Akutní horská nemoc: stále unikající fenomén

Acute Mountain Sickness: The Elusive Phenotype (Profesor Justin S. Lawley, Institut für Sportwissenschaft Universität Innsbruck; Alpinmedizinischer Rundbrief Nr. 58, 2018 Jänner

V horském prostředí jsou lidé očividně vystaveni mnoha rizikům. Nebezpečí řídkého vzduchu však mnohým zůstává skryté. S výstupem do vyšších nadmořských výškách klesá barometrický tlak, a také se snižuje koncentrace kyslíku v těle. Nízké množství kyslíku mění normální rytmy mnoha orgánových systémů. Zrychluje se a prohlubuje se dýchání, rychlejší je i srdeční frekvence, častější je močení. Jiné změny nejsou tak viditelné: zvýšení aktivity sympatiku nebo zvýšení průtoku krve tkáněmi mozku, srdce a svalů, aby si udržely přísun kyslíku. Všechny tyto reakce probíhají současně a je vysoce pravděpodobné, že někteří lidé nebudou reagovat stejně jako ostatní a onemocní. Dále…

[1] Elusive: těžko postižitelný, nepolapitelný, prchavý, nezachytitelný, těžko pochopitelný/indentikovatelný, stále unikající.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/akutni-horska-nemoc-stale-unikajici-fenomen/

Záchrana z laviny – hranice možností laické kříšení po zasypání lavinou

Kamarátska pomoc pri ošetrení zasypaného lavínou (pripravil MUDr. Igor Miko) – ke stažení
(Moroder & Mair, Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin, Jahrbuch 2016*)


* v Knihovně Společnosti

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/zachrana-z-laviny-hranice-moznosti-laicke-kriseni-po-zasypani-lavinou/

Sborník z 28. Pelikánova semináře „Aktuální problémy horské medicíny“ 28. – 29. 10. 2017 a Bulletin 2017 online

78 MB

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/sbornik-z-28-pelikanova-seminare-aktualni-problemy-horske-mediciny-28-29-10-2017-a-bulletin-2017-online/

Lavinový výzkum v Čechách pokračuje – Dotazníkové šetření mezi oběťmi lavin v ČR a SR

Ačkoliv množství lavinových nehod v našich horách je minimální, oproti například Alpám či Tatrám, přesto je tato problematika předmětem výzkumu i na tuzemských univerzitách. Jedním z řešitelů této problematiky je i tým kolem profesora Roubíka a Ing. Siegera na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK a s Armádou ČR. V článku publikovaném v roce 2015 v renomovaném časopise PLoS ONE předložili důkazy, že dýchání pod sněhem je možné i při nulové tzv. vzduchové kapse, pokud jsou jinak dýchací cesty postiženého volné. Dílčí práce byla i prezentována na 23. Pelikánově semináři v roce 2012 v přednášce “Možnosti dýchání pod sněhovou lavinou” (Ladislav Sieger, Michal Mašek).

Důležitou otázkou zůstává: jaké faktory dýchání pod sněhem limitují? I  další světoví odborníci se touto otázkou zabývají a jistě je před námi ještě dlouhá cesta k pochopení tohoto problému a k možnému uplatnění závěrů experimentů do lavinové prevence a praxe.

V současné době pracovní skupina “non-konvenční ventilace” na Katedře biomedicínské techniky připravuje sérii dalších pokusů a v souvislosti s jejich designem byl vypracován dotazník, zabývající se přímo zkušenostmi zasypaných s dýcháním do sněhu a s úrovní fyzické aktivity v okamžiku stržení sněhovou masou.

Aby měl dotazník odpovídající výpovědní hodnotu, je třeba získat co nejvíce probandů z řad sportovců, kteří lavinovou nehodu prožili. Proto budeme velmi vděční za pomoc při šíření tohoto dotazníku a hledání dalších potenciálních probandů. Podmínkou je, aby si zasažený na událost alespoň částečně pamatoval. Navíc předmětem výzkumu nejsou ti, kteří se s lavinou “pouze sklouzli” po jejím povrchu, nýbrž měli zasypanou hlavu – tedy dotyčný byl nucen alespoň po nějaký čas dýchat do sněhu. Dotazník je anonymní, i když uvítáme i kontaktní údaje pro případ doplňujících otázek.

