24. Mezinárodní kongres lékařů horských záchranných služeb, Innsbruck 7.11.2015

01 Vzpomínka na Profesora Gerharda Floru † 22.10.2015 (Univ.-Doz. Dr. Peter Mair)

Akutní traumatologické případy

02 Znehybnění páteře – PRO: Většinou smysluplné a potřebné?

„Wirbelsäulenimmobilisation: PRO: Meist sinnvoll und notwendig?, Dr. Ernst Toferer, PD Dr. Rene Schmid

03 Znehybnění páteře – PROTI: Zřídka nutné a někdy nebezpečné?

CONTRA: Selten notwendig und manchmal gefährlich?, Dr. Matthias Haselbacher

04 Vykloubení ramene: Léčení v horském terénu

Schulterluxation: Therapie im alpinen Gelände, Prim. Univ.-Doz. Dr. Franz Kralinger

05 Poranění lebky a mozku při úrazu v horách – teorie a praxe

Schädelhirntrauma nach Alpinunfall – Theorie und Praxis, Univ.-Doz. Dr. Matthias Hohlrieder

06 Přednemocniční zástava krvácení: mechanické a farmakologické možnosti

Präklinische Blutungskontrolle: mechanische und pharmakologische Möglichkeiten, Dr. Björn Hossfeld

07 Jsou doporučení IKARu pro léčení úrazového šoku ještě aktuální?

IKAR Empfehlungen zur Therapie des traumatischen Schocks – noch aktuell? Dr. Daniel Werner

Letecká záchrana v horách

08 Noční nasazení vrtulníku: možnosti a hranice

Alpineinsätze in der Nacht – Möglichkeiten und Grenzen, Cpt. Max Kolbeck

09 Letecká záchrana – Možnosti a hranice tréninku na simulátoru

Alpine Flugrettung – Möglichkeiten und Grenzen des Trainings im Simulator, Herbert Streibel, Johannes Schiffer

10 Pacient s polytraumatem ve vrtulníku letecké záchrany

Das polytraumatisierte Alpinunfallopfer im Notarzthubschrauber, Dr. Julia Ausserer

11 Nové technické možnosti při pátracích akcích – přání a realita

Neue technische Möglichkeiten beim Sucheinsatz – Wunsch und Realität, Mag. Werner Senn

Aktuality

12 Výzva: záchrana z lanovky

Herausforderung Seilbahnbergung, Adam Holzknecht

13 Znovuoživování po úrazu ve visu

Reanimation nach Hängetrauma, Roger Filleböck & Dr. Christian Nußbickel

14 Zásahy na hranicích možností

Einsätze an der Grenze des Möglichen, Josef Auer

15 Hypotermie a polytrauma

Hypothermie und Polytrauma, Dr. Armin Berner

Symposium o lavinové medicíně EURAC

16 Podceněná naděje – kříšení prováděné laiky zachraňuje životy

Die unterschätzte Chance – Laienreanimation rettet Leben, Dr. Luca Moroder

17 Promarněná naděje – Třídění na laviništi

Die vergebene Chance – Triage am Lawinenfeld, Dr. Judith Plankensteiner

18 Přeceněná naděje – Mimotělní zahřívání po zasypání lavinou

Die überschätzte Chance – Extrakorporale Wiedererwärmung nach Lawinenunfall, Univ.-Doz. Dr. Peter Mair

19 Východisko z obtížné volby při třídění? IKAR Checklist Lavinová nehoda

Ausweg aus dem Triage Dilemma? Die IKAR-Checkliste Lawinenunfall, Dr. Fidel Elsensohn

20 Aktuální zprávy: Doporučení Evropské rady pro resuscitaci pro podchlazení a lavinovou medicínu

Breaking News – ERC Empfehlungen Hypothermie und Lawinenmedizin, Univ.-Doz. Dr. Hermann Brugger

21 Panelová diskuse: Vyhlídky lavinové medicíny zítřka – umění možného

Runder Tisch: Ausblick auf die Lawinenmedizin von morgen – die Kunst des Möglichen, Univ.-Doz. Dr. Hermann Brugger,
Dr. Fidel Elsensohn

Podrobná zpráva bude následovat. Zvukový záznam přednášek je k disposici.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/24-mezinarodni-kongres-lekaru-horskych-zachrannych-sluzeb-innsbruck-7-11-2015/