Preaklimatizace na výškovou hypoxii – Lékařská komise UIAA v Bolzanu 2019

Preaklimatizace na výškovou hypoxii – nedostatek kyslíku – ve velehorských výškách spočívá v pobytu člověka v podmínkách simulujících pobyt ve vyšších nadmořských výškách, a to před zamýšlenou cestou do velehor. Napodobení takového prostředí lze dosáhnout buď pobytem v barokomoře (se skutečně sníženým atmosférickým tlakem, který způsobuje zředění vzduchu), anebo v běžném prostředí (v normobarické hypoxii) dýcháním vzduchu se sníženou koncentrací kyslíku, a to buď v uzavřeném (hypoxickém) stanu, anebo z dýchacího přístroje.  Dále

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/preaklimatizace-na-vyskovou-hypoxii-lekarska-komise-uiaa-v-bolzanu-2019/