ICAR-MED Alpine Emergency Medicine Commission

ICAR-MED Alpine Emergency Medicine Commission

má vlastní webovou stránku http://www.icar-med.com

K dohledání jsou všechna zpracovaná doporučení Lékařské komise ICARu od roku 1996

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/icar-med-alpine-emergency-medicine-commission/

Web Společnosti horské medicíny doplněn

Web Společnosti horské medicíny doplněn o Kongresový kalendář – Kalendář akcí Lékařské komise UIAA, ICAR a některých akcí věnovaných horské medicíně doma a v zahraničí, kde si mohou členové SHM doplňovat účast na akcích věnovaných horské medicíně a fyziologii a záchraně v horách. Evidence je vedena od roku 1976. Příspěvky lze zasílat na adresu info@horska-medicina.cz

Mezinárodní kongres lékařů horských záchranných služeb v Innsbrucku 9. 11. 2019

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/web-spolecnosti-horske-mediciny-doplnen/

Aktualizace – 30. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské mediciny“ 25.-27. 10. 2019

Aktualizovaná pozvánka na 30. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské mediciny“ 25.-27. 10. 2019

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/aktualizace-30-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-25-27-10-2019/

Horská medicína na Horolezeckém festivalu Český ráj – Zámek Svijany 20.-22. 9. 2019: Besedy s MUDr. Vladimírem Noskem

Horská medicína

na Horolezeckém festivalu Český ráj – Zámek Svijany 20.-22. 9. 2019:

 

Besedy

MUDr.

Vladimírem Noskem

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/horska-medicina-na-horolezeckem-festivalu-cesky-raj-zamek-svijany-20-22-9-2019-besedy-s-mudr-vladimirem-noskem/

30. Pelikánův seminář „Aktuální problémy horské mediciny“ 25.-27. 10. 2019

Členům Společnosti horské medicíny:

Dne 16. 9. 2019 zveřejnil Český horolezecký svaz pozvánku a přihlášku na 30. Pelikánův seminář 25.-27. 10. 2019.

https://www.horosvaz.cz/metodika-medicina/pozvanka-na-30-rocnik-pelikanova-seminare/?fbclid=IwAR3ZtHsoTUF22pbErE1z3lsapTDRCx-3F4zZBlP7IMjjCt00sLvl3UdnVvw

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/30-pelikanuv-seminar-aktualni-problemy-horske-mediciny-25-27-10-2019/

Mezinárodní kongres lékařů horských záchranných služeb v Innsbrucku 9. 11. 2019

Již po 26. se letos 9. listopadu v Innsbrucku sejdou horští záchranáři na mezinárodním kongresu

26. INTERNATIONALE BERGRETTUNGSÄRZTETAGUNG,

aby pojednali o aktuálním vývoji akutní medicíny v extrémních podmínkách (program a registrace).

 

Kriticky budou hodnotit léčebné postupy, přičemž si položí otázky:

 • zda ještě existují indikace pro mechanické křísící přístroje?
 • zda koniotomie v terénu je iluzí anebo život zachraňující léčebnou možností?
 • zda podání fetanylu ústní sliznicí je účinnou a bezpečnou analgezií?
 • a použití pásu pro rychlou stabilizaci pánve (SAM junkční turniket, Beckenschlinge, SAM Pelvic Sling) je smysluplné a spolehlivé?

 

V dalším tematickém bloku o novinkách a aktuálních směrech vývoje akutní medicíny se bude diskutovat:

 • o základech a prvních zkušenostech s inhalační analgezií methoxyfluranem,
 • o vystřízlivění po velkých očekáváních od používání laryngálního tubusu a laryngální masky,
 • o použití léků při kříšení – zda pouze nové studie anebo také relevantní pro praxi?,
 • je Krev a plasma v přednemocniční protišokové léčbě „Ready for Use“?,
 • zda je pro záchranáře možné a/nebo nutné se naučit vyšetřovat v terénu ultrazvukem?

 

Sekce o novinkách a aktualitách v alpské akutní medicíně

přinese informace o klimatické laboratoři „TerraXCube“ pro simulaci prostředí akutní horské medicíny, o lezeckém úrazu v jižní stěně Marmolady a další.

V sekci „Akutní medicína v extrémních podmínkách“ čekají účastníky sdělení:

 • Hromadný úraz v Alpách – Pigne d´Arolla 2018.
 • Akutní medicína před milionovým publikem – Světový pohár Gröden.
 • Právo na záchranu, povinnost pomoci! – Co má zákon na mysli?
 • Video z mobilního telefonu na sociálních sítích – nová výzva pro každého zachránce.
 • Akutní medicína v záchraně v jeskyních.

 

Součástí kongresu jsou i semináře a praktika:

Seminář o letecké záchraně

 • „Lékař letecké záchrany při zásahu v horách – ve správný čas na správném místě.
 • Zvýší rychlá záchrana bez ošetření lékařem bezpečnost letecké posádky?
 • Jak nebezpečná je rychlá záchrana na laně bez ošetření lékařem ve skutečnosti?
 • Je základní životní pomoc při úrazu (Basic Trauma Life Support) volbou na kterou se zapomnělo?
 • I v náročném horském prostředí je hodně možností!
 • Náš postup při zajištěné práci v exponovaném terénu.
 • Kasuistiky a panelová diskuse.

