Lavinová medicína – update 2016. Medicínske poznámky k záchrane z lavín – stav k r. 2016

Z článku v rakouské ročence připravil stručný výtah MUDr. Igor Miko

Medicínske poznámky k záchrane z lavín – stav k r. 2016

Súhrn. Z nedávno publikovaných štúdií vyplýva, že napriek odborným odporúčaniam sa do nemocníc dostáva stále veľa osôb so zastavením srdca a obehu v dôsledku udusenia v lavíne, za účelom mimotelovému ohrevu a oživovania. Tiež, že sa behom transportu strácajú informácie nevyhnutné pre ich správne vytriedenie. (Ako príklad slúži autorom lavína z 12. Marca 2016, v Ahrntalu v Južnom Tirolsku, so šiestimi mŕtvymi a iba jedným preživším – viď ďalej).

V roku 2015 prepracoval  ERC (European resuscitation Council) dovtedy platné odporúčania prvej pomoci v predklinickej fáze starostlivosti o zasypaných lavínou, publikované ako algoritmus. Hranice pre pokračujúcu resuscitáciu a transport do nemocnice kvôli mimotelovému ohrevu upravil pre dĺžku zasypania z 35 na 60 min.; pre teplotu v telesnom jadre z 32 na 30 °C; pre kálium v sére z 12 na 8 mmol/l. Dále:

Podľa: Hermann Brugger, Fidel Elsensohn, Matthias Hofer, Christian Masoner, Claudio Gecele, Werner Beikircher, Peter Paal; Lawinenmedizin 2016 – ein Update, Jahrbuch 2016, str.11-24 (Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin), stručný výber – Igor Miko, jan. 2017.

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/lavinova-medicina-update-2016-medicinske-poznamky-k-zachrane-z-lavin-stav-k-r-2016/