Zpět na HORSKÁ MEDICÍNA

Horská medicína stručně aneb přečtěte před cestou

Fyziologické a medicínské poznatky o aklimatizaci a výškové nemoci se stále rozvíjejí a je na místě upozornit na

  1.  aktualizaci doporučení Wilderness Medical Society z roku 2019:  „Wilderness Medical Society Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Acute Altitude Illness: 2019 Update a
  2.  přehledného průvodce kalifornských manželů Yolandy O’Bannon a Lobsanga Wangdu, kteří mají dvacetileté praktické cestovatelské zkušenosti z Tibetu a Himálaje. Vytvořili webovou stránku „Jak se vyhnout výškové nemoci: návod pro úplné začátečníky i pokročilé (vydání 2022)“  – „Avoiding Altitude Sickness: Complete Beginner’s Guide (2022)” se čtivými a vtipnými informacemi, doloženými a ilustrovanými příklady a veškerými současnými odbornými referencemi. Přestože je web zaměřen na cestování po Tibetu a podporu tibetskému lidu jsou doporučení obecně platná pro veškeré vysoké a extrémní velehorské výšky a nenechávají nezodpovězenou nijakou otázku.

Didakticky povedená historická webová stránka Mezinárodní společnost horské medicíny (ISMM 2000)
v českém překladu
, ke stažení zde

Průvodce horskou medicínou – Základy horské medicíny
informativní text a aklimatizaci a horské nemoci, MUDr. Ivan Rotman, 2010 upravená kapitola z publikace Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity (Miloš Máček, Jiří Radvanský et al., Galén 2011)

Průvodce horskou a cestovní medicínou
V roce 2013 MUDr. Kristina Höschlová, zakladatelka Kurzů horské medicíny pro lékaře a horolezce, přeložila do češtiny praktickou příručku Průvodce horskou a cestovní medicínou (145 stran) francouzského lékaře urgentní medicíny a mezinárodně uznávaný experta horské medicíny a alpské záchrany ze Chamonix Dr. Emanuela Cauchyho. Podrobnou recenzi napsal RNDr. Jan Pala, PhD.

Úraz a onemocnění na cestě aneb Vše o pojištění a první pomoci – Outdoorové novinky 2017

Zdravotní omezení pro pobyt ve vysokých horách: Doporučení Lékařské komise UIAA

Léky do hor

V zásadě není možný, přijatelný ani přípustný přístup osob bez lékařského vzdělání k lékům na předpis. Společnost horské medicíny a Lékařská komise ČHS se této problematice soustavně věnuje. Požádali jsme o vyjádření právní oddělení Sdružení praktických lékařů ČR k problému předepisování léků laikům pro situace nouze a na 27. Pelikánově semináři v roce 2016 nás s problematikou seznámil JUDr. Jiří Žák v přednášce „Lékař a hory – právní problematika“ (Sborník přednášek, strana 813-843).

Preventivní předepisování léků na předpis pro laiky do expediční lékárny

Formulář o informovaném souhlasu a vyšetření pro vydání léků na předpis a seznam lékařů

Základní vybavení pro nouzové situace

Lékárnička do hor (zdravotnický materiál) & léky a jejich použití

Seznam léků s návodem zpracovala LK ČHS se Společností v letech 2000-2001. Před lety byl dokument z webu ČHS vyjmut, neboť se plánovala novelizace / bylo (je) uvažováno o novelizaci.

Z tohoto důvodu na webu Společnosti uvádíme přehled verzí lékárničky pro horolezce do skal a do hor:

  1. od první jednoduché verze z roku 1980,
  2. k prvnímu kompendiu ve formě dokumentu Metodické komise ČHS v roce 2000,
  3. koncept kompendia z roku 2005,
  4. zjednodušeně avšak přehledně publikovanou verzi ve Zpravodaji HUDY info v roce 2006,
  5. v současnosti na webu neuveřejněný text kompendia z roku 2007,
  6. odkaz na modernější  a čtivý text MUDr. Vladimíra Vindušky, CSc. z roku 2013

Další aktuální informace  k lékům do hor lze nalézt v Doporučeních Lékařské komise UIAA
pro lékaře a nelékaře.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/horska-nemoc/httpwww-horska-medicina-czwp-contentuploads201311horskamedicinapruvodce-pdf/

Fyziologie a aklimatizace *

Akutní horská nemoc, otok plic a mozku

Didakticky povedená historická webová stránka Mezinárodní společnost horské medicíny (ISMM) v českém překladu Akutní horská nemoc – léčení a prevence (Očkování a cestovní medicína 2016) ke stažení v PDF