25. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, 24. – 26. 10. 2014 Teplické skály – Bischofstein

Lékařská komise Českého horolezeckého svazu, Společnost horské medicíny ČR a Medicínská komisia SHS JAMES uspořádala 25. Pelikánův seminář s programem.

Zpráva o semináři: Zpráva o 25. Pelikánově semináři 2014

Vzpomínkou jsme uctili naše kolegy lékaře MUDr. Jana Rokytu, MUDr. Petra Macholda (prvního webmastera naší stránky) a MUDr. Julja Hasíka: Vzpomínka 2014

Seznam přednášek
(ke stažení: 25. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“ 25. – 26. 10. 2014  75 MB)

01 Vzpomínka na kolegy a kamarády (MUDr. Ivan Rotman)

02 Vliv hypoxie na strukturu a hypoxii mozku (MUDr. Kristina Höschlová)

03 Vliv nadmořské výšky na psychiku (PhDr.Ing. Martin Pospíchal)

04 Ženy a děti ve výškách (MUDr. Kristina Höschlová)

05 Hypoxie a chlad – 10. Světový kongres horské medicíny – Bolzano 2014 (MUDr. I. Rotman)

06 Hypoxie a chlad – Souhrn kongresu horské medicíny – Bolzano 2014 (MUDr. K. Höschlová)

07 Lavinu neodpružíš (Martin Štourač a Karel Svoboda)

08 Lavinové nehody – nové statistiky (Mgr. Ivana Sikulová, Ph.D.)

09 Novinky v oblasti lavinové prevence (RNDr. Jan Pala, Ph.D.)

10 Zvyšují lavinové ABS batohy přežití (Martin Honzík, DiS.)

11 Tragické lavinové nehody v roce 2014 (RNDr. Jan Pala, Ph.D.)

12 Checklist pro oběti lavinové nehody (MUDr. Jana Kubalová)

13 Teplota těla a její měření při podchlazení (Ing. Ladislav Sieger, CSc.)

14 Akcidentální hypotermie – UP TO DATE (MUDr. Jana Kubalová)

15 Omrzliny – doplnění lokální léčby a Zamyšlení nad vlastní odpovědností (MUDr. J. Říhová)

16 Záchrana v bulharských horách (RNDr. Jan Pala, Ph.D.)

17 Korzikou na lyžích (Mgr. Ivana Sikulová, Ph.D. a Vlado Sikula)

18 Úrazy v horolezectví v letech 2013 – 2014 (MUDr. Lucie Bloudková)

19 Nehoda při slanění (Martin Honzík, DiS.)

20 Zástava krvácení – Tromboguard (Marie Schlemmerová)

21 Statistika nehodovosti a úrazů v Alpách (Mgr. Marie Klementová)

22 Přehled lezeckých nehod v Libereckém kraji v roce 2014 (MUDr. Martin Czinner)

23 Princip defibrilace pomocí AED (Ing. Ladislav Sieger, CSc.)

24 Defibrilace AED v algoritmu KPR a AED v Jihomoravském kraji (MUDr. Jana Kubalová)

25 Sporné otázky kříšení oběhu a dýchání – Innsbruck 2013 (MUDr. Ivan Rotman)

26 Ebola bez hranic (MUDr. Jana Kubalová)

27 Hromadná neštěstí v horách – IKAR 2014 – Lake Tahoe, USA (MUDr. Jana Kubalová)

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/25-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-24-26-10-2014-teplicke-skaly-bischofstein/