29. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“ 26. – 28. 10. 2018

na stránku semináře doplněny další 3 prezentace:

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/29-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-26-28-10-2018-2/