24. 3. 2019: MUDr. Jaromír Wolf – 100 let od narození prvního českého expedičního lékaře

MUDr. Jaromíra Wolfa (24. 3. 1919 – 29. 4. 1990), českého tělovýchovného a sportovního lékaře, fyziologa, lodního lékaře, horolezce, významného činovníka v horolezecké organizaci, i na mezinárodní úrovni ve funkci viceprezidenta Mezinárodní unie horolezeckých svazů, spoluzakladatele Sekce horské medicíny České společnosti tělovýchovného lékařství a každoročních Pelikánových seminářů o aktuálních problémech horské medicíny, woodcraftera jménem Vlk, spisovatele, básníka a filosofa si čas od času připomínáme…
(v tisku: Ivan Rotman, Jaroslav Novák – Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2019)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/24-3-2019-mudr-jaromir-wolf-100-let-od-narozeni-prvniho-ceskeho-expedicniho-lekare/

High Altitude Medicine & Biology

fast track articles with free access through April 5, 2019: 

Mountain Rescue Operations Facilitated with Drone Usage
Paweł Podsiadło, Bartłomiej Bargiel, Wojciech Moskal  Read Now

Differences in Cardiorespiratory Responses in Winter Mountaineering According to the Pathway Snow Conditions
Anna Carceller, Casimiro Javierre, Jordi Corominas, Ginés Viscor  Read Now

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/high-altitude-medicine-biology/

Mount Everest v Bolzanu – terraXcube otevřena 11. 12. 2018

Extrémní pozemské prostředí v „kostce“ – vichřice na vrcholu Everestu, arktická zima i africká poušť – nová éra výzkumu v lékařství, průmyslu a ekologii

     • Teploty od -40 do +60 °C
     • Vlhkost vzduchu od 10 do 90 %
     • Rychlost větru až 30 m/s
     • Umělé sluneční světlo i v noci
     • Dešťové srážky až 60 mm (60 litrů na 32 m2) za hodinu i za sucha
     • Sněhové srážky až 5 cm za hodinu i v létě
     • Simulace výšky do 9000 m (300 mb)
     • Nepřetržitá telemetrie tělesných funkcí 24/7
     • Kapacita až 12 pokusných osob se 3 výzkumníky po dobu až 45 dnů

Virtuální 3D-360° procházka: https://terraxcube.eurac.edu

Dále překlad článku v Alpinmedizinischer Rundbrief 2019 Jänner od MUDr. Igora Mika

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/mount-everest-v-bolzanu-terraxcube-otevrena-11-12-2018/

Důležitost prevence před zahraničními cestami

Prevencia pred zahraničnými cestami sa podnikom ekonomicky vypláca

Do akej miery to platí sa vedú stále diskusie, ale predkladané štúdie na základe rešerše literatúry a retrospektívnych údajov spoločností, pokiaľ ide o preventívne opatrenia pred vysielaním zamestnancov do zahraničia potvrdzujú, že tieto  sú nielen medicínsky zmysluplné, ale  aj  ekonomicky výhodné. Tu uvádzané údaje z r. 2016 v Nemecku, uverejnené v číslach 3 – 5 časopisu pre praktickú medicínu Ergo/Med, pochádzajú z belgického Auftragsforschungsinstitut Prevent, na objednávku International SOS Foundation, za roky 2012 – 2014.

Zvlášť boli skúmané náklady a prínosy z dvoch rozdielnych typov preventívnych programov.   Na jednej strane to bol test vhodnosti zamestnanca, ktorý je  prínosom pre bežné preventívne opatrenia aj v Nemecku,  pred pracovným pobytom v zahraničí so zvláštnou klimatickou záťažou a hrozbou infekčných chorôb. Na druhej strane to  bola prevencia malárie (informácie, moskytiéra, repelenty a medikamenty).

Výsledky štúdie

U cca 7% pracujúcich v zahraničí došlo k ich evakuácii a návratu domov, z toho: 

 •  28% pre úrazy a poranenia
 •  14% pre choroby srdca a obehu
 •  14% pre choroby tráviacich orgánov

 Ochorelo celkovo 38% pracovníkov, z toho 14% s aj práceneschopnosťou.

