Kříšení obětí lavinových nehod – inovovaný checklist dle ERC Guidelines 2015

Inovovaný checklist pro pro kříšení obětí lavinových nehod, který respektuje poslední doporučení pro resuscitaci oběti lavinových nehod – ERC GL 2015: Kottmann A, et al. Avalanche Victim Resuscitation Checklist adaption to the 2015 ERC Resuscitation
guidelines. Resuscitation (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.resuscitation.2017.01.008

Koncept checklist znamená, že každý pacient má svou kartu, použitelnou pro poskytovatele první pomoci i lékaře. V kartě je zapracován algoritmus. Není třeba se lekat množství polí na vyobrazení checklistu, v současnosti jsou tři pole vypuštěna a zahrnuta do jiných. Karta má formát A6 a má být laminována. Bílá pole jsou pro poskytovatele první pomoci, červená pro lékaře resp. školeného záchranáře. Rozhodujícím kritériem je doba zasypání. Na zadní straně je místo pro vyplnění přítomnosti vzduchové kapsy a její velikosti a údaje o poskytovateli léčení, vysvětlivky a poznámky. Checklist musí po celou dobu zůstat u pacienta. Podrobný návod na vyplnění je předmětem školení, dle výukové prezentace. (27. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny  29. – 30. 10. 2016)

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/checklist-pro-obeti-lavinove-nehody/