SARS-CoV-2 & COVID-19 v horských sportech: rizika a doporučení

V reakci na nejednotu a nesmírně rozdílná omezení pro horské sporty vyvolaná šířením infekce SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 zpracovali tři členové Mountaineering Scotland s mezinárodním týmem a horolezci z Evropy a Severní Ameriky přehled problematiky*. Za Lékařskou komisi UIAA se na zpracování podílel Dr. med. Urs Hefti, prezident UIAA Medical Commission.

Práce odpovídá na otázky:

  1. Co jsou SARS-CoV-2 a COVID-19?
  2. Jak dochází k přenosu viru SARS-CoV-2 a jaká jsou specifická rizika při sportu v horách?
  3. Která COVID-19 zmírňující opatření se týkají horských sportů a lze je použít v Evropě a Severní Americe?
  4. Jaká jsou důkazy podložená doporučení a jak zabránit infekci SARS-CoV-2 především při sportování v horách?

Celý text – SARS-CoV-2, COVID-19 & mountain sports: specific risks, their mitigation and recommendations for policy makers byl z důvodu naléhavosti tématu publikovaný před recenzí online 6. 11. 2020. Souhrn článku zde.

Shrnutím tématu jsou následující dvě tabulky a dva vývojové diagramy:

Další doporučená literatura

Doporučení České společnosti tělovýchovného lékařství publikované 2. 11. 2020

DOPORUČENÝ POSTUP PRO NÁVRAT KE SPORTU PO PRODĚLANÉ INFEKCI COVID19 (Odborné stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství)

Mountain Rescue During the COVID-19 Outbreak: Considerations and Practical implicatons.
Domenico Massullo, MD, Silvia Fiorelli, MD, Patrizio Rubcich, MD, Domenico Romano, DNP, Gianluca Facchetti, MD. Wilderness & Environmental Medicine, https://doi.org/10.1016/j.wem.2020.09.003

Algoritmus postupu při záchranné akci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podle výše vedených pramenů zpracoval MUDr. Ivan Rotman, Společnost horské medicíny,
UIAA Medical Commission CM, 11. 11. 2020

Download&Print

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/sars-cov-2-covid-19-v-horskych-sportech-rizika-a-doporuceni/

Dny horské záchrany v Allgäu 2020

Ve třech dnech – 22. 9., 21. 10. a 3. 11. 2020 – se uskutečnil 3. Den horské záchrany v Allgäu (3. Allgäuer Bergrettungstag 2020) v Centru horské medicíny Kliniky Immenstadt v podhůří Allgäuských Alp. Prezentace pojednávaly  o předpovědi a časném varování před nebezpečím v horách, nových výzvách pro horolezce při přírodních neštěstích a nebezpečí v horách v době klimatických změn, o záchraně v horách v Americe, novinkách v letecké záchraně a kritickém pohledu na  život zachraňující výkony na místě nehody v horách.

Účastníci na Zoomu mohli žasnout, jak tání permafrostu pomalu rozrušuje hory (prožíváme dobu řícení skal), nad novými technologiemi pro pátrací akce, sledovat leteckou záchranu z 900metrové stěny El Capitanu v Yosemitech, i poznat smrtící riziko dehydratace v údolí řeky Colorado v arizonském Grand Canyonu. V závěru třetího dne anesteziolog Dr. Martin Fiedermutz z Immenstadtu představil, jak po pěti minutách teorie prováděli laici-záchranáři pomocí videolaryngoskopu endotracheální intubaci prakticky se 100% úspěšností.

A toto vše můžeme i dnes zhlédnout na Youtube i dnes:

 1. 9. 2020

Wandel der Alpinen Gefahren durch Umwelteinflüsse
https://www.youtube.com/watch?v=ofmPyNE3gHw&ab_channel=Bergrettungstag2020

 1. 10. 2020

Der X + 1te Sinn – Wie neue Technologien unsere Fähigkeiten erweitern
https://www.youtube.com/watch?v=9sYU89zebrA&ab_channel=Bergrettungstag2020

 1. 10. 2020

From hot to steep to cold – Mountain rescue in North America
https://www.youtube.com/watch?v=9ff7OojlSPA&ab_channel=Bergrettungstag2020

 1. 11. 2020

Bergrettungstag – Lebensrettende Maßnahmen am alpinen Unfallort – kritisch beleuchtet
https://www.youtube.com/watch?v=_zZz14Fs2KQ&ab_channel=Bergrettungstag2020

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/dny-horske-zachrany-v-allgau-2020/

Podchlazení – novinky. Vzkříšení z 11,8 °C: Existuje pro člověka dolní hranice?

