Udělejte si test znalostí z lavinové medicíny

Jaké je správné pořadí rozhodovacích kritérií pro postup při záchraně zasypaných lavinou podle algoritmu MedCom ICARu (Avalanche Victim Resuscitation Checklist, AVReCh)?

Urči číslo pořadí:

Správné odpovědi: zde anebo zde

Dr. Giacomo Strapazzon a spolupracovníci publikovali 1. března 2018 studii o úspěšnosti výuky směrnici ICARu pro postup při záchraně zasypaných lavinou na 8 standardizovaných kurzech. Úspěšnost správných odpovědí na výše uvedené otázky se u 193 účastníků se zvýšila ze 40% (před výukou) na 75 % po jednohodinové výuce…[Wilderness & Environmental Medicine 29, 2018, 1: 56-60)].
Studie* byla přístupná do 17. 4. 2018 na adrese https://authors.elsevier.com/a/1WdkW3risAwHET

  • Knihovna Společnosti

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/udelejte-si-test-znalosti-z-lavinove-mediciny/