Mountain Emergency Medicine 2021

Od 25. 2. 2021 je k disposici výsledek několikaletého úsilí Lékařská komise Mezinárodní organizace pro záchranu v horách (ICAR) Mountain Emergency Medicine (672 stran, Editorial Edra Italy 2021). Jde o první komplexní shrnutí aktuálních postupů pro záchranu v horách zpracované na základě nejnovějších poznatků.

Adv_MEM

Amazon

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/mountain-emergency-medicine-2021/