Mezinárodní kongres lékařů horských záchranných služeb v Innsbrucku 9. 11. 2019

Již po 26. se letos 9. listopadu v Innsbrucku sejdou horští záchranáři na mezinárodním kongresu

26. INTERNATIONALE BERGRETTUNGSÄRZTETAGUNG,

aby pojednali o aktuálním vývoji akutní medicíny v extrémních podmínkách (program a registrace).

 

Kriticky budou hodnotit léčebné postupy, přičemž si položí otázky:

 • zda ještě existují indikace pro mechanické křísící přístroje?
 • zda koniotomie v terénu je iluzí anebo život zachraňující léčebnou možností?
 • zda podání fetanylu ústní sliznicí je účinnou a bezpečnou analgezií?
 • a použití pásu pro rychlou stabilizaci pánve (SAM junkční turniket, Beckenschlinge, SAM Pelvic Sling) je smysluplné a spolehlivé?

 

V dalším tematickém bloku o novinkách a aktuálních směrech vývoje akutní medicíny se bude diskutovat:

 • o základech a prvních zkušenostech s inhalační analgezií methoxyfluranem,
 • o vystřízlivění po velkých očekáváních od používání laryngálního tubusu a laryngální masky,
 • o použití léků při kříšení – zda pouze nové studie anebo také relevantní pro praxi?,
 • je Krev a plasma v přednemocniční protišokové léčbě „Ready for Use“?,
 • zda je pro záchranáře možné a/nebo nutné se naučit vyšetřovat v terénu ultrazvukem?

 

Sekce o novinkách a aktualitách v alpské akutní medicíně

přinese informace o klimatické laboratoři „TerraXCube“ pro simulaci prostředí akutní horské medicíny, o lezeckém úrazu v jižní stěně Marmolady a další.

V sekci „Akutní medicína v extrémních podmínkách“ čekají účastníky sdělení:

 • Hromadný úraz v Alpách – Pigne d´Arolla 2018.
 • Akutní medicína před milionovým publikem – Světový pohár Gröden.
 • Právo na záchranu, povinnost pomoci! – Co má zákon na mysli?
 • Video z mobilního telefonu na sociálních sítích – nová výzva pro každého zachránce.
 • Akutní medicína v záchraně v jeskyních.

 

Součástí kongresu jsou i semináře a praktika:

Seminář o letecké záchraně

 • „Lékař letecké záchrany při zásahu v horách – ve správný čas na správném místě.
 • Zvýší rychlá záchrana bez ošetření lékařem bezpečnost letecké posádky?
 • Jak nebezpečná je rychlá záchrana na laně bez ošetření lékařem ve skutečnosti?
 • Je základní životní pomoc při úrazu (Basic Trauma Life Support) volbou na kterou se zapomnělo?
 • I v náročném horském prostředí je hodně možností!
 • Náš postup při zajištěné práci v exponovaném terénu.
 • Kasuistiky a panelová diskuse.

 

Seminář „Záchrana na laně – je maximální terapie také optimální terapií?

 • Pro: Intubace na místě před transportem na laně.
 • Proti: Intubace je možná a má smysl až po záchraně na laně.
 • V podvěsu nebo naviják – znamená pro lékaře rozdíl?
 • Diskuse a kulatý stůl.

 

Seminář „High Tech a digitalizace při záchranné akci v horách: Možnost a hranice“

Workshop: Taktika alpské medicíny (pro záchranáře).

Workshop: Ošetření úrazu v alpském terénu (pro lékaře).

Workshop: Reanimace a Megacodetraining (pro lékaře).

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/mezinarodni-kongres-lekaru-horskych-zachrannych-sluzeb-v-innsbrucku-9-11-2019/