 

Okrem toho sa získali nasledujúce dôležité poznatky:

 • – Choroby u pracujúcich v zahraničí boli významne častejšie ako u ich spolupracovníkov doma.
 • – Zvlášť vysoký bol výskyt psychických porúch v dôsledku vyššieho psychického zaťaženia.

 

Komentár

Štúdia potvrdila poznatky z iných, medzinárodných štúdií na danú tému: „dopravné nehody sú najčastejším zdravotným rizikom na služobných cestách v zahraničí“; a tiež, že „je dôležité rozsiahle cestovno-medicínske poradenstvo, prípadne školenie vo všetkých  relevantných aspektoch“.

K relevantným aspektom patria informácie o riziku v miestnej doprave, o bezpečnostnej situácii v mieste pôsobenia, o znečistení životného prostredia (napr. smog), o hroziacich infekčných chorobách a klimatickom zaťažení, o nutnej ochrane pred hmyzom a parazitmi, o kultúrnych zvláštnostiach a o mnohých ďalších skutočnostiach. Zisťovanie zdravotnej spôsobilosti vysielaného pre danú destináciu má pri tomto poradenstve veľký význam, aby sa ochránilo zdravie zamestnanca a predišlo sa vysokým nákladom spojeným s jeho zlyhaním a prípadným spiatočným prevezením. Z roka na rok pribúda služobných ciest, kratších aj dlhých pracovných pobytov a medzinárodného pendlovania za prácou v zahraničí. Výdavky na pobyty zamestnancov v cudzine sú podstatné. Náročné sú však aj náklady vynaložené na prerušenie pobytov, keď dôjde k vážnejšiemu poraneniu či chorobe zamestnanca za hranicami. Sú síce rozdielne, ale väčšinou dosahujú sumy nad 50.000 US-Dolárov a spôsobujú približne troj- až päťnásobok ročného platu zamestnanca. Pri chýbajúcich alebo nedostatočných preventívnych programoch  často hrozia zdravotné riziká, ktorým sa možno vyhnúť.
V extrémnych prípadoch bývajú náklady zvlášť vysoké – pri transportoch, repatriácii, prerušení alebo predlžovaní zahraničného pobytu z uvedených dôvodov. Možné náklady treba porovnať s výdavkami na prevenciu. Často sa tomu tiež hovorí  „Return of prevention“ (návratnosť, obrat z prevencie), ktorý sa v medicínskych programoch odhaduje od 1:1,6 do 1: 2,53. Dá sa vypočítať pre rôzne situácie. Len napr. špeciálny  preventívny antimalarický program by mohol znížiť počet smrteľných prípadov až o 70%. Návratnosť  prevencie vo výške 1,34 (vypočítaná v prípade prevencie malárie) znamená v konečnom dôsledku, ušetrenie 34% navyšujúcich každé vynaložené Euro spoločnosťou, ktorá vysiela svojich pracovníkov do rizikovej oblasti.

(Prävention von Auslandsreisen lohnt sich für Unternehmen wirtschaftlich. Dr. med. Stefan Esser. Neu –  Isenburg, Dr. med. Uwe Ricken. Bad Essen. Pre korešpondenciu: Dr. med. Stefan Esser, M.P.H. International SOS, Hugenottenallee 167, 63263 Neu-Isenburg, stefan.esser@internationalsos.com  )

Pripravil Igor Miko (Jan.2019)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/dulezitost-prevence-pred-zahranicnimi-cestami/

Informace pro členy Společnosti horské medicíny 2019

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/informace-pro-cleny-spolecnosti-horske-mediciny-2019/

Elective for Residents and Registrars with Interest in Mountain Medicine 2020

Steve Roy (Quebec Secours SAR, Resident Physician Elective in Wilderness Medicine, McGill University, Montreal, Canada) – ismmed@googlegroups.com:

Hi everyone,

We are running the third edition of our Resident Physician Elective in Wilderness Medicine in 2020 and have recently opened the application period. I thought I would pass on the flyer for our program in case some of you ISMM listervees know (or are) a young physician who would be interested in learning more about spending a month in Canada attending our unique program.

