První pomoc po vyproštění z visu na laně

– v 21. století platí: Je-li pacient při vědomí, má pohybovat dolními končetinami, aby se zvýšil žilní návrat a zabránilo synkopě. Při kolapsu či bezvědomí položíme, případně zahájíme kříšení a bráníme podchlazení (Wilderness Medical Society 2011). MUDr. Igor Miko přeložil ze zpravodaje Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny Alpinmedizinischer Rundbrief 2019 August článek o účincích volného visu na lidský organismus: Syndrom z visu.

Dřívější doporučení neukládat pacienta po vyproštění z visu do vodorovné polohy a udržovat jej po určitou dobu ve vzpřímené / šikmé poloze nebylo nikdy doloženo důkazy splňujícími kritéria evidence based medicine (EBM), 2016.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/prvni-pomoc-po-vyprosteni-z-visu-na-lane/