Auerbachova medicína divočiny – 7. vydání – 2631 stran – 2016

28. 11. 2016 zahájí Amazon prodej nové „bible“ medicíny divočiny
„Auerbach´s Wilderness Medicine“
(v edici Kindle lze stáhnout již dnes).

Velkolepý dvoudílný opus o 2631 stranách v letošním již 7. vydání pojednává v 17 částech a 126 kapitolách o všech aspektech medicíny v extrémních podmínkách: ve vysokých horách, v chladu a horku, o popáleninách – ohni – záření, o úrazech, o napadení zvířaty, hmyzem a jinými živočichy, o nemocech přenosných ze zvířat na člověka, o záchraně a přežití, rostlinách a houbách, o námořním lékařství, potápění, hyperbarické medicíně, napadení mořskou havětí včetně jejích jedovatých účinků, cestovní medicíně a expedicích, o medicíně katastrof a humanitární pomoci, o živlech přírodních i pohromách způsobených člověkem, o potravinách a vodě, zvláštnostech dětského a ženského organismu a problematice stáří, fyziologii zátěže a tréninku, o sportech včetně canyoningu a soutěží v extrémních podmínkách, pohybu ve všelikých dopravních prostředcích, o vybavení do divočiny a potřebných speciálních znalostech, například podávání kyslíku, telemedicíně, komunikacích, navigaci, lanové a uzlové techniky, ultrazvuku v divočině, oblečení aj., také o výchově, etice a výzkumu. Vše s četnými odkazy, např. Kapitola 2 – High-altitude Medicine má 502 citací – a doplněno velkým množstvím přehledů, obrázků, tabulek a grafů, odkazů na video nahrávky.

Navíc, jako při předchozím vydání, přístup k celé publikaci on-line na webu nakladatelství Elsevier https://expertconsult.inkling.com/read/

Editor profesor PAUL S. AUERBACH MD, MS, FACEP, MFAWM, FAAEM z kalifornské Stanfordovy univerzity, koeditoři profesoři TRACY A. CUSHING, MD, MPH (University of Colorado School of Medicine Aurora, Colorado) a N. STUART HARRIS, MD, MFA, FRCP (Edin) (Harvard Medical School Boston, Massachusetts).

Mezi 246 přispěvovateli chybí jen velmi málo nejznámějších vědců a autorů z oblasti výškové medicíny a fyziologie a urgentní záchrany v horách.

International Standard Book Number: 978-0-323-35942-9. Printed in United States of America. www.elsevier.com.

Auerbach, Paul S.; Cushing, Tracy A; Harris, N. Stuart. Auerbach’s Wilderness Medicine (Kindle Locations 1734-1735). Elsevier Health Sciences. Kindle Edition.

 

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/auerbachova-medicina-divociny-7-vydani-2631-stran-2016/