The elective is run as a joint program between McGill University and WildernessMD. We take 16 residents/registrars from across Canada and around the world who have completed their internship year for a 1-month program spent entirely in the backcountry of Quebec, Canada. Participants have the opportunity to master their mountain medicine skills with daily simulations, and enjoy the backcountry in 4 different nature reserves and provincial parks. Our course covers everything from review of the essentials to numerous advanced topics including polar medicine, wilderness management of obstetric emergencies, remote field amputation and other surgical procedures, neurological problems at altitude, expedition planning for special populations, wilderness ultrasound and point-of-care testing, wilderness EMS medical direction, among many others.

The next elective takes place March 10 – April 5, 2020 but our application period is only open for the next 3 months or until we receive 100 applications. Our flyer is available online here: wilderness.md/res/RPEWM2020flyer.pdf

Please pass this on to your residents and registrars!
Best wishes,

Steve Roy
(Co-Program Director, RPEWM)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/elective-for-residents-and-registrars-with-interest-in-mountain-medicine-2020/

Aktuálně vše o horské medicíně a záchraně v horách: Alpin- und Höhenmedizin 2018

28. listopadu 2018
vyšlo 2. aktualizované a doplněné vydání
546stránkové odborné publikace
pokrývající v němčině veškeré požadavky
Diplomu horské medicíny
Lékařské komise UIAA a Lékařské komise ICAR
(79,99€).
Též Kindle Edition 62,99€. Amazon.

V Knihovně Společnosti horské medicíny.

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/aktualne-vse-o-horske-medicine-a-zachrane-v-horach-alpin-und-hohenmedizin-2018/

29. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“ 26. – 28. 10. 2018

na stránku semináře doplněny další 3 prezentace:

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/29-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-26-28-10-2018-2/

Dopis adresovaný České diabetologické společnosti, České internistické společnosti a Sdružení praktických lékařů

Dobrý den,
dovoluji si upozornit na publikovaný a volně přístupný konsensus Lékařské komise Mezinárodní alpinistické federace (The International Climbing and Mountaineering Federation [UIAA]):

„Doporučení Lékařské komise UIAA pro nemocné cukrovkou: Diabetes mellitus a velehorské výšky“ (UIAA Medical Commission Recommendations for Mountaineers, Hillwalkers, Trekkers, and Rock and Ice Climbers with Diabetes)

v časopisu High Altitude Medicine & Biology, který lze využít v poradenské praxi diabetologů, internistů a praktických lékařů.
Ke stažení: https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/ham.2018.0043

Informaci předávám z pověření UIAA Medical Commission na zasedání komise v Kathmandu  20. 11. 2018.

S úctou,

MUDr. Ivan Rotman
prezident Společnosti horské medicíny
UIAA Medical Commission corresponding member
International Society for Mountain Medicine – past vice-president
www.horska-medicina.cz

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/dopis-adresovany-ceske-diabetologicke-spolecnosti-ceske-internisticke-spolecnosti-a-sdruzeni-praktickych-lekaru/

Před 40 léty – 8. května 1978 – byl dosažen vrchol Mt. Everestu „bez kyslíku“:

na toto téma odešel 2. 12. 2018 do tisku v časopisu České společnosti tělovýchovného lékařství Medicina Sportiva BohemoSlovaca článek autorů MUDr. Jaroslava Nováka Ph.D.  (Ústav tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni) a MUDr. Ivana Rotmana (Společnost horské medicíny ČR).
Dne 3. 12. 2018 uvedla televizní stanice Servus TV  Messnerův film o výstupu v roce 1978 „Mount Everest – Der letzte Schritt“ (česká premiéra na Mezinárodním festivalu alpinismu 2018 v Praze). Film lze shlédnout na webu Servus TV.

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/pred-40-lety-8-kvetna-1978-byl-dosazen-vrchol-mt-everestu-bez-kysliku/