UPDATE 2019: Akutní horská nemoc, omrzliny, podchlazení, nemoc z horka a tonutí dle medicíny založené na důkazech

V závěru roku 2019 si aktualizujeme poznatky o hlavních tématech horské medicíny a záchrany v horách podle zásad medicíny založené na důkazech ve znění doporučení vydaných Komisí pro tvorbu směrnic pro klinickou praxi (Clinical Practice Guidelines Committee) lékařské společnosti Wilderness Medical Society (WMS): prevence a léčení akutní výškové nemoci, omrzlin, podchlazení, nemoci z horka a tonutí. Supplementum December 2019 časopisu Wilderness & Environmental Medicine (Volume 30, Issue 4, Supplement) o 140 stránkách obsahuje i doporučení pro praxi při poranění páteře a míchy, přípravu pitné vody v divočině a nemocné cukrovkou. Také si lze připomenout doporučení WMS pro prevenci a postupy při lavinových nehodách z roku 2017.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/update-2019-akutni-horska-nemoc-omrzliny-podchlazeni-nemoc-z-horka-a-tonuti-dle-mediciny-zalozene-na-dukazech/