Ivan Rotman

Author's posts

První pomoc po vyproštění z visu na laně

– v 21. století platí: Je-li pacient při vědomí, má pohybovat dolními končetinami, aby se zvýšil žilní návrat a zabránilo synkopě. Při kolapsu či bezvědomí položíme, případně zahájíme kříšení a bráníme podchlazení (Wilderness Medical Society 2011). MUDr. Igor Miko přeložil ze zpravodaje Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny Alpinmedizinischer Rundbrief 2019 August článek o účincích volného visu na lidský organismus: Syndrom …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/prvni-pomoc-po-vyprosteni-z-visu-na-lane/

Dr. James Sibree Milledge – vše nejlepší k 90. narozeninám!

Dnes 23. srpna 2020 se dožívá 90 let Dr. James Milledge, anglický lékař, fyziolog a horolezec, jenž od druhé poloviny 20. století zásadním způsobem přispěl k vývoji horské / výškové medicíny a fyziologie. Zúčastnil se dvou nejvýznamnějších fyziologických a lékařských expedic – devítiměsíční expedice s přezimováním „Silver Hut“ = Himalayan Scientific and Mountaineering Expedition 1960-1961 a americké The American Medical Research Expedition to …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/dr-james-sibree-milledge-vse-nejlepsi-k-90-narozeninam/

Nové fyziologické a medicínské poznatky o velkých výškách do praxe

    Horská medicína stručně aneb přečtěte před cestou

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/nove-fyziologicke-a-medicinske-poznatky-o-velkych-vyskach-do-praxe/

Méně infikovaných COVD-19 ve velkých výškách – fakta a zmatky

COVID-19 a VÝŠKA Volně přístupný článek v časopisu High Altitude Medicine & Biology (Lower Incidence of COVID-19 at High Altitude: Facts and Confounders)

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/mene-infikovanych-covd-19-ve-velkych-vyskach-fakta-a-zmatky/

XIII. Světový kongres horské medicíny bude 14.-17. června 2021 v Interlakenu

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/xiii-svetovy-kongres-horske-mediciny-bude-14-17-cervna-2021-v-interlakenu/

Preaklimatizace na výškovou hypoxii – Lékařská komise UIAA v Bolzanu 2019

Preaklimatizace na výškovou hypoxii – nedostatek kyslíku – ve velehorských výškách spočívá v pobytu člověka v podmínkách simulujících pobyt ve vyšších nadmořských výškách, a to před zamýšlenou cestou do velehor. Napodobení takového prostředí lze dosáhnout buď pobytem v barokomoře (se skutečně sníženým atmosférickým tlakem, který způsobuje zředění vzduchu), anebo v běžném prostředí (v normobarické hypoxii) dýcháním vzduchu se sníženou koncentrací kyslíku, …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/preaklimatizace-na-vyskovou-hypoxii-lekarska-komise-uiaa-v-bolzanu-2019/

31. Pelikánův seminář – „Aktuální problémy horské medicíny“ 13.-15. 11. 2020

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/31-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-13-15-11-2020/

Aktuální informace pro členy Společnosti horské medicíny 2020

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/aktualni-informace-pro-cleny-spolecnosti-horske-mediciny-2020/