6th International Symposium on Accidental Hypothermia Tromsø 26th April 2018

V rámci jarního zasedání ICAR MedCom se 24. dubna 2018 uskuteční v Tromsø 6. mezinárodní symposium o podchlazení:

ads/2018/03/tromso-2018.pdf“]

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/6th-international-symposium-on-accidental-hypothermia-tromso-26th-april-2018/

Lavina v Mengusovské dolině 20.1.1974 – vzpomíná MUDr. Igor Miko

Časopis Vysoké Tatry ve svém prvním letošním čísle vzpomíná na jedno z největších československých – tatranských lavinových neštěstích, ke kterému došlo před více než 44 lety 20. 1. 1974  v Mengusovské dolině. Z 13 zasypaných přežil jen 18letý student Oto Berze, jenž pod sněhem strávil pět hodin. Lékař horské služby MUDr. Igor Miko vzpomíná:

„Dvadsiateho januára som sedel krátko popoludní doma. Došlo k náhlemu otepleniu, ktorému predchádzala veľká nádielka snehu…. dále

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/lavina-v-mengusovske-doline-20-1-1974-vzpomina-mudr-igor-miko/

Aktuální informace pro členy Společnosti horské medicíny 5. 3. 2018

dále….

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/aktualni-informace-pro-cleny-spolecnosti-horske-mediciny-5-3-2018/

Udělejte si test znalostí z lavinové medicíny

Jaké je správné pořadí rozhodovacích kritérií pro postup při záchraně zasypaných lavinou podle algoritmu MedCom ICARu (Avalanche Victim Resuscitation Checklist, AVReCh)?

Urči číslo pořadí:

Správné odpovědi: zde anebo zde

Dr. Giacomo Strapazzon a spolupracovníci publikovali 1. března 2018 studii o úspěšnosti výuky směrnici ICARu pro postup při záchraně zasypaných lavinou na 8 standardizovaných kurzech. Úspěšnost správných odpovědí na výše uvedené otázky se u 193 účastníků se zvýšila ze 40% (před výukou) na 75 % po jednohodinové výuce…[Wilderness & Environmental Medicine 29, 2018, 1: 56-60)].
Studie* byla přístupná do 17. 4. 2018 na adrese https://authors.elsevier.com/a/1WdkW3risAwHET

  • Knihovna Společnosti

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/udelejte-si-test-znalosti-z-lavinove-mediciny/

Kalendář akcí horské medicíny 2018

Pelikánův seminář v roce 2018 organizuje Lékařská komise ČHS za spolupráce členů Společnosti v Libereckém kraji v termínu 26. – 28. 10. 2018.

17.– 21. 1. 2018 Frankofonní kongres horské medicíny, Champéry, Švýcarsko;
zpráva MUDr. Kristiny Höschlové na webu po přihlášeníMembers´Area

6. – 7. 4. 2018 Mountain Medicine Symposium Salzburghttp://www.mountain-symposium.org/

11. – 12. 5. 2018 Helicopter Show, Hradec Králové; www.helicoptershow.cz

12. – 14. 6. 2018 AirMed World Congress, Varšava; http://www.airmed2018.eu 

3. 8. 2018 WMS Annual Meeting & Wilderness Medicine Conference, Midway, UT; https://www.wms.org

7.- 11. 9. 2018 a 23. – 24.3.2019 Kurz horské medicíny pro horolezce
http://kurzhorskemediciny.cz/kurz-pro-horolezce/

29. 9. 2018 4. Mitteleuropäisches Flugrettungssymposium, Salzburg
http://traumateam.de/promo-trailer-fuer-das-naechste-flugrettungssymposium/

29. 9. 2018 2. Allgäuer Bergrettungstag, Bad Hindelang, Německo;
https://www.zfg-klinikimmenstadt.de

7. – 12. 10. 2018 ISSW 2018, International Snow Science Workshop, Innsbruckhttp://www.issw2018.com/de/

16. – 17. 11. 2018 „Das Bewegte Herz – Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Alpin – und Höhenmedizin Linzwww.alpinmedizin.org

21. – 24. 11. 2018 XII. ISMM World Congress on Mountain Medicine, Kathmandu, Nepal http://www.ismm2018.org/

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/kalendar-akci-horske-mediciny-2018/

Akutní horská nemoc: stále unikající fenomén

Acute Mountain Sickness: The Elusive Phenotype (Profesor Justin S. Lawley, Institut für Sportwissenschaft Universität Innsbruck; Alpinmedizinischer Rundbrief Nr. 58, 2018 Jänner

