Hyperkapnie a difuse plynů pod sněhovou lavinou

Dne 4. 3. 2014 obhájil PhDr. Michal Mašek, Ph.D. svou disertační práci „Hyperkapnie a difuse plynů pod sněhovou lavinou“. Obhajoba se konala v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity v Praze. Abstrakt v češtině (Masek-Abstrakt-CZ) a v angličtině (Masek-Abstrakt-EN).

Výzkumná práce si dala za cíl přispět k vysvětlení mechanismů, které umožňují přežití osob po zasypání lavinou…

Od základu jsou přehledně vysvětlena teoretická východiska respirační fyziologie zasypání lavinou resp. fyziologie vzduchové kapsy (lze uvést v různém pořadí): závažnost a důsledky lavinového nebezpečí a pádu laviny, statistiky příčin úmrtnosti, vznik a klasifikace lavin, možnosti předvídání pádu laviny, osud a chování lavinou stržené osoby, možnosti lokalizace a záchrany po zasypání, používání záchranných prostředků. Tyto mají charakter pomůcek jednak bránících úplnému zasypání (Avalanche Air Bag Systém (ABS), K2 Avalanche Ball), jednak prodlužujících možný pobyt pod sněhem, o jehož délce rozhoduje dýchání (AvaLung). Pomůcky první se snaží vzdorovat obrovských přírodním silám, ty druhé skýtají neméně elegantní a sofistikované řešení. Udušení ve sněhu, který může být z poloviny a více tvořen vzduchem, je totiž hlavní a nejčastější příčinou smrti.

Vzduch ve sněhu je k dýchání nevyužitelný, avšak složení sněhu umožňuje difusi plynů. Příčinou udušení není však primárně nedostatek kyslíku, nýbrž hromadění oxidu uhličitého (CO2) a hyperkapnie s následným bezvědomím a zástavou dýchání, jak si vysvětlujeme. Tento mechanismus asfyxie je označován jako asfyxie z vytěsnění (displacement asphyxia*) – nasycení okolí CO2 snižuje dostupnost kyslíku, v souhlase s rovnicí pro alveolární plyny je kyslík vytěsněn oxidem uhličitým. Ukázalo se navíc, že hyperkapnie urychluje pokles tělesné teploty při zasypání sněhem (Grissom et al., 2004).

Ne zcela zodpovězenými otázkami zůstávají dynamika fyziologických parametrů ventilace a výměny dýchacích plynů a doba, po kterou lze v lavině dýchat, tedy doba přežití do nálezu zasypané osoby a vyproštění.

Celý text posudku zde: posudek

Více o problematice zde

a také: MAŠEK, Michal a Ladislav SIEGER. Přežití pod sněhovou lavinou. Česká kinantropologie. 2011, roč. 15, č. 2, s. 33-48.

 

 


* Baum G.L. and E. Wolinsky. Textbook of Pulmonary Diseases. Vol 1. 5th ed. New York, NY: Little, Brown & Co; 1993. P. 901–906. Citováno v Radwin et al. 2001 v seznamu disertace.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/hyperkapnie-a-difuse-plynu-pod-snehovou-lavinou/