Mezinárodní konference horské medicíny – 20 Jahre Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin e.V 11. – 13. 11. 2016 Garmisch-Partenkirchen

http://www.bexmed.de/tl_files/bexmed/Tagung/Programm_Gipfeltreffen_Bexmed_2016.pdf

 

Mezinárodní konference horské medicíny

– zasedání Německé společnosti pro horskou a expediční medicínu (20 let Společnosti)

a Rakouské společnosti pro alpskou a výškovou medicínu,

Dorint Sporthotel, Garmisch-Partenkirchen, 11. – 13. 11. 2016

 Konferenci organizovala Německa společnost pro horskou a expediční medicínu (BExMed) jako společnou akci Rakouské a Německé společnosti horské medicíny s programem:

Úspěch a ztroskotání na nejvyšších horách světa (David Göttler, Neubiberg)

Nejnovější informace horské akutní medicíny

1.      Aktuality lavinové medicíny (Hermann Brugger, Bozen)

2.      Náhodné podchlazení – nejdůležitější novinky z kliniky a výzkumu (Peter Paal, Salzburg)

3.      Rizikové faktory akutní horské nemoci (Peter Bärtsch, Zürich)

Přednášky laureátů výzkumných cen 2010 – 2015

4.      Selhání endoteliální Glycocalyx jako příčina vzniku otoků při pobytu ve velké výšce (Juliane Wurm, Köln)

5.      Úraz ve visu – suspenzní syndrom (Simon Rauch, Bozen)

6.      HAMSTR – High Altitude Metabolic Syndrom Treatment. Léčení výškového metabolického syndromu v hypobarické hypoxii s cílem upravit rizikových faktorů u pacientů s metabolickým syndromem (Rainald Fischer, München)

7.      Vliv intermitentní normobarické hypoxie na vývoj tělesné hmotnosti u obezity (Rainald Fischer, München)

8.      Dechový vzorec a potenciální plicní komplikace během a po úplném zasypání lavinou (Giacomo Strapazzon, Bozen)

Lidské reakce na výzvu

9.      Po zemětřesení v Nepálu (Buddha Basnyat, Kathmandu)

10.  Léky při sportu v horách: užívání a zneužívání (Wolfgang Schaffert, Siegsdorf)

Úspěšné sestupy a výstupy – lidské chování v horách

11.  Rozhodování v horách – faktor člověk (Martin Schwiersch, Marktoberdorf)

12.  Rozhodování v údolí (Martin Burtscher, Innsbruck)

13.  Učit se z katastrof (Oswald Oelz, Wernetshausen)

Workshop Lavinová nehoda

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/mezinarodni-konference-horske-mediciny-20-let-deutsche-gesellschaft-fur-berg-und-expeditionsmedizin-e-v-11-13-11-2016-garmisch-partenkirchen/