Odkaz na elektronickou verzi dotazníku zde

Předem velmi děkujeme za spolupráci a s případnými dotazy, náměty a připomínkami se prosím obracejte na email lenhorakova@email.cz

MUDr. Lenka Horáková

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/lavinovy-vyzkum-v-cechach-pokracuje-dotaznikove-setreni-mezi-obetmi-lavin-v-cr-a-sr/

Jahrbuch 2017 – Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/jahrbuch-2017-osterreichische-gesellschaft-fur-alpin-und-hohenmedizin/

28. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“ 28. – 29. 10. 2017, Terchová, Malá Fatra – PŘEDNÁŠKY A PREZENTACE

Medicínska komisia SHS JAMES, Lékařská komise ČHS a Společnost horské medicíny

XXVIII. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“, 28. – 29. 10. 2017, Terchová, Malá Fatra

Seznam prezentací

ZPRÁVA O SEMINÁŘI Lenky Horákové a Jany Kubalové

REPORTÁŽ ZE SEMINÁŘE od Lenky Horákové a Jana Paly

Připravujeme každoroční sborník ze semináře

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/28-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-28-29-10-2017-terchova-mala-fatra-prednasky-a-prezentace/

28. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“ 28. – 29. 10. 2017, Terchová, Malá Fatra – ZPRÁVA O SEMINÁŘI

ZPRÁVA O SEMINÁŘI Lenky Horákové a Jany Kubalové

REPORTÁŽ ZE SEMINÁŘE od Lenky Horákové a Jana Paly:

http://www.mountainski.cz/740/28-pelikanuv-seminar-v-male-fatre-byl-plny-novinek-ze-zimni-horske-mediciny

Připravujeme sborník přednášek

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/28-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-28-29-10-2017-terchova-mala-fatra-zprava-o-seminari/

28. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské medicíny“ 28. – 29. 10. 2017, Terchová, Malá Fatra – PROGRAM

Dobrý deň, priatelia,

ospravedlňujem sa za oneskorenie a v prílohe zasielam program prednášok 28. Pelikánovho seminára, ktorý sa bude konať 28. – 29. 10. 2017 v Chate vo Vyhnanej (Terchová, miestna časť Štefanová).

Účastnícky poplatok je 10,- EUR, prednášajúci ho neplatia.

V zmysle zaslaných prihlášok je zaistené ubytovanie a stravovanie od 27.- 29.10. Ak od odoslania prihlášky nastali nejaké zmeny vo Vašich požiadavkách, zašlite ich prosím čo najskôr emailom na moju adresu (rokfalusy@stonline.sk).  Ubytovanie je za 10,- EUR za osobu a noc, stravovanie je možné od večere 27., v sobotu 28. raňajky, obed a večera, 29.  raňajky a obed (aj jednotlivo podľa Vašich potrieb) v cene 4,- EUR za jedno jedlo.

Platba za ubytovanie, stravovanie a účastnícky poplatok bude vyberaná na mieste pri prezentácii pred začiatkom seminára, je možná iba v hotovosti v mene EURO. Pokladníka poteší, ak budete mať k dispozícii presnú čiastku 🙂 .

Prajeme šťastnú cestu a tešíme sa na stretnutie  v Malej Fatre.

S pozdravom

za Medicínsku komisiu Slovenského horolezeckého spolku JAMES Ing. Juraj Rokfalusy

PŘIHLÁŠKA

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/28-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-28-29-10-2017-terchova-mala-fatra-program/

Medicína na sjezdovce neznamená jen létání ve vrtulníku, říká lékařka z letecké záchranky v Alpách

Interview s MUDr. Kristinou Höschlovou na Aktualne.cz

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/medicina-na-sjezdovce-neznamena-jen-letani-ve-vrtulniku-rika-lekarka-z-letecke-zachranky-v-alpach/

MEZI NEBEM A HORAMI od Kristiny Höschlové vychází zítra (Galén)

Mezi nebem a horami

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/mezi-nebem-a-horami-od-kristiny-hoschlove-vychazi-zitra-galen/