Univ.-Prof. Dr. med. Franz Berghold 1948-2023

Čas plyne a po osobnostech horské medicíny, fyziologie a záchrany v horách zůstávají jen smutek a milé vzpomínky – za posledních necelých dvacet let to byli – Dr. Michael Ward (1925-2005), Dr. Charles Houston (1913-2009), profesor Gerhard Flora (1930-2015), Dr. Bruno Durrer (1953-2016), Dr. Emmanuel Cauchy (1960-2018) a Dr. James Milledge (1930-2022).

Včerejšího dne, dne 2. května 2023, oznámila Rakouská společnost alpské a výškové medicíny (Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin) smutnou zprávu, že 30. dubna 2023 zemřel Dr. Franz Berghold:

Vážení členové ÖGAHM

obdrželi jsme smutnou zprávu, že zemřel Franz Berghold.

S Franzem jsme ztratili ústřední osobnost ÖGAHM, zakladatele Společnosti, čestného člena, dlouholetého tajemníka asociace, bývalého prezidenta, zakladatele a 26 let ředitele vysokohorského lékařského vzdělávání, iniciátora učebnice vysokohorské medicíny, a především cenného přítele a společníka.

Bohužel Franz musel odejít na svou poslední cestu příliš brzy. Je velmi politováníhodné, že jeho poslední roky od odchodu do důchodu a rozloučení s kurzy alpské medicíny byly poznamenány těžkou nemocí.

Pohřeb se uskuteční v pátek 5. května ve 14:00 v Kaprunu.

S pozdravem

Dr. Günther Sumann
prezident ÖGAHM

Franz Berghold se narodil 22. 11. 1948 ve štýrském Mürzzuschlagu, malé obci, kde Johannes Brahms v letech 1884-1885 napsal svou Symfonii č. 4 e-moll, a je mu zde věnováno muzeum.

Franz vystudoval medicínu na univerzitě ve Štýrském Hradci v roce 1973, poté pracoval do roku 1978 jako asistent v salcburských zemských nemocnicích. Od roku 1975 byl lékařem horské a letecké záchranné služby. V roce 1983 získal diplom ze sportovní medicíny, v roce 1997 diplom z urgentní medicíny a v roce 1998 diplom horské medicíny. V letech 1978 až 2014 působil jako praktický a sportovní lékař v Kaprunu. V roce 1988 se habilitoval pro obor sportovní úrazová medicína na Fakultě humanitních studií Univerzity v Salcburku, kde byl v roce 2001 jmenován profesorem. Od roku 1992 organizoval Mezinárodní kurzy horské medicíny, které v letech 2014-2017 vedl pod názvem Internationale Lehrgänge für Alpinmedizin GmbH.

Jako horolezec absolvoval od roku 1962 horské túry všech stupňů obtížnosti, včetně několika prvovýstupů ve Východních a Západních Alpách. Od roku 1967 se zúčastnil celkem 34 mimoevropských expedic a horských túr, včetně prvního přechodu Špicberků v roce 1967, výstupu na Dhaulagiri v roce 1977 a výstupu na Broad Peak v roce 1979. Od roku 1982 byl státem certifikovaným horským a lyžařským průvodcem.

Organizoval a přednášel na kongresech a sympoziích po celém světě na téma zdraví a bezpečnosti v lyžování a horolezectví, výškové medicíny, horské záchrany a problematiky úrazů – do roku 278 publikací, 19 knih, 197 znaleckých posudků, 596 odborných přednášek, 98 kongresů a organizovaných kurzů.

V roce 1988 se zúčastnil Konference Lékařské komise UIAA v Praze.

Funkce a členství v organizacích

Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin (ÖGAHM) – Past-President, člen výboru
Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin (BExMed)
International Society for Skiing Safety (ISSS) – člen výboru a rakouský delegát
International Society for Mountain Medicine (ISMM)
Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit – člen výboru
Schweizerische Gesellschaft für Gebirgsmedizin (SGGM)
Societá Italiana Medicina di Montagna (SIMM)
Medical Commission of Union Internationale des Associations d`Alpinisme (UIAA) – Past-President, prezident komise v letech 1991-1996
Wilderness Medical Society (WMS)

Připomínáme si, co o Franzovi napsal profesor Gerhard Flora, když mu v roce 2001 předával funkci prezidenta Rakouské společnosti pro alpskou a výškovou medicínu, u příležitosti jmenování Franze Bergholda profesorem:

Rozhodnutím spolkového prezidenta ze dne 6. dubna 2001 byl vyznamenán muž, který má na tento profesní titul již léta nárok.

