Digitalizace sborníků a příruček horské medicíny Lékařské komise Horolezeckého svazu

Lékařská komise pořádala své semináře již před rokem 1980 a její členové vytvořili množství příruček věnovaných problematice horské medicíny. Mají nejen svou historickou hodnotu, ale řada informací zůstala dodnes aktuální. Seznam není dosud úplný.

Materiály lze rozdělit do několika kategorií:

  • Úrazy a jejich prevence

Přímý odkaz na tento článek: http://www.horska-medicina.cz/digitalizace-sborniku-a-prirucek-horske-mediciny-lekarske-komise-horolezeckeho-svazu/