Symposium „Tolerance člověka k hypoxii…“ 14. 6. 2018 LIVE

Přihlašte se k poslechu přednášek symposia

Xtreme Everest Symposium: Human Tolerance of Hypoxia: Going to Extremes to Understand Critical Illness
June 14, Duke University Durham, NC; 11 am – 7.15 pm (EST)*

* POZOR! 11:00am EST je 17 h středoevropského letního času

This conference will review the Xtreme Everest medical research program that takes lessons learned in extreme low oxygen environments, including that found on the summit of Mount Everest, and brings them back to the bedside of the intensive care unit (ICU).

Target Audience
This conference is suitable for anesthesiologists, physiologists, critical care physicians, stroke medicine physicians, neurologists, basic scientists.

Learning Objectives
At the conclusion of this activity, participants should be able to:

  • Better understand human tolerance and adaption to hypoxia with goal to improve outcomes in critically ill patients.
  • Improve knowledge of the effects on the human body of long term exposure to low levels of oxygen, and how some individuals adapt better to hypoxia than others.

 

Surviving Hypoxia – Is it About Delivery or Consumption?
Critical Care – Can we Learn From Environmental Physiology? – What Happens to Healthy Humans in Hypoxia? – Cardiovascular Adaptation to Hypoxia – Metabolic Adaptation to Hypoxia – Questions and Discussion

Oxygen in Clinical Practice – More or Less?
Oxygen Therapy: The Yin and Yang of Our Favorite Drug – Oxygen and the Brain – Epigenetics of Hypoxia – A Slightly Different Path to Everest: Pyramid Lab 2012 & 2016 – Therapeutic Hyperoxia: Medicine Under Pressure – Questions and Discussion

Morpheus Consortium Distinguished Lecture: Xtreme Everest: Physiology on Top of the World 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/symposium-tolerance-cloveka-k-hypoxii-14-6-2018-live/

NOVĚ byl web Společnosti a její archiv doplněn o přehled událostí v horské medicíně u nás i ve světě v roce 1990

Bulletin 1990 (verze 2018) obsahuje dosud nepublikované zprávy z významných kongresů a dalších akcí horské medicíny v roce 1990 (Oberwalderhütte, Malá Skála, Mnichov, Salcburk) a další dobové informace z činnosti Lékařské komise ČHS, Sekce horské medicíny České společnosti tělovýchovného lékařství (předchůdce  dnešní Společnosti horské medicíny), Lékařské komise UIAA a ICARu, Mezinárodní společnosti horské medicíny (ISMM), Rakouské společnosti horské medicíny, Wilderness Medical Society a další „novinky“.

Sborník z 1. Pelikánova semináře v roce 1990 v Praze je samostatný dokument.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/nove-byl-web-spolecnosti-a-jeji-archiv-doplnen-o-prehled-udalosti-v-horske-medicine-u-nas-i-ve-svete-v-roce-1990/

Doplněno na webu: 690 slov o přednášce Vysokohorská nemoc 2017

Horská nemoc – v 690 slovech o přednášce:

Vysokohorská nemoc – MUDr. Kristina Höschlová
Předneseno na XI. kongresu primární péče v TOP Hotelu Praha dne 25. 2. 2017

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/doplneno-na-webu-690-slov-o-prednasce-vysokohorska-nemoc-2017/

Web Společnosti a její archiv byl doplněn o přehled událostí v horské medicíně u nás i ve světě v roce 1991

Bulletin 1991 (verze 2018) obsahuje dosud nepublikované zprávy z významných kongresů horské medicíny v roce 1991 (Crans-Montana, Barcelona, Rudolfshütte, Innsbruck) a další dobové informace z činnosti Lékařské komise ČHS, Sekce horské medicíny České společnosti tělovýchovného lékařství (předchůdce  dnešní Společnosti horské medicíny), Lékařské komise UIAA, Mezinárodní společnosti horské medicíny (ISMM),  Rakouské společnosti horské medicíny, Wilderness Medical Society a další „novinky“.

Sborník z 2. Pelikánova semináře v roce 1991 v Praze je samostatný dokument.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/web-spolecnosti-a-jeji-archiv-byl-doplnen-o-prehled-udalosti-v-horske-medicine-u-nas-i-ve-svete-v-roce-1991/

Před 35 lety – MALOJA 1983: MEDICÍNA V HORÁCH

Sborník* o 30 stranách s 22 přednáškami uvádí Pietro Segantini
(*Knihovna Společnosti)
Nejdůležitějším úkolem, kromě výzkumu, zpracovávání, diskusí a zveřejňování všech problémů souvisejících s lékařskými aspekty vysokých hor, je obecně a srozumitelně zprostředkovat horolezcům poznatky horské medicíny s cílem ochránit je před negativními vlivy výšky a vést je k fyziologicky racionálnímu a bezpečnému chování v horách. Skromným prostředkem k dosažení tohoto cíle je právě tato publikace. Z Úvodu k publikaci. Dále…
Menší část přednášek již byla publikována ve sborníku Horolezectví a zdraví III, strana 147-149  

Pietro Segantini (1939-1995, Maloja, Engadin) traumatolog v Usteru a horský vůdce, založil Lékařskou komisi UIAA v roce 1981 v Luganu a sedm let vedl tuto komisi (1981-1987), než se stal prezidentem UIAA (1990-1995).