Lékaři Tomasz Mroczek, Marcin Gladki a Janusz Skalski z oddělení dětské hrudní chirurgie v Krakově referují* o úspěšném oživení 27měsíčního batolete, u něhož při přijetí zaznamenali rektální teplotu 12,6 °C (došlo k dalšímu poklesu na 11,8 °C, after-drop), a to bez následného významnějšího neurologického postižení v průběhu následujících 5 letech.

Téměř nahé dítě strávilo časně ráno nejméně 5 hodin venku při nočních teplotách -7 °C, bylo nalezeno bez známek života s fixovanými rozšířenými zornicemi. K připojení na veno-arteriální mimotělní membránovou oxygenaci (ECLS, ECMO) došlo po sternotomii a centrální kanylaci, po 2 hodinách od nálezu dítěte. Před připojením trvala resuscitace 127 minut od nálezu v terénu, doba na ECMO byla 23 hodin. Po zahřátí na 17 °C se na dosud nulové linii na EKG objevily první známky srdeční činnosti. Chlapce propustili po 64 dnech, přetrvává jen nepatrná porucha jemné motility.

Autoři upozorňují, že ani tělesná teplota blízká 10 °C by neměla být kontraindikací pro rozhodnutí o zahájení resuscitace a zahřívání ECMO. Navíc to znamená, že pokyny nebo algoritmus by neměly indikovat nejnižší teplotu vůbec, uvádějí aktualizované klinické zásady pro přednemocniční diagnostiku a léčení náhodné hypotermie vypracované společností Wilderness Medical Society z roku 2019**.

*Successful resuscitation from accidental hypothermia of 11.8°C: where is the lower bound for human beings? Mroczek T, Gladki M, Skalski J. Eur J Cardiothorac Surg. 2020 Nov 1;58(5):1091-1092. doi: 10.1093/ejcts/ezaa159. PMID: 33084865

** Dow J, Giesbrecht GG, Danzl DF, Brugger H, Sagalyn EB, Walpoth B et al. Wilderness Medical Society clinical practice Guidelines for the out of hospital evaluation and treatment of accidental hypothermia: 2019 update. Wilderness Environ Med 2019;30: S47–69.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/podchlazeni-novinky-vzkriseni-z-118-c-existuje-pro-cloveka-dolni-hranice/

31. Pelikánův seminář ZRUŠEN

31. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ 2020 jsme bohužel vzhledem k epidemiologické situaci v České republice nuceni zrušit. Těšíme se na setkání v roce 2021!

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/31-pelikanuv-seminar-zrusen/

Aktualizace kalendáře akcí horské medicíny 2020 / 2021

Podzim 2020 přinesl změny do Kalendáře akcí horské medicíny 2020 / 2021 ve formě on-line akcí:

Proměna nebezpečí v horách v důsledku změn životního prostředí

3. Allgäuer Bergrettungstag 2020: Wandel der Alpinen Gefahren durch Umwelteinflüsse

Program 22. 9. 2020 19:30 h Zoom-webinář o předpovědi a časném varování před nebezpečím v horách, výzvách pro horolezce při přírodních neštěstích a nebezpečí v horách v době klimatických změn

 • Hochvogel – Vorhersage und Frühwarnung von alpinen Naturgefahren (Prof. Dr.  rer. nat. Michael Krautblatter, TU München, Professur für Hangbewegungen)
 • Die Aufgaben der Bergretter bei Naturereignissen in der Schweiz (Theo Maurer – Chef Ausbildung – Alpine Rettung Schweiz)
 • Alpine Gefahren im Klimawandel – Gletscherentwicklung und Alpinismus (Dr.  rer. nat. Christoph Mayer, Bayerische Akademie der Wissenschaften – Erdmessung und Glaziologie)

registraceus02web.zoom.us/webinar/register/WN_ju2QaV0wTNOai53WBmgE_w

Termíny dalších plánovaných večerů o záchraně v horách v Americe (anglicky), novinkách v letecké záchraně a kritický pohled na  život zachraňující výkony na místě nehody v horách:

