SARS-CoV-2 & COVID-19 v horských sportech: rizika a doporučení

V reakci na nejednotu a nesmírně rozdílná omezení pro horské sporty vyvolaná šířením infekce SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 zpracovali tři členové Mountaineering Scotland s mezinárodním týmem a horolezci z Evropy a Severní Ameriky přehled problematiky*. Za Lékařskou komisi UIAA se na zpracování podílel Dr. med. Urs Hefti, prezident UIAA Medical Commission.

Práce odpovídá na otázky:

    1. Co jsou SARS-CoV-2 a COVID-19?
    2. Jak dochází k přenosu viru SARS-CoV-2 a jaká jsou specifická rizika při sportu v horách?
    3. Která COVID-19 zmírňující opatření se týkají horských sportů a lze je použít v Evropě a Severní Americe?
    4. Jaká jsou důkazy podložená doporučení a jak zabránit infekci SARS-CoV-2 především při sportování v horách?

Celý text – SARS-CoV-2, COVID-19 & mountain sports: specific risks, their mitigation and recommendations for policy makers byl z důvodu naléhavosti tématu publikovaný před recenzí online 6. 11. 2020. Souhrn článku zde.

Shrnutím tématu jsou následující dvě tabulky a dva vývojové diagramy:

Další doporučená literatura

Doporučení České společnosti tělovýchovného lékařství publikované 2. 11. 2020

DOPORUČENÝ POSTUP PRO NÁVRAT KE SPORTU PO PRODĚLANÉ INFEKCI COVID19 (Odborné stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství)

Mountain Rescue During the COVID-19 Outbreak: Considerations and Practical implicatons.
Domenico Massullo, MD, Silvia Fiorelli, MD, Patrizio Rubcich, MD, Domenico Romano, DNP, Gianluca Facchetti, MD. Wilderness & Environmental Medicine, https://doi.org/10.1016/j.wem.2020.09.003

Algoritmus postupu při záchranné akci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podle výše vedených pramenů zpracoval MUDr. Ivan Rotman, Společnost horské medicíny,
UIAA Medical Commission CM, 11. 11. 2020

Download&Print

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/sars-cov-2-covid-19-v-horskych-sportech-rizika-a-doporuceni/