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/pred-35-lety-maloja-1983-medicina-v-horach/

Čeká nás další revize doporučení pro léčení podchlazení?

V případech podchlazení doporučují poslední evropská pokyny Rady pro resuscitaci zvážit zahřívání mimotělním oběhem, jestliže je teplota tělesného jádra <32 °C a hladina draslíku <8,0 mmol/l, a to na základě publikací, že nejvyšší zaznamenaná hladina draslíku v séru u dospělého, který byl úspěšně resuscitován, byla 7,9 mmol/l. Pánové Mathieu Pasquier (Lausanne), Tomasz Darocha (Katowice) a Paul Husby (Bergen) objevili, v rámci aktuálně probíhajícího výzkumného projektu o náhodné hypotermii, případ hypotermie u 38letého muže se zástavou srdce, s tělesnou teplotou 26,7 °C a s hladinou draslíku v séru 9,0 mmol/l, který byl úspěšně zahřát pomocí teplé hrudní, žaludeční a peritoneální laváže a následného kardiopulmonálního bypassu (Am. J. Med. 18 (2000) 418-422)….

Pasquier M, Darocha T, Husby P.: Survival of a cardiac arrested victim with hypothermia despite severely elevated serum potassium (9.0 mmol/L). Cryobiology 2017 Oct; 78:128-129.
doi: 10.1016/j.cryobiol.2017.07.008.  Epub 2017 Jul 25. PubMed PMID: 28754211.
(Knihovna Společnosti horské medicíny)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/ceka-nas-dalsi-revize-doporuceni-pro-leceni-podchlazeni/

Novinky v časopisu High Altitude Medicine & Biology

Aging, High Altitude, and Blood Pressure: A Complex Relationship
Gianfranco Parati, Juan Eugenio Ochoa, Camilla Torlasco, Paolo Salvi, Carolina Lombardi, Grzegorz Bilo
READ NOW

Management of Multi-Casualty Incidents in Mountain Rescue: Evidence-Based Guidelines of the International Commission for Mountain Emergency Medicine (ICAR MEDCOM)
Marc Blancher, François Albasini, Fidel Elsensohn, Ken Zafren, Natalie Hölzl, Kyle McLaughlin, Albert R. Wheeler III, Steven Roy, Hermann Brugger, Mike Greene, Peter Paal      READ NOW

Practical Tips for Working as an Expedition Doctor on High-Altitude Expeditions
Anne Brants, Tracee Metcalfe  READ NOW

The STAR Data Reporting Guidelines for Clinical High Altitude Research
Maeder Monika Brodmann, Hermann Brugger, Matiram Pun, Giacomo Strapazzon, Tomas Dal Cappello, Marco Maggiorini, Peter Hackett, Peter Bärtsch, Erik R. Swenson, Ken Zafren, and the STAR Delphi Expert Group
READ NOW

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/novinky-v-casopisu-high-altitude-medicine-biology/

Novinky v léčení hypotermie

Další kazuistika invazivního zahřívání lavážemi tělesných dutin

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/novinky-v-leceni-hypotermie/

Pohled do historie – rok 1991 v horské medicíně

V roce 1991 jsme se zúčastnili těchto akcí:

(Members´ Access – ZPRÁVY Z KONGRESŮ)

CRANS-MONTANA 10. – 14. 4. 1991: ISMM INTERNATIONAL CONGRESS OF MOUNTAIN MEDICINE
Z Československa se Kongresu zúčastnilo celkem 14 lékařů (Dr. Skřička, Dr. Rotman; Dr. Miko, Dr. Horn a Dr. Hradil (Horská služba) a 10 dalších lékařů – Dr. Chládek, Dr. Pelikánová, Dr. Říhová, Dr. Vokurka, Dr. Ehler, Dr. Šmíd, Dr. Holub, Dr. Herrmann, Dr. Harlas, Dr. Laho. Rada Horské služby ČSFR vydala v Praze v nákladu 300 ks v roce 1991 pro vnitřní potřebu sborník s překlady abstrakt „Mezinárodní kongres horské medicíny – Švýcarsko, Crans-Montana 12. – 14. dubna 1991, Překlady referátů a posterů“. Ze zahraničních materiálů přeložili účastníci kongresu MUDr. Igor Miko a MUDr. Miroslav Horn (tisk Středisko vědeckotechnických informací IKEM, Praha).
Tyto stránky obsahují doplněné a opravené překlady všech 81 abstrakt.

RUDOLFSHÜTTE 20.-22. 9. 1991 Trénink ve výšce v teorii a praxi – Höhentraining in Theorie und Praxis, Alpinzentrum
(tato zpráva je přístupná bez přihlášení; pokud se nenačítá, stránku aktualizujte)

BARCELONA  31. 10. – 3. 11. 1991: X. Mezinárodní kongres medicíny a záchrany v horách

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/pohled-do-historie-rok-1991-v-horske-medicine-test-zasilani-novych-prispevku-registrovanym-uzivatelum/

Tělesná zátěž a srdce ve zdraví a nemoci – Das bewegte Herz

Předběžný program symposia DAS BEWEGTE HERZ rakouské Společnosti pro výzkum srdce a oběhu a další vzdělávání za spolupráce Rakouské společnost alpské a výškové medicíny v Linci  16.-17. 11. 2018. Registrace.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/telesna-zatez-a-srdce-ve-zdravi-a-nemoci-das-bewegte-herz/