 • 6. 10. 2020: Mountain rescue in America (englischsprachig)
 • 20. 10. 2020: Neuigkeiten aus der Luftrettung
 • 3. 11. 2020: Lebensrettende Maßnahmen am alpinen Unfallort kritisch beleuchtet

 

Wilderness Medical Society (WMS) připravila pro své členy volně přístupné hodinové Fireside Chats (domácí rozhovory, rozhovory u krbu) formou Zoom-webinářů zaměřených na metodologii výzkumu v lékařských vědách.

9.  9. 2020 se konal první webinář na téma Finding a Research Mentor & Preparing a WMS Grant

Lze shlédnout na YouTube: WMS Research Fireside Chat – Finding a Research Mentor & Preparing a WMS Grant

Setkání s prezidentkou WMS  Lindou Keyes, MD, FACEP, FAWM, dne 17. 9. 2020 od 20 do 21 h bude volně přístupné i nečlenům WMS (https://wms.org/conferences/Webinars/default.asp)

In this informational and interactive webinar, participants will learn about more about Linda and her goals for the upcoming year as the leader of the WMS. She will briefly answer questions from Membership Council Co-Chair Emily Sagalyn, MD, MPH, FAWM, DiMM, and then answer questions from attendees. This webinar is free and open to both members and non-members.

Další termíny (vždy v době od 6 do 7 p.m. US Central Time, tj. následující den od 1. do 2. hodiny ranní:

 • 10. 11. 2020 Preparing a WMS Abstract
 • 12. 1. 2021 Clinical Trials in Wilderness Medicine
 • 16. 3.  2021 Basic Science Research in Wilderness Medicine
 • 1. 6. 2021 Mixed Methods Research in Wilderness Medicine

Virtuální konference ICARu 10.-11. 10. a 17.-18. 10. 2020 – o sobotách a nedělích od 17 do 20 hodin

registration for the event will be set up (no fees for attendees). Presentations shall be of max. 20 minutes, followed by 5 minutes discussion and a 5 minutes buffer for the speaker’s change. No simultaneous sessions. All presentations will be pre-recorded and conducted in English, without the ICAR Interpreters. The commission delegates/members will soon get more information directly by their commission.
Konference bude volně přístupná, registrace a program v dohledné době.

 

Srdce v pohybu – on-line symposium Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny a Společnosti pro kardiovaskulární výzkum a další vzdělávání 6. – 7. 11. 2020

Sobota 7. listopadu 2020

09:00 – 11:00: Výšková medicína I – Varia
– Fyziologie hemostázy v hypoxii
– Riziko trombózy ve výškách
– Sport a chlad

14:00 -15:30 Výšková medicína II – Aktuální problematika výškové nemoci
– Blesková expedice – nové fyziologické strategie na Mount Everest
– Akutní horská nemoc – update omylů, faktů a vizí
– Patofyziologie a prevence výškového otoku plic – vhled a výhledy

16:00 -17:30 Výšková medicína III – Psychiatrické aspekty alpské a výškové medicíny
– Traumatizace v horských sportech
– Psychotické příznaky při výškovém horolezectví
– Strach v horských sportech

REGISTRACE: https://registration.maw.co.at/dbh2Q

3. Salzburg Symposium für Alpin- und Höhenmedizin / Bergsport & Gesundheit 16.-17. 4. 2021, UNIPARK Nonntal, Salzburg

http://www.mountain-svmposium.org

 

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/aktualizace-kalendare-akci-horske-mediciny-2020-2021/

Mezinárodní kurz horské medicíny je opět tady!

