Novinky v patofyziologii a klinice podchlazení – Accidental Hypothermia: 2021 Update

Dne 3. ledna 2022 publikovaly v časopisu International Journal of Environmental Research and Public Health světové kapacity oboru – Peter Paal, Mathieu Pasquier. Tomasz Darocha. Raimund Lechner, Sylweriusz Kosinski, Bernd Wallner, Ken Zafren a Hermann Brugger – aktualizované poznatky z teorie a kliniky podchlazení:

Accidental Hypothermia: 2021 Update
(Open Access https://www.mdpi.com/1660-4601/19/1/501)

Abstrakt: Náhodná hypotermie je nechtěný pokles tělesné teploty pod 35 °C. Ročně umírají na světě tisíce lidí na primární podchlazení a neznámý počet na sekundární podchlazení. Podchlazení lze očekávat u pacientů v přednemocniční fázi ošetření záchrannou službou. Zranění a intoxikovaní pacienti se rychle prochládají i v subtropických oblastech.

Preventivní opatření jsou důležitá, aby se zabránilo podchlazení u nemocných nebo zraněných pacientů. Diagnostika a posouzení rizika srdeční zástavy jsou založeny na klinických příznacích a měření teploty tělního jádra, pokud je k dispozici. Podchlazené pacienty s rizikovými faktory ohrožené srdeční zástavou (teplota <30 °C u mladých a zdravých pacientů a <32 °C u starších osob nebo u pacientů s více komorbiditami), podchlazené s komorovou dysrytmií nebo systolickým krevním tlakem <90 mmHg) a podchlazené se srdeční zástavou je třeba transportovat přímo do centra mimotělní podpory života (ECLS). Pokud u podchlazeného pacienta dojde k zástavě, má být prováděna kontinuální kardiopulmonální resuscitace (KPR).

Dojde-li podchlazeného k srdeční zástavě v přítomnosti zachránců je šance na přežití a dobrý neurologický výsledek vyšší než při zástavě za normální tělesné teplotě se svědky či beze svědků a srdeční zástavě u podchlazeného beze svědků.

Pro déle trvající resuscitaci by měly být použity mechanické přístroje pro KPR, jsou-li k dispozici. U těžce podchlazených pacientů při srdeční zástavě, pokud není možná kontinuální nebo mechanická KPR, lze použít přerušovanou KPR. Zahřívání lze provádět pasivními i aktivními technikami. U pacientů s refrakterní hypotermií nebo srdeční zástavou je nutná technika vnitřního ohřívání – mimotělní membránové oxygenace (ECMO). Léčbu by měl doplní poresuscitační péče.

Klíčová slova: náhodná hypotermie; srdeční zástava; kardiopulmonální resuscitace; urgentní medicína; mimotělní podpora života; zahřívání.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/novinky-v-patofyziologii-a-klinice-podchlazeni-accidental-hypothermia-2021-update/

Srdce a krevní oběh zdravých a nemocných v horách ve vyšším věku

MUDr. Igor Miko přeložil  z aktuálního čísla časopisu Rakouské  společnosti alpské a výškové medicíny a Německé společnosti pro horskou a expediční medicínu Alpinmedizinischer Rundbrief článek o zdravotním významu horských výšek pro zdravé starší osoby a pro osoby se základním onemocněním srdce a oběhu

gesundheitliche-nutzung-alpiner-regionen-igor-miko-2021-12-18

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/srdce-a-krevni-obeh-zdravych-a-nemocnych-v-horach-ve-vyssim-veku/

Novinky v literatuře – Podchlazení a omrzliny [Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(22)]

Speciální tematické číslo

„Accidental and Environmental Hypothermia“
[Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(22)]
obsahuje 16 článků věnovaných aktuálním problémům tématu

● prognóza po mimotělní podpoře – ● léčebná hypotermie po zástavě oběhu – ● hypotermie u dětí
● osud pacientů po ECMO – ● měření teploty tělního jádra – ● chladové poškození typu „zákopová noha“ – ● postup při záchraně po zasypání lavinou – ● účinnost hemodialýzy při zahřívání podchlazené osoby ● hodnocení kvality pomoci oběti laviny – ● sport za nízkých teplot – ● ovlivnění kognitivních procesů chladem – ● trvalé následky po omrznutí – ● hypotermie a trauma – ● perioperační hypotermie u dětí ● hluboká hypotermie v kardiochirurgii

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/accidental_environmental_hypothermia

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/novinky-v-literature-podchlazeni-a-omrzliny-int-j-environ-res-public-health-2021-1822/

Co nám říká analýza úrazových dat z rakouských Alp?

