Ročenka Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny – JAHRBUCH 2016

Lavinová medicína – update (Brugger a spol.) – & – Kauza „Acetazolamid“ – vše o tomto inhibitoru karboanhydrázy (Domej) – & – K úloze arteriálních chemoreceptorů v regulaci elektrolytového a vodního hospodářství v podmínkách akutní hypoxie (Honig) – & – Přednemocniční manažment u obětí zasypání lavinou v Tyrolsku – je uváděna do praxe směrnice IKAR MEDVOM o třídění pacientů? (Plankensteiner a spol.) – & – Aktivace hnědé tukové tkáně chladem (Domej) – & – Alpské zkušenosti s nasazením záchranářského vrtulníku u polytraumatizovaných pacientů (Ausserer a spol.) – & – Horské sporty po kloubních náhradách (Dalus a Domej) – & – Efekt vícedenního podávání nitrolátek na vytrvalostní schopnosti při akutní hypoxii (Höllriger a spol.) – & – Excentrická zátěž v alpském sportu – účinky – příprava – přizpůsobení (Morawetz a spol.) – & – Opakovaná 1 hodinu trvající expozice hypoxii za účelem preaklimatizace u osob náchylných k akutní horské nemoci (Pocecco a spol.) – & – Stimulace imunity vůči aktinické keratóze (Domej) – & – Zasypání lavinou – limity oživování laiky a kamarádské záchrany (Moroder a Mair) – & – Letecké nehody v horském terénu Rakouska od roku 2005 do roku 2015 (Woyke a spol.)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/rocenka-rakouske-spolecnosti-alpske-a-vyskove-mediciny-jahrbuch-2016/

9. Švýcarský kongres „Medicína a záchrana v horách“

9. Schweizer Bergrettungsmedizin-Tagung – 9ème rencontre suisse de médecine d’urgence et de sauvetage en montagne

se uskutečnil 12. 11. 2016 v Interlakenu.

Z programu:

SGGM – SSMM

Strategie třídění zasypaných lavinou [9] – 20 let v záchranných akcí u nehod při base-jumpingu v Lauterbrunnenu 1994-2016 [10] – Kompenzace rotačních sil při vrtulníkových záchranných akcích v podvěsu (Dynamic Helicopter Hoist Operation) [27] – Hromadná neštěstí v Himalájích [28] – 320 metrový podvěs pro uvízlou basejumperku [45] – Záchrana vrtulníkem za každého počasí – REGA: Vize 2020 [52] – Jak dostat lékařskou pomoc do jeskyně [73] – Záchrana z jeskyně – Résau de Fées – Vallorbe 5.-6.5.2016 [74] – Lékař – specialista: „jak, kdo a proč“ [75] – Sebevraždy u horských vůdců [76] – Lyžařská patrola „na hraně“ (vzdělání a požadavky na záchranáře) [90] – Expediční medicína a medicína divočiny [105] – Curriculum urgentní horské medicíny ve Švýcarsku [112] – Smrt v lavině – co víme o příčinách úmrtí? [120] – Nová doporučení pro resuscitaci – a co teď? [122] – ECMO? [124] – Smrtelné lavinové nehody: existují odlišnosti v letním období? [125]. Čísla v hranatých závorkách jsou stránky ve sborníku abstrakt a prezentací.

Prezentace jsou dostupné: 9. Schweizer Bergrettungsmedizin-Tagung

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/9-svycarsky-kongres-medicina-a-zachrana-v-horach/

TRIBUTES PAID TO FORMER UIAA MEDCOM PRESIDENT BRUNO DURRER

“Bruno was very much an internationally respected figure in mountain medicine and mountain rescue, and more than he was a very kind and very funny man. He is gone much too soon – a tragic loss to us all,” explained current UIAA Medical
Commission President George Rodway…… http://theuiaa.org/uiaa/a-tribute-to-former-uiaa-medcom-president-bruno-durrer/

Tributes paid to former UIAA Medcom President Bruno Durrer

Bruno Durrer & Hermann Brugger – Slowenia 2003

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/tributes-paid-to-former-uiaa-medcom-president-bruno-durrer/

Doplněny sborníky z prvních Pelikánových seminářů v letech 1990 – 1991

Sborník z 1. Pelikánova semináře 1990: Pelikan 1990

Sborník z 2. Pelikánova semináře 1991: Pelikan1991

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/doplneny-sborniky-z-prvnich-pelikanovych-seminaru-v-letech-1990-1991/

Mezinárodní konference horské medicíny – 20 Jahre Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin e.V 11. – 13. 11. 2016 Garmisch-Partenkirchen

http://www.bexmed.de/tl_files/bexmed/Tagung/Programm_Gipfeltreffen_Bexmed_2016.pdf