 

Seminář „Záchrana na laně – je maximální terapie také optimální terapií?

 • Pro: Intubace na místě před transportem na laně.
 • Proti: Intubace je možná a má smysl až po záchraně na laně.
 • V podvěsu nebo naviják – znamená pro lékaře rozdíl?
 • Diskuse a kulatý stůl.

 

Seminář „High Tech a digitalizace při záchranné akci v horách: Možnost a hranice“

Workshop: Taktika alpské medicíny (pro záchranáře).

Workshop: Ošetření úrazu v alpském terénu (pro lékaře).

Workshop: Reanimace a Megacodetraining (pro lékaře).

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/mezinarodni-kongres-lekaru-horskych-zachrannych-sluzeb-v-innsbrucku-9-11-2019/

Lavinová a expediční medicína, poškození chladem

Kurzy lavinové medicíny, poškození chladem, expediční medicíny v zimě a v létě

Německá společnost horské a expediční medicíny – Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin e.V. – nabízí členům naší Společnosti možnost zúčastnit se jejich kurzů v Rakousku, Švýcarsku a Itálii v roce 2020:

Kurs Lawinenmedizin und Kälteschäden 2020, 22. bis 26. Januar 2020, St. Jodok am Brenner, Österreich program a přihláška

Winterkurs Expeditionsmedizin für Alpinärzte 2020, 18. bis 25. April 2020 im Wallis, Schweiz

Der Kurs wird von der UIAA International Climbing and Mountaineering Federation, der ICAR International Commission for Alpine Rescue und der ISMM International Society of Mountain Medicine für die Ausbildung Expedition and Wilderness Medicine anerkannt.
program a přihláška

Sommerkurs Expeditionsmedizin für Alpinärzte 2020, 13. bis 20. Juni 2020, Vermiglio Trentino, Italien

Der Kurs wird von der UIAA International Climbing and Mountaineering Federation, der ICAR International Commission for Alpine Rescue und der ISMM International Society of Mountain Medicine für die Ausbildung Expedition and Wilderness Medicine anerkannt.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/lavinova-a-expedicni-medicina-poskozeni-chladem/

100 let: Sir Edmund Hillary KG ONZ KBE (20. července 1919 – 11. ledna 2008)

100 let: Sir Edmund Hillary KG ONZ KBE (20. července 1919 – 11. ledna 2008)

Dnes, 20. července uplynulo 100 let od narození Edmunda Hillaryho, včelaře a horolezce, cestovatele, spisovatele, diplomata a filantropa.

„Nad námi nic než nebe“, píše o výstupu na Edmunda Hillaryho
a Tenzinga Norgaye na Mount Everest novozélandský novinář, spisovatel a historik Vaughan Yarwood, poradce pro komunikaci zúčastněných stran z Aucklandské univerzity, v březnu roku 2008 v 90. vydání New Zealand Geographic. Oba horolezci, s 18 kg batohy (dnes by horolezci nesli jen asi 7 kg), dosáhli na JV hřebenu výšku 8530 m. „Nevěděli jsme, zda je pro člověka možné dosáhnout vrcholu Mount Everestu“, řekl Hillary. „A dokonce s kyslíkem, který jsme používali, jsme si nebyli jisti, zda na vrcholu nepadneme mrtví nebo něco podobného“ [1].
V 11 hodin 30 minut 29. května 1953 vystoupili na nejvyšší místo na světe – 8 848 m – tak vysoko, jak jen je možné, aniž by zemi opustili.
S typickou skromností Hillary zlehčil výkon slovy, že byl jen ve správný čas na správném místě [1].

V roce 2013 byl zveřejněn Hillaryho dopis, který 20. 5. 1953 napsal rodině domů na Nový Zéland ze základního tábora pod Everestem; devět dní před dosažením vrcholu připustil, že by při výstupu mohl zemřít. V dopisu vyslovil poslední přání: „Máme před sebou obrovský úkol“, psal svému bratrovi Rexovi. „Naše kyslíkové přístroje jsou stále dost experimentální, takže nezapomeňte – pokud se něco pokazí – moje dvě hlavní přání jsou, aby bylo postaráno o matku a moje himálajské vybavení by měl dostat New Zealand Alpine Club. Jakkoli to zní morbidně, přes to všechno budu v listopadu při demarování (preventivní metoda k zabránění rojení včel)“ [2].

Yarwood líčí Hillaryho: „… stal se – i když nevědomě – ztělesněním ctnosti, vlastností a hodnot, které uznávali a přijali Novozélanďané. Dobyvatel Everestu byl drsný, přímočarý, upřímný a věrný. Nepředstíral. Hovořili za něj skutky, ne slova. Spolehlivý. Odvážný. Praktický. Se železnou vůlí. Později se také ukázal jako oddaný rodině, se zvráceným smyslem pro humor a jako neochvějný přítel pro ty, kteří jej potřebovali. Projevila se také jeho překvapivá zranitelnost. A poznání, že je člověk z masa a kostí, vystavený stejným strastem a ranám osudu, kterým čelíme všichni, jej vetknulo do duše národa ještě pevněji [1].