MUDr. Igor Miko přeložil z letošního lednového čísla časopisu Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny  zajímavý a poučný článek „Poznatky z horských nehôd v rakúskych Alpách“

poznatky-z-horskych-nehod-v-rakuskych-alpach-miko-z-alpinmezinischer-rundbrief-nr-64-2021

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/co-nam-rika-analyza-urazovych-dat-z-rakouskych-alp/

Ohlédnutí za horskou medicínou v kovidových letech doma a ve světě

horska-medicina-a-fyziologie-2020-2021-virtualne-27-11-2021

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/ohlednuti-za-horskou-medicinou-v-kovidovych-letech-doma-a-ve-svete/

Ženy v horách: UIAA webinář 17.11.2021

Ve středu 17.11. 2021 od 19 hodin bude probíhat webinář na téma „Ženy v horách“ pořádaný UIAA. Součástí programu bude promítání krátkých filmů „Herstory“ o horolezkyních a následné panelové diskuse s hlavními protagonistkami i dalšími hosty. Jedním z panelistů bude i MUDr. Lenka Horáková, prezidentka Společnosti horské medicíny a členka Medicínské komise UIAA. Registrace na webinář je zdarma, záznamy webinářů jsou trvale k dispozici na stránkách UIAA. Více na: https://www.theuiaa.org/uiaa/save-the-date-mountain-women-webinar/

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/zeny-v-horach-uiaa-webinar-17-11-2021/

Das bewegte Herz – Wien 19.-20. 11. 2021

Srdce v pohybu:

Symposium 19. a 20. 11. 2021 ve Vídni představí 3 bloky horské medicíny a výškové fyziologie

 

Program: https://alpinmedizin.org/at/themen/384-das-bewegte-herz#Programm;

Registrace https://registration.maw.co.at/kardiodbh21

 

Samstag, 20. November 2021 Festsaal
09:00 – 11:00 Uhr: Alpin- und Höhenmedizin I
Vorsitz: W. Schobersberger, Innsbruck/Hall; M. Ströhle, Innsbruck; G. Sumann, Bregenz/Feldkirch

– Das alpine Trauma Register – was haben wir gelernt? (M. Ströhle, Innsbruck)

Das alpine Polytrauma – ICAR MEDCOM Guidelines (G. Sumann, Bregenz/Feldkirch)

Akzidentielle Hypothermie und Lawinen – ERC 2020 Guidelines (P. Paal, Salzburg)

Samstag, 20. November 2021 Festsaal
14:00 – 15:30 Uhr: Alpin- und Höhenmedizin II Hauptsitzung
Vorsitz: J. Niebauer, Salzburg; J. Scharhag, Wien; W. Schobersberger, Innsbruck/Hall

Covid-19 und das Herz: Ein Update (J. Niebauer, Salzburg)

„Return to Sport“ nach Covid-19 Infektion (J. Scharhag, Wien)

Medizinisches Management von Winter-Sportveranstaltungen im Lockdown (W. Schobersberger, Innsbruck/Hall)

16:00 – 17:30 Uhr: Alpin- und Höhenmedizin III
Vorsitz: M. Berger, Essen, D; R. Csapo, Wien; H. Gatterer,Bozen, I

COVID-19-induzierter Lungenschaden und Höhenlungenödem – ein ungleiches Gleichnis (M. Berger, Essen, D)

Hypoxietraining zur Leistungssteigerung: Mythos oder Faktum? (H. Gatterer, Bozen, I)

Kälte, Muskelfunktion und Verletzungsrisiko (R. Csapo, Wien)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/das-bewegte-herz-wien-19-20-11-2021/

Innsbruck 6. 11. 2021: 50 let mezinárodních lékařských konferencí horské záchranné služby – staré výzvy a nový vývoj & Dětské mimořádné události v alpském terénu

Internationale Bergrettungsärzte-Tagung Innsbruck po sedmadvacáté 6. listopadu 2021

