Bruno Durrer 1953 – 2016 (vzpomínka)

Bruno Durrer bol „horským lekárom“ v pravom zmysle slova. Nie podľa pred­lohy z televízneho seriálu, ale z vlast­ného oduševnenia pre horolezectvo a z výzvy, ktorou mu bola naliehavá me­dicína.  V tom, dovtedy lekárom sotva zaopatrenom  údolí Lauterbrunnen  (ktorému mnohí hovoria aj roklina), začal v roku 1987 pracovať ako praktický lekár, zároveň vykonávajúc aj urgentnú medicínu… ďalej

(Fidel Elsensohn,Alpinmedizinischer Rundbrief 56, 2017 Jänner, preložil Igor Miko)

 

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/bruno-durrer-1953-2016-vzpominka/