Podchlazení – novinky. Vzkříšení z 11,8 °C: Existuje pro člověka dolní hranice?

Lékaři Tomasz Mroczek, Marcin Gladki a Janusz Skalski z oddělení dětské hrudní chirurgie v Krakově referují* o úspěšném oživení 27měsíčního batolete, u něhož při přijetí zaznamenali rektální teplotu 12,6 °C (došlo k dalšímu poklesu na 11,8 °C, after-drop), a to bez následného významnějšího neurologického postižení v průběhu následujících 5 letech.

Téměř nahé dítě strávilo časně ráno nejméně 5 hodin venku při nočních teplotách -7 °C, bylo nalezeno bez známek života s fixovanými rozšířenými zornicemi. K připojení na veno-arteriální mimotělní membránovou oxygenaci (ECLS, ECMO) došlo po sternotomii a centrální kanylaci, po 2 hodinách od nálezu dítěte. Před připojením trvala resuscitace 127 minut od nálezu v terénu, doba na ECMO byla 23 hodin. Po zahřátí na 17 °C se na dosud nulové linii na EKG objevily první známky srdeční činnosti. Chlapce propustili po 64 dnech, přetrvává jen nepatrná porucha jemné motility.

Autoři upozorňují, že ani tělesná teplota blízká 10 °C by neměla být kontraindikací pro rozhodnutí o zahájení resuscitace a zahřívání ECMO. Navíc to znamená, že pokyny nebo algoritmus by neměly indikovat nejnižší teplotu vůbec, uvádějí aktualizované klinické zásady pro přednemocniční diagnostiku a léčení náhodné hypotermie vypracované společností Wilderness Medical Society z roku 2019**.

*Successful resuscitation from accidental hypothermia of 11.8°C: where is the lower bound for human beings? Mroczek T, Gladki M, Skalski J. Eur J Cardiothorac Surg. 2020 Nov 1;58(5):1091-1092. doi: 10.1093/ejcts/ezaa159. PMID: 33084865

** Dow J, Giesbrecht GG, Danzl DF, Brugger H, Sagalyn EB, Walpoth B et al. Wilderness Medical Society clinical practice Guidelines for the out of hospital evaluation and treatment of accidental hypothermia: 2019 update. Wilderness Environ Med 2019;30: S47–69.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/podchlazeni-novinky-vzkriseni-z-118-c-existuje-pro-cloveka-dolni-hranice/