Vyšel Alpinmedizinischer Rundbrief (Nr. 59) 2018 August

Alpinmedizinischer Rundbrief Nr. 59 (AR) – letošní srpnové vydání společného pololetního zpravodaje Rakouské a Německé společnosti horské medicíny (Gemeinsames Organ der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin (ÖGAHM) und der Deutschen Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin BEXMED).

Na obálce je fotografie expedičního vedoucího Ruperta Hauera z výstupu do výškového tábora na Mount Everestu, z interview na téma srovnání „Klasické“ a „Flash“ expedice s výstupem na vrchol Everestu z Evropy za 50 resp. 29 dnů.

Prezident ÖGAHM Günther Summan v úvodníku děkuje za úspěšných 25 let kurzů Diplomu horské medicíny pod vedením profesora Franze Bergholda a horského vůdce Klause Hoie. V roce 2018 již probíhají kurzy pod organizačním vedením Mag. Reinharda Pühringera. Méně potěšující zprávou je, že již nebude vycházet ročenka Společnosti, pro kterou bylo stále obtížnější získávat příspěvky. Kompenzací mají být obsažnější pololetní zpravodaje. Závěrem G. Summan s lítostí konstatuje další zhoršení platební morálky členů Společnosti, kdy příspěvky letos nezaplatila celá třetina z ~1500 členů*.
* Nepřipomíná to něco členům české Společnosti horské medicíny?!

Z obsahu AR:

Nové (?) hranice letecké záchrany v Alpách. – Výškou podmíněné periodické dýchání – „Flash“ – nový expediční styl budoucnosti? – Praktické aspekty. – Preaklimatizace ve výškovém stanu z fyziologického hlediska. – Výběr vědeckých publikací z 1. pololetí 2018. – Organizační informace ÖGAHM a BEXMED: pozvánky na každoroční valné hromady společností spojené s odbornými konferencemi: 2. Allgäuer Bergrettungstag v Bad Hindelangu 28.-29.9.2018 a konference „Das bewegte Herz“ 16.-17. 11. 2018 v Linci. – Podrobné informace o kurzech Diplomu horské medicíny a kalendář akcí v letošním a příštím roce (za zmínku stojí např. Kurs Lawinenmedizin und Kälteschäden 2019 v termínu 23. bis 27. 1. 2019, St. Jodok am Brenner, Österreich; Kurs Expeditionsmedizin für Alpinärzte 6.-13. April 4. 2019 Wallis, Schweiz).

 

Některým tématům bychom se v blízké době rádi věnovali podrobněji.

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/vysel-alpinmedizinischer-rundbrief-nr-59-2018-august/