Mezinárodní kurz horské medicíny je opět tady. Ve dnech 5.-13.9.2020 se v horské osadě Jizerka v Jizerských horách sejdou lékaři, záchranáři a nadšenci horské medicíny.
4.ročník Mezinárodního kurzu horské medicíny tentokrát hostí 23 účastníků z 6 zemí světa, a sice 15 zdravotnických profesionálů a 8 horolezců, horských instruktorů či průvodců.
Kurz pro lékaře je diplomovaný mezinárodně platným DiMM (Diploma in Mountain Medicine) uznaným asociacemi ICAR, UIAA a ISMM. Organizátorem a garantem Kurzu je MUDr. Kristina Höschlová.
Kurz se skládá ze dvou týdenních částí (září 2020 a březen 2021) a denního výcviku ve vrtulníkovém středisku v Bad Tölz.
Kurz probíhá v úzké spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, Horskou službou České republiky, leteckou společností DSA a společností Singing Rock.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/mezinarodni-kurz-horske-mediciny-je-opet-tady/

První pomoc po vyproštění z visu na laně

– v 21. století platí: Je-li pacient při vědomí, má pohybovat dolními končetinami, aby se zvýšil žilní návrat a zabránilo synkopě. Při kolapsu či bezvědomí položíme, případně zahájíme kříšení a bráníme podchlazení (Wilderness Medical Society 2011). MUDr. Igor Miko přeložil ze zpravodaje Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny Alpinmedizinischer Rundbrief 2019 August článek o účincích volného visu na lidský organismus: Syndrom z visu.

Dřívější doporučení neukládat pacienta po vyproštění z visu do vodorovné polohy a udržovat jej po určitou dobu ve vzpřímené / šikmé poloze nebylo nikdy doloženo důkazy splňujícími kritéria evidence based medicine (EBM), 2016.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/prvni-pomoc-po-vyprosteni-z-visu-na-lane/

Dr. James Sibree Milledge – vše nejlepší k 90. narozeninám!

Dnes 23. srpna 2020 se dožívá 90 let Dr. James Milledge, anglický lékař, fyziolog a horolezec, jenž od druhé poloviny 20. století zásadním způsobem přispěl k vývoji horské / výškové medicíny a fyziologie.

Zúčastnil se dvou nejvýznamnějších fyziologických a lékařských expedic – devítiměsíční expedice s přezimováním „Silver Hut“ = Himalayan Scientific and Mountaineering Expedition 1960-1961 a americké The American Medical Research Expedition to Everest v roce 1981.

Prováděl výzkumy na expedici The Second Schoolhouse Expedition 1964, na švýcarském Gornergratu (1980), čínském Konguru (1981), v Bolívii (1987), v indickém pohoří Garhwall (1991), lékařské expedici na Kančendžengu (1998), na Chamlang (2003), Caudwell Xtreme Everest (2007) a naposledy při osmidenním pobytu v observatoři Margherita Hut na Monte Rose (4 559 m) v roce 2010.

Poutavou autobiografii lze najít na webu a interview v on-line časopisu Extreme Physiology & Medicine (2012). V High Altitude Medicine & Biology je od roku 2000 125 autorských záznamů. Jim Milledge je spoluautorem 2.-5. vydání „učebnice“ výškové medicíny a fyziologie High Altitude Medicine and Physiology (1995, 2000, 2007 a 2013).

V roce 1988 přednášel Dr. Milledge v Praze na UIAA Mountain Medicine Conference na Karlově univerzitě a spolupracoval na více doporučeních Lékařské komise UIAA.

Dr. James Milledge přednáší na Karlově univerzitě 21. 10. 1988 a diskutuje v hospodě na Malé Skále 22. 10. 1988

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/dr-james-sibree-milledge-vse-nejlepsi-k-90-narozeninam/

Nové fyziologické a medicínské poznatky o velkých výškách do praxe

 

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/nove-fyziologicke-a-medicinske-poznatky-o-velkych-vyskach-do-praxe/

Méně infikovaných COVD-19 ve velkých výškách – fakta a zmatky

COVID-19 a VÝŠKA
Volně přístupný článek v časopisu
High Altitude Medicine & Biology
(Lower Incidence of COVID-19 at High Altitude:
Facts and Confounders)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/mene-infikovanych-covd-19-ve-velkych-vyskach-fakta-a-zmatky/