Výstup na Everest znamenal začátek Hillaryho celoživotního humanitárního úsilí v šerpským severovýchodním Nepálu.

World Book Encyclopedia sponzorovala Hillaryho expedici The Himalayan Scientific and Mountaineering Expedition of 1960-61, jež zkoumala dlouhodobé účinky velké výšky a nízkých teplot na lidskou výkonnost v laboratoři zbudované ve výšce 5 800 m. V průběhu výpravy se Hillary zeptal šerpských přátel, co by nejvíce pomohlo jejich vesnici. „Nemocnice? Zlepšení jejich usedlostí? Odpověď byla jednoznačná: Vzdělání pro naše děti!“ S finanční podporou sponzora expedice se Hillary s některými svými kamarády napřesrok vrátil a z materiálu dopraveného letecky na provizorní a nebezpečnou dráhu v údolí Mingbo postavili prefabrikovanou hliníkovou budovu první školy v Khumjungu [3].

Hillary se stal přítelem Šerpů, kteří jej nazývali Burra sahib – big in heart.

„Jen málokdo z nás se nedokázal vzít něco z povahy a temperamentu těchto lidí, jejich houževnatosti
a spokojenosti; jejich vitality a věrnosti; oproštěné od naší civilizační kletby sebelítosti“ napsal Hillary, jehož prohlubující se vzájemné přátelství bylo důvodem, aby se do mateřské země Šerpů – Solu Khumbu – opakovaně vracel, aby (postavil 30 škol) stavěl školy, (více než 30 zdravotnických středisek) (dvě nemocnice) nemocnice, pokládal vodovody, budoval visuté mosty, letiště a přistávací dráhy, restaurovat kláštery
a likvidovat odpadky. A zlézat hory. Také zde čelil letecké katastrofě, při které zahynula jeho první manželka Louise a šestnáctiletá dcera Belinda, a musel se vyrovnat se stále závažnějšími příznaky výškové nemoci, ohrožujícími jeho návraty do hor [3].

Více a podrobněji pojednává o Siru Edmundu Hillarym připravovaný článek MUDr. Ivana Rotmana
a MUDr. Jaroslava Nováka Ph.D. pro Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca.

 1. Yarwood V. Hillary Tribute. Nothing above us but sky. New Zealand Geographic, Issue 090, 2008. https://www.nzgeo.com/stories/hillary-tribute/?state=requireSubscription. 7. 2019
 2. Bayer K. The forgotten letter: Sir Edmund Hillary’s final wishes revealed. NZ Herald 10. 2. 2019. https://www.newstalkzb.co.nz/news/national/letter-sir-edmund-hillary-wrote-days-before-scaling-everest-surfaces-for-first-time/ 7. 2019.
 3. Yarwood V. Burra-Sahib: The Legacy of Sir Edmund Hillary. New Zealand Geographic, Issue 053, 2001. https://www.nzgeo.com/stories/burra-sahib-the-legacy-of-sir-edmund-hillary/?source=relatedItems%203/ 7. 2019

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/100-let-sir-edmund-hillary-kg-onz-kbe-20-cervence-1919-11-ledna-2008/

Lidský faktor v prevenci nehod v horách a v divočině

Nesprávné jednání a omyly, vědomé chyby, špatná komunikace, rozptýlení pozornosti, nedostatek spolupráce, nátlak, neznalost, vyčerpání a dále a dále……. vše v článku na téma přednesené na XII. světovém kongresu horské medicíny a výškové fyziologie v Káthmándú v listopadu 2018, publikovaném v letošním lednovém čísle Alpinmedizinischer Rundbrief, který přeložil MUDr. Igor Miko z Vysokých Tater. ZDE

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/lidsky-faktor-v-prevenci-nehod-v-horach-a-v-divocine/

Emoce v horách

Martin Niedermeier a Martin Kopp, překlad Igor Miko, upravil a doplnil Ivan Rotman

Zpravodaj Rakouské společnosti alpské a výškové medicíny (Alpinmedizinischer Rundbrief, Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin & Deutsche Gesellschaft für Berg- und Expeditionsmedizin) ve svém letošním 60. vydání přináší řadu zajímavých informací. Vedle obšírných organizačních sdělení o kurzech a diplomu horské medicíny, kalendáře akcí, zpráv o proběhlých akcích, zejména loňském listopadovém 12. světovém kongresu horské medicíny v Káthmándú, 2. vydání učebnice „Alpin- und Höhenmedizin“, i několik původních prací. O projektu „Mount Everest v kostce – terraXcube Bolzano“ informoval MUDr. Igor Miko již před dvěma měsíci, nyní přeložil na psychologii zaměřený článek „Úloha pocitů v horských sportech“, ke kterému jsme pro vysvětlení připojili mini-kompendium o emoční psychologii z Wikipedie.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/emoce-v-horach/