Alpinmedizinischer Rundbrief 56, 2017 Jänner

Časopis Rakouské společnosti alpské a horské medicíny (Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin) a Německé společnosti horské a expediční medicíny (Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin, BExMed).

Obsahuje, kromě řady organizačních i medicínských informací, první část Doporučení Lékařské komise UIAA o užívání a zneužívání léků v horách „Drug Use and Misuse in the Mountains: A UIAA MedCom Consensus Guide for Medical Professionals“, zprávu o Konferenci horské medicíny při příležitosti 20. výročí Německé společnosti horské a expediční medicíny 11. – 13. 11. 2016 v Garmisch-Partenkirchenu, informace o kurzech horské medicíny Rakouské lékařské komory a tradičních kurzech alpské medicíny a zprávu o podzimním zasedání Mezinárodní komise pro alpskou akutní medicínu (ICAR Alpine Emergency Medicine Commission, ICAR MEDCOM).

Na Dr. med. Bruno Durrera (1953-2016) vzpomíná prezident ICAR MEDCOM Dr. med. Fidel Elsensohn, článek přeložil MUDr. Igor Miko.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/alpinmedizinischer-rundbrief-56-2017-janner/