli – Dr. Michael Ward (1925-2005), Dr. Charles Houston (1913-2009), profesor Gerhard Flora (1930-2015), Dr. Bruno Durrer (1953-2016), Dr. Emmanuel Cauchy (1960-2018) a Dr. James Milledge (1930-2022).

Včerejšího dne, dne 2. května 2023, oznámila Rakouská společnost alpské a výškové medicíny (Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin) smutnou zprávu, že 30. dubna 2023 zemřel Dr. Franz Berghold:

Vážení členové ÖGAHM

obdrželi jsme smutnou zprávu, že zemřel Franz Berghold.

S Franzem jsme ztratili ústřední osobnost ÖGAHM, zakladatele Společnosti, čestného člena, dlouholetého tajemníka asociace, bývalého prezidenta, zakladatele a 26 let ředitele vysokohorského lékařského vzdělávání, iniciátora učebnice vysokohorské medicíny, a především cenného přítele a společníka.

Bohužel Franz musel odejít na svou poslední cestu příliš brzy. Je velmi politováníhodné, že jeho poslední roky od odchodu do důchodu a rozloučení s kurzy alpské medicíny byly poznamenány těžkou nemocí.

Pohřeb se uskuteční v pátek 5. května ve 14:00 v Kaprunu.

S pozdravem

Dr. Günther Sumann
prezident ÖGAHM

Franz Berghold se narodil 22. 11. 1948 ve štýrském Mürzzuschlagu, malé obci, kde Johannes Brahms v letech 1884-1885 napsal svou Symfonii č. 4 e-moll, a je mu zde věnováno muzeum.

Franz vystudoval medicínu na univerzitě ve Štýrském Hradci v roce 1973, poté pracoval do roku 1978 jako asistent v salcburských zemských nemocnicích. Od roku 1975 byl lékařem horské a letecké záchranné služby. V roce 1983 získal diplom ze sportovní medicíny, v roce 1997 diplom z urgentní medicíny a v roce 1998 diplom horské medicíny. V letech 1978 až 2014 působil jako praktický a sportovní lékař v Kaprunu. V roce 1988 se habilitoval pro obor sportovní úrazová medicína na Fakultě humanitních studií Univerzity v Salcburku, kde byl v roce 2001 jmenován profesorem. Od roku 1992 organizoval Mezinárodní kurzy horské medicíny, které v letech 2014-2017 vedl pod názvem Internationale Lehrgänge für Alpinmedizin GmbH.

Jako horolezec absolvoval od roku 1962 horské túry všech stupňů obtížnosti, včetně několika prvovýstupů ve Východních a Západních Alpách. Od roku 1967 se zúčastnil celkem 34 mimoevropských expedic a horských túr, včetně prvního přechodu Špicberků v roce 1967, výstupu na Dhaulagiri v roce 1977 a výstupu na Broad Peak v roce 1979. Od roku 1982 byl státem certifikovaným horským a lyžařským průvodcem.

Organizoval a přednášel na kongresech a sympoziích po celém světě na téma zdraví a bezpečnosti v lyžování a horolezectví, výškové medicíny, horské záchrany a problematiky úrazů – do roku 278 publikací, 19 knih, 197 znaleckých posudků, 596 odborných přednášek, 98 kongresů a organizovaných kurzů.

V roce 1988 se zúčastnil Konference Lékařské komise UIAA v Praze.

Funkce a členství v organizacích

Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin (ÖGAHM) – Past-President, člen výboru
Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin (BExMed)
International Society for Skiing Safety (ISSS) – člen výboru a rakouský delegát
International Society for Mountain Medicine (ISMM)
Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit – člen výboru
Schweizerische Gesellschaft für Gebirgsmedizin (SGGM)
Societá Italiana Medicina di Montagna (SIMM)
Medical Commission of Union Internationale des Associations d`Alpinisme (UIAA) – Past-President, prezident komise v letech 1991-1996
Wilderness Medical Society (WMS)

Připomínáme si, co o Franzovi napsal profesor Gerhard Flora, když mu v roce 2001 předával funkci prezidenta Rakouské společnosti pro alpskou a výškovou medicínu, u příležitosti jmenování Franze Bergholda profesorem:

Rozhodnutím spolkového prezidenta ze dne 6. dubna 2001 byl vyznamenán muž, který má na tento profesní titul již léta nárok.