 

Mezinárodní konference horské medicíny

– zasedání Německé společnosti pro horskou a expediční medicínu (20 let Společnosti)

a Rakouské společnosti pro alpskou a výškovou medicínu,

Dorint Sporthotel, Garmisch-Partenkirchen, 11. – 13. 11. 2016

 Konferenci organizovala Německa společnost pro horskou a expediční medicínu (BExMed) jako společnou akci Rakouské a Německé společnosti horské medicíny s programem:

Úspěch a ztroskotání na nejvyšších horách světa (David Göttler, Neubiberg)

Nejnovější informace horské akutní medicíny

1.      Aktuality lavinové medicíny (Hermann Brugger, Bozen)

2.      Náhodné podchlazení – nejdůležitější novinky z kliniky a výzkumu (Peter Paal, Salzburg)

3.      Rizikové faktory akutní horské nemoci (Peter Bärtsch, Zürich)

Přednášky laureátů výzkumných cen 2010 – 2015

4.      Selhání endoteliální Glycocalyx jako příčina vzniku otoků při pobytu ve velké výšce (Juliane Wurm, Köln)

5.      Úraz ve visu – suspenzní syndrom (Simon Rauch, Bozen)

6.      HAMSTR – High Altitude Metabolic Syndrom Treatment. Léčení výškového metabolického syndromu v hypobarické hypoxii s cílem upravit rizikových faktorů u pacientů s metabolickým syndromem (Rainald Fischer, München)

7.      Vliv intermitentní normobarické hypoxie na vývoj tělesné hmotnosti u obezity (Rainald Fischer, München)

8.      Dechový vzorec a potenciální plicní komplikace během a po úplném zasypání lavinou (Giacomo Strapazzon, Bozen)

Lidské reakce na výzvu

9.      Po zemětřesení v Nepálu (Buddha Basnyat, Kathmandu)

10.  Léky při sportu v horách: užívání a zneužívání (Wolfgang Schaffert, Siegsdorf)

Úspěšné sestupy a výstupy – lidské chování v horách

11.  Rozhodování v horách – faktor člověk (Martin Schwiersch, Marktoberdorf)

12.  Rozhodování v údolí (Martin Burtscher, Innsbruck)

13.  Učit se z katastrof (Oswald Oelz, Wernetshausen)

Workshop Lavinová nehoda

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/mezinarodni-konference-horske-mediciny-20-let-deutsche-gesellschaft-fur-berg-und-expeditionsmedizin-e-v-11-13-11-2016-garmisch-partenkirchen/

Message from the new ISMM President Dr. Hermann Brugger 18. 11. 2016

Informace z Mezinárodní společnosti horské medicíny:

ISMM President Message 18 11 2016

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/message-from-the-new-ismm-president-dr-hermann-brugger-18-11-2016/

Auerbachova medicína divočiny – 7. vydání – 2631 stran – 2016

28. 11. 2016 zahájí Amazon prodej nové „bible“ medicíny divočiny
„Auerbach´s Wilderness Medicine“
(v edici Kindle lze stáhnout již dnes).

Velkolepý dvoudílný opus o 2631 stranách v letošním již 7. vydání pojednává v 17 částech a 126 kapitolách o všech aspektech medicíny v extrémních podmínkách: ve vysokých horách, v chladu a horku, o popáleninách – ohni – záření, o úrazech, o napadení zvířaty, hmyzem a jinými živočichy, o nemocech přenosných ze zvířat na člověka, o záchraně a přežití, rostlinách a houbách, o námořním lékařství, potápění, hyperbarické medicíně, napadení mořskou havětí včetně jejích jedovatých účinků, cestovní medicíně a expedicích, o medicíně katastrof a humanitární pomoci, o živlech přírodních i pohromách způsobených člověkem, o potravinách a vodě, zvláštnostech dětského a ženského organismu a problematice stáří, fyziologii zátěže a tréninku, o sportech včetně canyoningu a soutěží v extrémních podmínkách, pohybu ve všelikých dopravních prostředcích, o vybavení do divočiny a potřebných speciálních znalostech, například podávání kyslíku, telemedicíně, komunikacích, navigaci, lanové a uzlové techniky, ultrazvuku v divočině, oblečení aj., také o výchově, etice a výzkumu. Vše s četnými odkazy, např. Kapitola 2 – High-altitude Medicine má 502 citací – a doplněno velkým množstvím přehledů, obrázků, tabulek a grafů, odkazů na video nahrávky.