Kariéra Franze Bergholda ze Štýrského Hradce, pro něhož se horolezectví od dětství a horská medicína zhruba od roku 1975 staly určujícím smyslem života, je neobvyklá: jako praktický lékař, lékař horské služby a autorizovaný horský a lyžařský průvodce od roku 1978 v horské obci Kaprun získal již v roce 1988 oprávnění vyučovat jako vysokoškolský učitel „Nehodologii sportu“ na univerzitě v Salcburku. Jeho habilitační práce „Teorie výzkumu nehodovosti a praxe prevence nehod v alpském lyžování“ vyšla v roce 1988 v Rakouském spolkovém nakladatelství. A jeho přednášky na téma „Výzkum nehodovosti v alpském lyžování“, konané na Institutu sportovních věd na Salcburské univerzitě od zimního semestru 1983/84, byly ve své době světovým unikátem. Kromě toho byl od roku 1977 stálým lektorem Spolkového institutu pro tělesnou výchovu v Innsbrucku (školení rakouských horských vůdců), rakouského školení profesionálních lyžařských instruktorů a rakouského školení pro získání průkazu způsobilosti k plavbě na vysokém moři a po určitou dobu byl lékařem horské záchranné služby pro Salcburk.

Ještě před svou habilitací napsal hodně přes sto publikací a osm knih o horské medicíně a v těchto prvních letech kromě pokračující publicistické činnosti organizoval také řadu dalších lékařských vzdělávacích akcí. Od roku 1985 zorganizoval 16 Kaprunských týdnů sportovních lékařů, několik mezinárodních kongresů, řadu víkendových seminářů pro alpské lékaře a 36 mezinárodních kurzů pro alpské lékaře, z nichž většinu také sám vedl. V roce 1975 založil první salcburský tým vrtulníkových lékařů, který pak pět let vedl. A byl to právě on, kdo v roce 1987 spolu s Wolfgangem Schobersbergerem a Egonem Humpelerem přišel s nápadem založit Rakouskou společnost pro alpskou medicínu, první národní sdružení horských lékařů v Evropě. Seznam jeho publikací, který dosud čítá 256 titulů, pokrývá široké spektrum alpské medicíny a výzkumu sportovních úrazů, počínaje jeho oblíbeným tématem výškové, trekové a expediční medicíny, alpské sportovní medicíny, horolezectví dětí, alpské urgentní medicíny, horské záchranné služby a letecké záchranné služby a konče výzkumem alpských úrazů a nehod.

V 16 knihách se odráží jeho rozsáhlé odborné znalosti získané během mnoha let (včetně 30 expedic a přibližně 200 horských záchranných misí), které také dokázal předat v přibližně 130 soudních posudcích a téměř 360 odborných přednáškách doma i v zahraničí.

Jako málokterý Rakušan si Berghold získal i mezinárodní uznání. V roce 1979 byl zakládajícím členem lékařské komise UIAA, které v letech 1991-1996 předsedal jako prezident. Mimo jiné byl iniciátorem vzdělávacích směrnic pro „Diplom pro horskou medicínu“, který je dnes platný po celém světě. Od roku 1993 je členem představenstva Mezinárodní společnosti pro bezpečnost lyžování. V roce 1996 obdržel prestižní „Scientific Award“ Wilderness Medical Society (USA) a od roku 2000 je také členem redakční rady časopisu Journal of High Altitude Medicine & Biology.

Rakouská společnost pro alpskou a vysokohorskou medicínu je potěšena, že se jejímu zakládajícímu iniciátorovi a současnému viceprezidentovi nyní dostalo této zasloužené akademické pocty. Blahopřejeme mu k jeho mimořádným úspěchům a k jeho neúnavnému zápalu pro další rozvoj výzkumu a výuky v oblasti vysokohorské medicíny.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/univ-prof-dr-med-franz-berghold-1948-2023/