Kariéra Franze Bergholda ze Štýrského Hradce, pro něhož se horolezectví od dětství a horská medicína zhruba od roku 1975 staly určujícím smyslem života, je neobvyklá: jako praktický lékař, lékař horské služby a autorizovaný horský a lyžařský průvodce od roku 1978 v horské obci Kaprun získal již v roce 1988 oprávnění vyučovat jako vysokoškolský učitel „Nehodologii sportu“ na univerzitě v Salcburku. Jeho habilitační práce „Teorie výzkumu nehodovosti a praxe prevence nehod v alpském lyžování“ vyšla v roce 1988 v Rakouském spolkovém nakladatelství. A jeho přednášky na téma „Výzkum nehodovosti v alpském lyžování“, konané na Institutu sportovních věd na Salcburské univerzitě od zimního semestru 1983/84, byly ve své době světovým unikátem. Kromě toho byl od roku 1977 stálým lektorem Spolkového institutu pro tělesnou výchovu v Innsbrucku (školení rakouských horských vůdců), rakouského školení profesionálních lyžařských instruktorů a rakouského školení pro získání průkazu způsobilosti k plavbě na vysokém moři a po určitou dobu byl lékařem horské záchranné služby pro Salcburk.

Ještě před svou habilitací napsal hodně přes sto publikací a osm knih o horské medicíně a v těchto prvních letech kromě pokračující publicistické činnosti organizoval také řadu dalších lékařských vzdělávacích akcí. Od roku 1985 zorganizoval 16 Kaprunských týdnů sportovních lékařů, několik mezinárodních kongresů, řadu víkendových seminářů pro alpské lékaře a 36 mezinárodních kurzů pro alpské lékaře, z nichž většinu také sám vedl. V roce 1975 založil první salcburský tým vrtulníkových lékařů, který pak pět let vedl. A byl to právě on, kdo v roce 1987 spolu s Wolfgangem Schobersbergerem a Egonem Humpelerem přišel s nápadem založit Rakouskou společnost pro alpskou medicínu, první národní sdružení horských lékařů v Evropě. Seznam jeho publikací, který dosud čítá 256 titulů, pokrývá široké spektrum alpské medicíny a výzkumu sportovních úrazů, počínaje jeho oblíbeným tématem výškové, trekové a expediční medicíny, alpské sportovní medicíny, horolezectví dětí, alpské urgentní medicíny, horské záchranné služby a letecké záchranné služby a konče výzkumem alpských úrazů a nehod.

V 16 knihách se odráží jeho rozsáhlé odborné znalosti získané během mnoha let (včetně 30 expedic a přibližně 200 horských záchranných misí), které také dokázal předat v přibližně 130 soudních posudcích a téměř 360 odborných přednáškách doma i v zahraničí.

Jako málokterý Rakušan si Berghold získal i mezinárodní uznání. V roce 1979 byl zakládajícím členem lékařské komise UIAA, které v letech 1991-1996 předsedal jako prezident. Mimo jiné byl iniciátorem vzdělávacích směrnic pro „Diplom pro horskou medicínu“, který je dnes platný po celém světě. Od roku 1993 je členem představenstva Mezinárodní společnosti pro bezpečnost lyžování. V roce 1996 obdržel prestižní „Scientific Award“ Wilderness Medical Society (USA) a od roku 2000 je také členem redakční rady časopisu Journal of High Altitude Medicine & Biology.

Rakouská společnost pro alpskou a vysokohorskou medicínu je potěšena, že se jejímu zakládajícímu iniciátorovi a současnému viceprezidentovi nyní dostalo této zasloužené akademické pocty. Blahopřejeme mu k jeho mimořádným úspěchům a k jeho neúnavnému zápalu pro další rozvoj výzkumu a výuky v oblasti vysokohorské medicíny.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/univ-prof-dr-med-franz-berghold-1948-2023/

Posílení znalostí o nadmořské výšce: Delfská studie k definování minimálních znalostí o nadmořské výšce pro laiky cestující do vysokých nadmořských výšek.

Konsenzus STrengthening Altitude Knowledge (STAK), vypracovaný pomocí delfské metody, popisuje 28 vzdělávacích cílů, které by laici měli znát před cestou do vysoké nadmořské výšky. Seznam vzdělávacích cílů lze použít k vytvoření informačních a výukových materiálů, které zvýší znalostí této cílové skupiny. Postupem času se objeví nové poznatky v oblasti výškové medicíny, díky nimž se tyto vzdělávací cíle stanou předmětem modifikací.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/posileni-znalosti-o-nadmorske-vysce-delfska-studie-k-definovani-minimalnich-znalosti-o-nadmorske-vysce-pro-laiky-cestujici-do-vysokych-nadmorskych-vysek/

Chladná smrt skrze teplé ruce. Vyhřívané prvky snižují funkčnost lavinových vyhledávačů

 

Při hledání zasypaných objektů pomocí lavinových vyhledávačů se nedoporučuje používat vyhřívané rukavice.

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/chladna-smrt-skrze-teple-ruce-vyhrivane-prvky-snizuji-funkcnost-lavinovych-vyhledavacu/

Kontrolní seznam (avalanche victim resuscitation checklist) pro resuscitaci lavinových obětí 2023

Mezinárodní komise pro horskou záchrannou medicínu (ICAR MedCom) aktualizovala doporučení pro postup při záchraně zasypaných lavinou – tzv. checklist resp. kontrolní seznam pro resuscitaci obětí laviny (avalanche victim resuscitation checklist). Vysvětlení a odůvodnění jsou publikovány v článku On-site treatment of avalanche victims: Scoping review and 2023 recommendations of the international commission for mountain emergency medicine (ICAR MedCom) v časopisu Resuscitation Vol 184 (2023) č. 1.