Navíc, jako při předchozím vydání, přístup k celé publikaci on-line na webu nakladatelství Elsevier https://expertconsult.inkling.com/read/

Editor profesor PAUL S. AUERBACH MD, MS, FACEP, MFAWM, FAAEM z kalifornské Stanfordovy univerzity, koeditoři profesoři TRACY A. CUSHING, MD, MPH (University of Colorado School of Medicine Aurora, Colorado) a N. STUART HARRIS, MD, MFA, FRCP (Edin) (Harvard Medical School Boston, Massachusetts).

Mezi 246 přispěvovateli chybí jen velmi málo nejznámějších vědců a autorů z oblasti výškové medicíny a fyziologie a urgentní záchrany v horách.

International Standard Book Number: 978-0-323-35942-9. Printed in United States of America. www.elsevier.com.

Auerbach, Paul S.; Cushing, Tracy A; Harris, N. Stuart. Auerbach’s Wilderness Medicine (Kindle Locations 1734-1735). Elsevier Health Sciences. Kindle Edition.

 

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/auerbachova-medicina-divociny-7-vydani-2631-stran-2016/

27. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“ 28. – 30. 10. 2016, Skalní Mlýn v Moravském Krasu

Více než 60 účastníků vyslechlo 27 přednášek. Sborník (87 MB) ke stažení zde: Sborník 2016

 • Pelikánův seminář 2016 – Rok 2016 v horské medicíně – Kubalová & Rotman
 • Speleologická záchranná služba – současné možnosti záchrany v podzemí – Bedřich Kala
 • Doporučení pro prevenci a léčbu nemoci z výšky – up to date – Využití a zneužití léků na horách – doporučení UIAA – Jana Kubalová
 • Revmatologická onemocnění v horském prostředí – Lenka Horáková
 • Medzinárodná spolupráca pri záchrane vo Vysokých Tatrách – Juraj Rokfalusy & Ján Kušnirák
 • Sněhové profily vs. lavinové nehody – Martin Honzík
 • Novinky v medicíně záchrany v horách – Ivan Rotman
 • Kazuistika onemocnění na osmitisícovce – Výšková retinopatie – Trombóza – Kristina Höschlová
 • Psychická příprava horolezce při výstupu na Mount Everest – Martin Pospíchal
 • Novinky v lavinové prevenci pro zimu 2016-2017 – Jan Pala
 • Mezinárodní kurz horské medicíny v České republice – Kristina Höschlová
 • Fenomén BASE Jumpu – výzva pro záchranáře – Kristina Höschlová
 • Co je nejdůležitější při léčbě omrzlin – Jaroslava Říhová
 • Statistika nehodovosti a úrazů v Alpách – Marie Lollok Klementová
 • Bezpečnost při lyžování dětí ve volném terénu – Jan Pala
 • Horolezecké úrazy v Libereckém kraji v letech 2015-2016 – Martin Czinner
 • Nehody při slaňování 2.díl – Martin Honzík
 • Lavínové nehody v slovenských horách v zime 2015-2016 – Ivana Sikulová
 • Letecká záchranná služba u nás a ve světě – Kristina Höschlová
 • Nádherné, ale drsné Pyreneje cestovatelská prezentace – Igor Herrmann
 • Skialpinizmus na Sicílii – Etna 3350 m – Ivana Sikulová & Vladimír Sikula
 • Lékař a hory – právní problematika – Jiří Žák
 • Využití kinesiotapingu v horách – Lenka Horáková
 • Inovace Avalanche Rescue Checklist (AVRC) a co je nového v literatuře – Jana Kubalová
 • Bezpečnost a lavinová prevence při skialpinistických a freeridových aktivitách v Britské Kolumbii – Jan Pala
 • HORAL – kurz laické outdoorové první pomoci – Dita Podhadská
 • Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby ZÁCHRANKA aneb jak přivolat pomoc včas – Jana Kubalová

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/27-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-28-30-10-2016-skalni-mlyn-v-moravskem-krasu/

PROGRAM 27. Pelikánova semináře „Aktuální problémy horské medicíny“ 29.-30.10. 2016

Program 2016 zaslala MUDr. Jana Kubalová

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/program-27-pelikanova-seminare-aktualni-problemy-horske-mediciny-29-30-10-2016/

1.ročník Mezinárodního kurzu horské medicíny – souhrnné video

Vážení a milí přátelé,

zde můžete shlednout souhrnné video dokumentující 1.ročník Mezinárodního kurzu horské medicíny (včetně Vaší laskavé podpory):

https://vimeo.com/188432689

 

S mnoha pěknými pozdravy Kristina Höschlová

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/1-rocnik-mezinarodniho-kurzu-horske-mediciny-souhrnne-video/

Starší příspěvky «