PROGRAM 27. Pelikánova semináře „Aktuální problémy horské medicíny“ 29.-30.10. 2016

Program 2016 zaslala MUDr. Jana Kubalová

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/program-27-pelikanova-seminare-aktualni-problemy-horske-mediciny-29-30-10-2016/