Již dnes končí možnost přihlásit se on-line na 27. Mezinárodní kongres lékařů horských záchranných služeb 6. listopadu 2021 v Innsbrucku [https://www.bergrettungsaerztetagung.at/?page_id=105]

Důležité: organizační pokyny

Program:

  • Naléhavé situace u dětí ve vysokohorském terénu – úskalí a příklady (Burger J) – ● Kazuistika – pád dítěte (Csomor S) – ● Ochrana dýchacích cest u dětí – co dělat a čeho se vyvarovat (Frimmel Ch) – ● Resuscitace dětí – nové směrnice, je vše v pořádku? (Olivieri M)
  • 50 let lékařské konference horské záchranné služby: staré výzvy a současný vývoj (Kaufmann M, Mair P) – ● Akutní hypotermie a lavina: staré názory a nové přístupy (Brugger H) – ● Kraniocerebrální trauma: vazopresory nebo náhrada objemu – je čas na změnu paradigmatu? (Rauch S) – ● Případové studie horské záchranné služby kdysi a dnes (Posch G) – ● Cestovní ruch a horská záchranná služba aneb kolik služeb je náš úspěch? (Koschuh M)
  • Těžká rozhodnutí: Řešení s telemedicínou a bez ní (Haselbacher M, Jacob M) – ● Taktika vysokohorské medicíně: co se může horská služba naučit od armády? (Isser M, Josse F) – ● Drony v alpských operacích: projekt START (van Veelen M); Teplé ruce – chladná smrt (Tröger W) – ● Falke: letový systém asistovaného řízení komplexních operací v alpských oblastech (Czaplik M) – ● Telenotarzt Bayern: pilotní projekt Straubing a celostátní zavedení – struktura, výsledky a perspektiva (Ernst Ch) – ● Akutní telemedicína: realistický konstrukt pro záchranu v horách? (Jacob M)
  • Změna perspektivy – jiný pohled na horskou záchranu (Deckert D, Voelckel W) – ● Nehoda v horách z pohledu sociálních médií (Daurer R) – ● Nehoda v horách z pohledu psychologa záchranné služby (Werth M) – ● Nehoda v horách z pohledu pacienta (Kafka-Ritsch R) – ● Panelová diskuse

Paralelně:

Seminář letecké záchranné služby (ÖAMTC Flugrettung): Děti v letecké záchraně

  • Děti v letecké záchranné službě (Kraxner R, Unterpertinger R) – ● Údaje o nehodách v Alpách v Rakousku v letech 2010-2020 (Kurasi, Huber T) –● Bezpečnost a záchrana na místě (Wechselberger F, Stöckl A, Silberberger C) – ● Záchrana a péče o děti: SOP REGA (Raichenbach M) – ● Přeprava a polohování dětí ve vrtulnících (Gruber E, Mair M, Gamper H) – ● Transportní poloha u dětí s ohledem na koncept ABC: pohled lékaře záchranné služby (Werner D) – ● Panelová diskuse
  • (překlad z němčiny: DeepL a já)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/innsbruck-6-11-2021-50-let-mezinarodnich-lekarskych-konferenci-horske-zachranne-sluzby-stare-vyzvy-a-novy-vyvoj-detske-mimoradne-udalosti-v-alpskem-terenu/

Program 31. Pelikánova semináře

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/program-31-pelikanova-seminare/

Virtuální kongres Mezinárodní organizace horských záchranných služeb (ICAR/IKAR) 21.-23.10.2021 – aktualizace

 

ICAR 2021 Virtual Congress Registration

Welcome to the „ICAR 2021 Online Virtual Congress Registration.“ To be included in future correspondence about the Virtual Congress, and to receive a Zoom link, you must complete this registration form. If you have any questions, contact Charley Shimanski (charley.shimanski@gmail.com)
[https://icaraircom.wufoo.com/forms/s1vlqrbg165nw7v/]

 

Program zde: http://www.horska-medicina.cz/wp-content/uploads/2021/10/icar-2021-virtual-conference-schedule-final.pdf

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/virtualni-kongres-mezinarodni-organizace-horskych-zachrannych-sluzeb-icar-ikar-21-23-10-2021-aktualizace/