LÉKY

V zásadě není možný, přijatelný ani přípustný přístup osob bez lékařského vzdělání k lékům na předpis. Společnost horské medicíny a Lékařská komise ČHS se této problematice soustavně věnuje. Požádali jsme o vyjádření právní oddělení Sdružení praktických lékařů ČR k problému předepisování léků laikům pro situace nouze a na 27. Pelikánově semináři v roce 2016 nás s problematikou seznámil JUDr. Jiří Žák v přednášce „Lékař a hory – právní problematika“ (Sborník přednášek, strana 813-843).

Preventivní předepisování léků na předpis pro laiky do expediční lékárny

Formulář o informovaném souhlasu a vyšetření pro vydání léků na předpis a seznam lékařů

Základní vybavení pro nouzové situace

Lékárnička do hor (zdravotnický materiál) & léky a jejich použití

Seznam léků s návodem zpracovala LK ČHS se Společností v letech 2000-2001. Před lety byl dokument z webu ČHS vyjmut, neboť se plánovala novelizace / bylo (je) uvažováno o novelizaci.

Z tohoto důvodu na webu Společnosti uvádíme přehled verzí lékárničky pro horolezce do skal a do hor:

  1. od první jednoduché verze z roku 1980,
  2. k prvnímu kompendiu ve formě dokumentu Metodické komise ČHS v roce 2000,
  3. koncept kompendia z roku 2005,
  4. zjednodušeně avšak přehledně publikovanou verzi ve Zpravodaji HUDY info v roce 2006,
  5. v současnosti na webu neuveřejněný text kompendia z roku 2007,
  6. odkaz na modernější  a čtivý text MUDr. Vladimíra Vindušky, CSc. z roku 2013

Další aktuální informace  k lékům do hor lze nalézt v Doporučeních Lékařské komise UIAA pro lékaře a nelékaře.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/leky/