V horském prostředí jsou lidé očividně vystaveni mnoha rizikům. Nebezpečí řídkého vzduchu však mnohým zůstává skryté. S výstupem do vyšších nadmořských výškách klesá barometrický tlak, a také se snižuje koncentrace kyslíku v těle. Nízké množství kyslíku mění normální rytmy mnoha orgánových systémů. Zrychluje se a prohlubuje se dýchání, rychlejší je i srdeční frekvence, častější je močení. Jiné změny nejsou tak viditelné: zvýšení aktivity sympatiku nebo zvýšení průtoku krve tkáněmi mozku, srdce a svalů, aby si udržely přísun kyslíku. Všechny tyto reakce probíhají současně a je vysoce pravděpodobné, že někteří lidé nebudou reagovat stejně jako ostatní a onemocní. Dále…

[1] Elusive: těžko postižitelný, nepolapitelný, prchavý, nezachytitelný, těžko pochopitelný/indentikovatelný, stále unikající.

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/akutni-horska-nemoc-stale-unikajici-fenomen/

Záchrana z laviny – hranice možností laické kříšení po zasypání lavinou

Kamarátska pomoc pri ošetrení zasypaného lavínou (pripravil MUDr. Igor Miko) – ke stažení
(Moroder & Mair, Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin, Jahrbuch 2016*)


* v Knihovně Společnosti

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/zachrana-z-laviny-hranice-moznosti-laicke-kriseni-po-zasypani-lavinou/

Sborník z 28. Pelikánova semináře „Aktuální problémy horské medicíny“ 28. – 29. 10. 2017 a Bulletin 2017 online

78 MB

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/sbornik-z-28-pelikanova-seminare-aktualni-problemy-horske-mediciny-28-29-10-2017-a-bulletin-2017-online/

Lavinový výzkum v Čechách pokračuje – Dotazníkové šetření mezi oběťmi lavin v ČR a SR

Ačkoliv množství lavinových nehod v našich horách je minimální, oproti například Alpám či Tatrám, přesto je tato problematika předmětem výzkumu i na tuzemských univerzitách. Jedním z řešitelů této problematiky je i tým kolem profesora Roubíka a Ing. Siegera na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK a s Armádou ČR. V článku publikovaném v roce 2015 v renomovaném časopise PLoS ONE předložili důkazy, že dýchání pod sněhem je možné i při nulové tzv. vzduchové kapse, pokud jsou jinak dýchací cesty postiženého volné. Dílčí práce byla i prezentována na 23. Pelikánově semináři v roce 2012 v přednášce “Možnosti dýchání pod sněhovou lavinou” (Ladislav Sieger, Michal Mašek).

Důležitou otázkou zůstává: jaké faktory dýchání pod sněhem limitují? I  další světoví odborníci se touto otázkou zabývají a jistě je před námi ještě dlouhá cesta k pochopení tohoto problému a k možnému uplatnění závěrů experimentů do lavinové prevence a praxe.

V současné době pracovní skupina “non-konvenční ventilace” na Katedře biomedicínské techniky připravuje sérii dalších pokusů a v souvislosti s jejich designem byl vypracován dotazník, zabývající se přímo zkušenostmi zasypaných s dýcháním do sněhu a s úrovní fyzické aktivity v okamžiku stržení sněhovou masou.

Aby měl dotazník odpovídající výpovědní hodnotu, je třeba získat co nejvíce probandů z řad sportovců, kteří lavinovou nehodu prožili. Proto budeme velmi vděční za pomoc při šíření tohoto dotazníku a hledání dalších potenciálních probandů. Podmínkou je, aby si zasažený na událost alespoň částečně pamatoval. Navíc předmětem výzkumu nejsou ti, kteří se s lavinou “pouze sklouzli” po jejím povrchu, nýbrž měli zasypanou hlavu – tedy dotyčný byl nucen alespoň po nějaký čas dýchat do sněhu. Dotazník je anonymní, i když uvítáme i kontaktní údaje pro případ doplňujících otázek.

Odkaz na elektronickou verzi dotazníku zde

Předem velmi děkujeme za spolupráci a s případnými dotazy, náměty a připomínkami se prosím obracejte na email lenhorakova@email.cz

MUDr. Lenka Horáková

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/lavinovy-vyzkum-v-cechach-pokracuje-dotaznikove-setreni-mezi-obetmi-lavin-v-cr-a-sr/

Jahrbuch 2017 – Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin

 

Permanent link to this article: http://www.horska-medicina.cz/jahrbuch-2017-osterreichische-gesellschaft-fur-alpin-und-hohenmedizin/