 

K disposici jsou české překlady:

Ošetření obětí lavin na místě nehody: Přehled a Doporučení Mezinárodní komise pro horskou záchrannou medicínu (ICAR MedCom)

Kontrolní seznam (avalanche victim resuscitation checklist) pro resuscitaci lavinových obětí

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/kontrolni-seznam-avalanche-victim-resuscitation-checklist-pro-resuscitaci-lavinovych-obeti-2023/

Mnohostranné použití záchranářská přikrývky (termoizolační fólie)

Před více než 40 lety se tenká polyetylénová tereftalátová fólie dostala do záchranné medicíny jako vedlejší produkt amerického civilního Federálního úřadu pro vesmír a letectví (NASA)….
článek z Alpinmedizinischer Rundbrief č. 67 ze srpna 2022 přeložil MUDr. Igor Miko

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/mnohostranne-pouziti-zachranarska-prikryvky-termoizolacni-folie/

Nové informace o hypotermii 18. 1. 2023 v 19 – 21 hodin

Podchlazení – patofyziologie, prevence, diagnostika a terapie v horské záchranné službě – nové informace

je on-line téma Série školení pro pokročilé v urgentní medicíně pořádané Horskou záchrannou službou (Bergwacht) Německého Červeného kříže 

Přednáší

PD Dr. Peter Paal, MBA EDAIC EDIC
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg
Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin,
Präsident Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit,
Wissenschaftlicher Leiter ICAR MEDCOM

Registrace:

congressandmore.regasus.de/online/index?webid=Bergwacht

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/nove-informace-o-hypotermii-18-1-2023-v-19-21-hodin/

Program 32. Pelikánova semináře

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/program-32-pelikanova-seminare/

Praktické workshopy na 32. Pelikánově semináři

Letos budou na Pelikánově semináři probíhat dva bloky praktických workshopů. Účastníci si v pátek vyzkouší metodické tipy pro bezpečné lezení i řešení lavinové nehody. V sobotu si pak připraví pitnou vodu tradičními i velmi improvizovanými metodami. A v neposlední řadě si prakticky se zkušeným fyzioterapeutem vyzkouší, jak regenerovat po lezeckém výkonu.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/prakticke-workshopy-na-32-pelikanove-seminari/

Členská schůze SHM

Dne 29.10.2022 se koná členská schůze Společnosti horské medicíny v rámci 32. Pelikánova semináře.  Pozvánka v příloze.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/clenska-schuze-shm/

Jamie Andrew – The Limbless Mountaineer 2022

Jamie Andrew: Cítím se fajn, … tak jak jsem.

Týdeník Reflex publikoval 25. 8. 2022 rozhovor paní Veroniky Bednářové s Jamie Andrewem (1969), jenž byl hostem letošního festivalu Colours of Ostrava. V zimě roku 1999 skotský horolezec přežil na hřebenu Les Droites v bouři 5 dní a 4 noci, přičemž těžké omrzliny končetin měly za následek ztrátu obou rukou i obou nohou. Jeho příběh jsme popsali v článku pro časopis České společnosti tělovýchovného lékařství (Rotman I., Novák J.: Štěstí v neštěstí: když život visí na vlásku (vítězný boj s těžkým handicapem po tragické nehodě v horách; Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca 2020 vol. 29, no. 1, s. 20-28;

[http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2020/12/msbs-jamie-andrew-by-rotman-novak-2020-1.pdf]

 

Z letošního interview:

    • „Velké věci umím: uvařit jídlo pro celou rodinu, lyžovat, uběhnout maratón, vylézt na vysokou horu. Zápasím ale s otáčením klíče v zámku, problémy ml dělá psaní na počítači, loupání vajíčka. nebo šití…“
    • „… svýma rukama dokážu bez pomoci udělat cokoli, pokud opravdu chci. Vždycky si najdu způsob, jak dosáhnout cíle.“
    • „Život se, stejně jako výstup na Mount Everest, dá rozložit na dílčí kroky. Když narazíte na výzvu, která působí hrozivě, rozložte si ji na drobné úseky, které vás dovedou k cíli.“
    • „… láká mě třeba El Capitan v západní části Yosemitského národního parku. Samozřejmě bych nelezl „free solo“ jako Alex Honnold, ale chtěl bych se o to pokusit.“
    • „Žiju pohodlný a radostný život, a kdybych si pořád přál mít zpátky ruce a nohy, jednalo by se o negativní, zpátečnický přístup. Takže ne: cítím se fajn tak, jak jsem.“

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/jamie-andrew-the-limbless-mountaineer-2022/