ICAR-MED Alpine Emergency Medicine Commission

ICAR-MED Alpine Emergency Medicine Commission

má vlastní webovou stránku http://www.icar-med.com

K dohledání jsou všechna zpracovaná doporučení Lékařské komise ICARu od roku 1996

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/icar-med-alpine-emergency-medicine-commission/